@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Safer Ayı Uğursuz Bir Ay Mıdır ?
Hicri takvime göre yeni bir ayda bulunuyoruz.. Safer ayı..
Safer ayının girmesi ile birlikte gündeme getirilen sözde "Safer Uğursuzluğu" ne denli doğru.
Gerçekten böyle bir uğursuzluk var mı? 
İslam’da Uğursuzluk anlayışına yer var mı?
Safer Ayı uğursuz bir ay mıdır?
Safer Ayında bilmem kaç yüz bin tane Uğursuzluk ve belanın geleceği doğru mudur?
Safer Ayında bela ve uğursuzluklar artar mı?
Uğursuzluğa inanmak şirk midir?
Bu ve bunlara benzer sorulara Resullullah Aleyhisselam efendimizin mübarek sözleri ile cevap vermeden önce şunları da bilmenizde fayda var diyoruz.
Safer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. Onlar bu ayda umre yapmanın büyük bir günah olduğunu söylemişlerdir. Hz. Muhammed ise "Umre her zaman helâldir!" buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştır. Ayrıca bu ayda yapılmış olan nikahların fazla sürmeyeceği kötü sonuçlanacağı ve bu ayda yapılan işlerin amacına ulaşmayacağına ve uğursuzluk getireceğine inanılmıştır. Bundan dolayı safer ayı hakkında uğursuz ay söylentileri yayılmıştır.
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyurdu:
Hastalığın kendiliğinden bulaşması yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Ben hayra yormayı yeğlerim.” Sahâbîler: Hayra yorma (tefe’ül) nedir? dediler. ”Güzel, olumlu sözdür” buyurdu. (Hadis-i Şerif Meali; Kaynak: Buhârî, Tıb 19, 43–45 )
Uğursuzluk çıkarmak şirktir, uğursuzluk çıkarmak şirktir, uğursuzluk çıkarmak şirktir. (İktiyarsız kalbine uğursuzluk vehmi gelip içinde bazı şeylere karşı neferet duyan) hariç bizden kimsede bu yoktur. Lakin Allah onu tevekkülle giderir.” Hadis-i Şerif Meali; Kaynak: Ebu Davud, Tıbb 24, (3910)
Resulullah sallallahu sleyhi ve sellem mealen şöyle buyurdu:
Hastalığın bir başkasına kendi kendine bulaşıcılığı yoktur! Eşyada uğursuzluk yoktur! Baykuş ötmesinde uğursuzluk ve zarar verme yoktur! Safer ayında da uğursuzluk yoktur!..’ (Hadis-i Şerif Meali; Kaynak: Buhari 5740, Müslim 2220/106)
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
Uğursuzluğa inanmak şirk’tir.” ( Hadis-i Şerif Meali; Kaynak: Ahmed Müsned 1/389 )
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyurdu:
Uğursuzluk düşüncesi bir kimseyi işinden alıkoyarsa o kimse şirk koşmuştur.
Sahabe sordu: Ey Allah’ın Rasulü! Bunun karşılığında ne yapmak gerekir?
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: ‘O kimsenin ‘Allah’ım! Senin verdiğin hayırdan başka hayır, senin verdiğin uğurdan başka uğur yoktur. Ve Senden başka ilah yoktur’ demesi gerekir’ (Hadis-i Şerif Meali; Kaynak: Ahmed Müsned 2/220)
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mealen buyurdu ki:
Uğur yapan ve yaptıran, kâhinlik yapan ve yaptıran, sihir yapan ve yaptıran bizden değildir’ (Hadis-i Şerif Meali; Kaynak: Taberani Mucemu’l-Kebir 18/162 )
Ebû Hüreyre'nin rivâyetiyle Resûlullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:"İslâm'da uğursuz sayma, kötüye yorma yoktur; en iyisi iyiye yormadır." Peygamber efendimiz zararlı anlayışın İslam'da bulunmadığını böylece ifade etmiştir. 
Başka bir hadiste ise "Eşya da uğursuzluk yoktur, Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur." Şeklinde buyurmuştur.
Ebû Hüreyre'nin rivâyetiyle yine Resûlullah Efendimiz şöyle buyurmuştur:"Hastalığın kendiliğinden sirâyeti yoktur; uğursuzluk ve baykuş ötüşünün olumsuz etkisi yoktur; Safer ayının hayır ve şerle bir alâkası yoktur; bunlar cahiliye hurafeleridir. Cüzzamlıdan, aslandan kaçtığınız gibi kaçınız!"
Bu hadisi şerifleri yani Resullullah aleyhivesellem efendimizin buyruklarını, ihtarlarını, uyarılarını okuyup öğrendikten sonra Safetr ayında uğursuzluk vardır demek ne kadar doğrudur.
Bu arada, Safer ayında birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar bütün yıla yayılmaktadır. Bir sonraki safer ayına kadar bu 320.000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak için, bu aya has bazı namazları kılmak ve tesbihatları yapmak tavsiye edilmektedir. Bu namazları kılanların, bir daha ki yıl aynı güne kadar kazalardan korunacağı rivayeti bulunmaktadır.
Bir dahaki safer ayına kadar bu 320.000 belâdan birinin size isabet etmesinden korunmak isterseniz, aşağıdaki duayı safer ayının ilk ve son Çarşamba günleri 100 kere mutlaka okuyunuz ve aile efradınıza ve çevrenize de tavsiye ediniz. “Ya dafi’al belâya, idfa’annal’belâya fallahu hayrun hafizan ve hüve erhamürrahimin, inneke ala külli şey’in kadir.” Manası şöyledir: “Ey belâları def’eden Allah’ım! Belâları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en hayırlısıdır. O merhamet edicilerin en merhametlisidir. Allah’ım! Muhakkak ki senin kudretin her şeye  yeter.(amin)”
Bütün bunlar Safer ayına mahsus değil, her güne düşen ibadetlerimizdir. Bunları ihmal etmemek şartıyla, bahsettiğiniz belâlardan Allah’a sığınma duasını da dualarımıza dâhil edebiliriz.  

@erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.