@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Süleymaniye Darültıbbı
Süleymaniye Tıp Medresesi; Süleymaniye külliyesindedir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından mimar Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Süleymaniye Külliyesinde bir tıp medresesi ve bir de darülşşifa bulunmaktadır. Tıp eğitimi o zamana kadar darüşşifalar bünyesinde yapılmaktaydı. Osmanlı’da teorik tıp eğitimi, ilk kez Süleymaniye Külliyesi’nde bağımsız bir kuruma kavuşmuştur. Süleymaniye Tıp Medresesi aynı külliyedeki uygulama ve tedavi yeri olan Darüşşifa ile yan yana fonksiyon görmüştür. 

Tıp Medresesi külliyenin güneybatı köşesinde yer almaktadır. Yapının biri Süleymaniye Camiine, diğeri Şifahane Sokağına ve Matbaa-yı Askeriye açılan iki kapı bulunmaktadır. Kare planlı 12 hücresi olan medrese, fevkani bir yapı olup Helaki Hanı olarak bilinmektedir. Taş malzeme ve yığma sistemle  inşa edilmiştir. Tiryaki Çarşısı üzerindeki bir sıra hücre, Tıp Medresesi’nin ayakta kalan yegane kısmıdır. Yapılış maksadına yakın bir işlevle senelerce Süleymaniye Doğum evi olarak kullanılmıştır. 

19.yüzyıla kadar geçerli bir işlevi olan medrese daha sonra tıp okullarının açılmasıyla önemini kaybetmiştir. Ama modern tıp okullarını yöneten hocaların büyük kısmı bu medreseden mezun olmuştur. 1792 tarihinde yapılan incelemede Süleymaniye Medreselerinde 233 kişi talebe olduğu görülmüştür. 1869 teftişinde ise medreselerde 14 dersiam, 15 mezun ve 384 talebenin kaydı görülmüştür. Medrese binaları bugün büyük çapta ayaktadır.

Medresenin ilk açılışında Şah Muhammet Efendi ve Ali Çelebi müderris olarak ders vermiştir. 

Süleymaniye Tıp Medresesinin Yapımı

Süleymaniye Medresesinin yapımı ile birlikte o zamana kadar devrin ünlü kültür yuvalarından Fatih Medreseleri ikinci planda kalmıştır. 17. yüzyılda Süleymaniye Medreselerinde yapılan düzenleme ile burası 12 dereceye kadar yükseltilmiş ve bu düzen Osmanlıların son zamanına kadar sürmüştür. Süleymaniye Medreselerindeki eğitim yalın nitelikten başlayarak eğitimin en yüksek derecesi olan Darü’l-Hadis’le son bulmuştur.

Kaynak : Turan Akıncı , Hipokratist.com

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.