@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Miktarı Fazla Gelen Faturaya İtiraz Dilekçesi 

Miktarı Fazla Gelen Faturaya İtiraz Dilekçesi

Kullanılan hizmete yönelik fatura bedelinin, beklenenden çok daha farklı bir bedel olarak gelmesi halinde faturaya itiraz etmek mümkündür.

Kullanılan hizmetin faturasında belirtilen bedelin hatalı olduğu düşünülüyorsa, öncelikle ilgili kurum ile iletişime geçilerek yetkili kişilere sorun aktarılmalıdır. Gerekli kontrollerin ardından kullanıcı faturanın kendisine gönderildiği kuruma itiraz etme sebebini de belirterek bir yazılı itiraz başvurusunda bulunmalıdır.

Aboneler çıkartılan faturaların yüksek olduğu gerekçesiyle itiraz başvurusu yapmadan önce sayaçlarının tüketim göstergesini okuyarak faturada okuma hatası olup olmadığını kontrol etmeleri, okuma hatası olmadığı takdirde tesisatta kaçak olup olmadığını kontrol ettirmeleri, tesisatta kaçak yoksa su sayacının fazla tüketim kaydedip kaydetmediğinin kontrolü için abone numarası kimlik fotokopisi ile kuruluşa başvurması gerekir.

Yazılı itiraz başvurusunun yapılacağı kurum, faturanın düzenlendiği kurumdur. 
İtiraz edilen faturanın bir fotokopisi ve hizmet kullanıcısının bir adet kimlik fotokopisi dilekçe ekine eklenmelidir. Belge hangi kuruma hitaben yazılmış ise o kurumun ilgili birimine teslim edilir.

Faturanıza yaptığınız yazılı itiraza yasal süreler içinde cevap verilmez ve çözü bulunmaz ise elektrik için EPDK veya Tüketici Hakem Heyetleri vasıtasıyla ihmali bulunan elektrik tedarik şirketini şikayet edebilirsiniz.

İtiraz halinde olmanız halinde dahi fatura son ödeme tarihine kadar mutlaka faturayı ödemelisiniz. Asla geciktirilmeyin. Öncelikle faturayı ödemelisiniz, itiraz sonuçlandıktan sonra size ait olmadığı halde ödenen tutar varsa iade edilir. Eğer fatura ödemesini geciktirirseniz gecikme faizi ödemek zorunda kalırsınız.

İşte Dilekçe örneği

…………. Genel Müdürlüğüne

Şirketinizin ............... ilinde ………………………………………...... adresinde ikamet eden ........................ abone numaralı ve ………………….. kimlik numaralı müşterisiyim.
 .... / .... / 20...  son ödeme tarihli faturamda bulunan ........ TL tutarındaki tüketiminin bana sehven yazıldığı kanaatindeyim. 
İncelendiği takdirde bundan önceki faturalarım bu miktarda asla gelmemiştir. 
Konunun incelenerek tarafıma bilgi verilmesini, muhtemel sorunların ve hataların düzeltilmesini arz ederim. Tarih: …. / …. / 20...

AD SOYAD
ADRES:
TEL:


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.