@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner
KPSS Sınav Duaları
Binlerce memur adayının heyecanla beklediği KPSS için geri sayım başladı. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına katılacak adayların hangi duaları okuyacağı sınavdan önce ve sınav esnasında okunacak duaları sayfamızda yer veriyoruz.
Bireylerin sınavda başarılı olmak için okuyacağı dualar ile başarıyı yakalamayı, bunun için tevekkül edip Allah zulcelal'in yardımınza sığınmayı istiyorlar.
Bu yıl iki milyon kişinin aylardır büyük hazırlık yaptıkları KPSS sınavı bu hafta sonu yapılacak. KPSS öncesi okunacak duaları sizler için derledik.

Dikkat : Duaları Arapça lazfı ile okumaya çalışınız. Diliniz dönmüyor ya da anlamının ne olduğunu merak ederek Türkçe açıklaması ile okuyabilirsiniz. Namazda olmadığınız için Türkçe dua etmenizde bir sakınca yoktur.
Hatta şöyle diyelim. Aşağıdaki dualardan ziyade kalbinizden, gönlünüzden gelen en güzel duyguyla ve sadece Allah c.c'dan isteyerek dilediğiniz şekilde dua edebilirsiniz. Duada Allah'tan başka kimseden yardım istemeyiniz. Allah'ın dışında birini katarak , bir isimden söz ederek duyardım isteyerek dua ederseniz Allah'a ortak koşmuş ve günaha girmiş olursunuz. "Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamın yüzü suyu hürmetine", O mübarek insanın hatırına" demenizde de bir sakınca yoktur. Yardımı lütfen sadece Allah'tan isteyiniz.

Bizlerin duayı yazma amacımız fikir olsun, dualarınıza katkı olsun amacıyladır.
Tüm KPSS sınavına girecek herkese Allah'ın yardım etmesini diler başarılarıyla arzu ettikleri amaca ulaşmalarını temenni ederiz.

Şimdi dua örnekleri..

"Bismillah her hayrın başıdır" sırrınca sınava başlarken Euzubillahimineşşeytanirracim  Bismillahirrahmanirrahim demeyi unutmamak gerekir. Faziletleri itibariyle 3 ihlas suresi ve Fatiha suresi ile birlikte okunabilir.
Duanın başında ve sonunda Salavatı şerife yani Allahume salli ala seyyidine muhammedin ve alla ali muhammed okumak ve ilk önce tevbe çekmek yanı estağfrillah demek önem arz etmektedir

Sınav sabahı 
70 kere Salat-ı Nariye duası okunabilir.
''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır.

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm, ayetini okuyanın her istediğinin olacağı rivayet edilmektedir.

Sınava girmeden önce,
“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80) Duanın Türkçe açıklaması ”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr.
Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

Ardından sınav için sıraya oturduğunuz zaman,

Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."
ve
"Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."
dilediğiniz kadar okuyabilirsiniz

Sınava başladığınızda da,

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Bi Rahmetike esteğisû." "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum." ( Dilediğiniz kadar söyleyebilirsiniz )

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr" "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır" /Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.)

 "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari." "Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

Sınav Duaları

“Allâhümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî'il-ehvâali ve'l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî'alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî'is-seyyi'âat ve terfeunâa bihâa indeke a'led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa'l gaayâati min cemî'il-hayrâti fi'l-hayâati ve ba'del-memâat. Inneke alâa külli sey'in kadiyr." AMİN.
Anlamı
Allâh'ım, Efendimiz Muhammed'e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, Bütün ihtiyaçlarımızı gidereceğin, Bütün günahlarımızdan temizleyeceğin,
Nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, Hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle.Muhakkak sen her şeye kaadirsin."

*****
“Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedi'nillezi tenhallü bihi'l ukadü ve tenfericü bihi'l kürabü ve tükda bihi'l havaicü ve tünalü bihi'r regaibü ve hüsnü'l havatimi ve yüsteska'l ğamamü bi-vechihi'l kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek"
“Allahım! Efendimiz Muhammed'e [s.a.v] kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O'nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O'nun hürmetine elde edilir. O'nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah'ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et."

****
Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab
Biz senin için gögsünü açmadık mi? Senden yükünü indirmedik mi? O senin sırtını ezen yükü.Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır  Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.  O halde boş kaldın mi, yine kalk (başka bir is ve ibadetle) yorul.8 -) Ancak Rabbine yönel.

BİRLİKTE DUA EDELİM

Euzubillahimineşşeytanirracim  Bismillahirrahmanirrahim
Estağfurullah, 
Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah, 
Allahume salli ala seyyidine muhammedin ve alla ali muhammed
3 ihlas suresi ve Fatiha suresini OKUYALIM
Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla.
Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum
Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!”
Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım Senin rahmetine sığınırım.
Allah’ım, hamd sana mahsustur. Senden başka hamd olmaya layık yoktur.
Rabbim, bana indireceğin hayra muhtacım bugün (veya yarın) gireceğim sınava başarılı bir şekilde geçmeyi nasip eyle. Emeklerimin boşa gitmesinden sana sığınırım. Önümdeki engelleri kaldır Allahım. Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığmıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Hakkımda hükmettiğin işlerin sonucunu hayır yapmanı istiyorum.
Allah’ım yardım et
Bütün müslüman kardeşlerimin sınavlarına da yardım et, zihin açıklığı ver
Amin .
“Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammed” Elfatiha deyip Fatiha süresini okuyalım
Etiket

Yorum Gönderme

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

Bilmeniz Gerekebilir