@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Reklam


İlahiyatçı Yazar, Namazda Mezhep Anlayışını Sildi Attı..
Yıllardır pek çok kitap ve makalelerini okuduğumuz ve din konusunda başvuru kaynaklarımızdan olan ilahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, bir yazısında resmen cuma namazındaki mezhep anlayışını red eder tarzda bir yazı kalem almıştı. Bugüne kadar 10+6 kılınan namaz sayısını korona tedbirlerini bahane ederek kaldırılması gerektiği vurgusunu yapınca bu yazıyı yazmak hak oldu.

Bugüne kadar Kurancılar, sünnetçiler ve her ikisini kabul ederek dinde kendilerine yol çizenleri gördükte bir anda mezhep anlayışına göre namazdaki rekat sayılarını silene pek rastlamamıştık. Ali Rıza Demircan yazmış olduğu "Sünnet-i Nebi’ye Daha Uygun Bir Cuma Namazı Kıldıkyazısında Diyanet İşleri Başkanlığı'na da çağrıda bulunarak "bundan böyle cumaları böyle eda edelim" demesi tatlı üzerine turşu yedirmeye benzemişti.

Baştan belirtelim, Demircan hoca'dan bu tür bir yaklaşım beklemezdik.

Ali Rıza Demircan yazısında "Cuma namazının farzının kılınışının hemen sonrasında tesbih çekilmeksizin yapılan duayı bir tarafa bırakırsak asırlardan beri Anadolu coğrafyasında ilk defa Sünnet’e daha uygun Cuma namazı kılmış olduk." demiş ve devamla "Kur’ân ve Sünnet’te Cumanın son sünneti, zuhr-i âhır ve vaktin sünneti şeklinde isimlendirilen namazların hiç birisi yoktur." diye yazmıştır.

"Oysaki işaret edildiği üzere farz namazdan sonra dağılanlar -bilmeyerek de olsa- kalanlardan daha isabetli davranmaktadırlar." diyen Demircan hoca, "Cuma günü, camilerin dışında okunan Cuma ezanından sonra iki veya dört rekat namaz kılınır.(İmam minbere çıkmış ve iç ezan başlamışsa bu namaz kılınmayabilir.) Ardından hutbe dinlenip imamla cemaat halinde kılınacak iki rekat farzla birlikte Cuma görevi bitmiş olur." dedikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na da çağrıda bulunarak "Diyanet, 29 Mayıs 2020 de attığı doğru adımı sürdürmeli, Cuma namazı farzının kılınması ile birlikte- geçici olarak tesbihler çekilip İmamın yapacağı dua ile-Cuma namazı bitirilmelidir. Alışkanlıklarını sürdürmek isteyecekler farz sonrasında diledikleri gibi ve arzuladıkları şekilde namaz kılabilirler. Mekke- Medine ve bir çok İslâm ülkesindeki daha doğru uygulama da zaten böyle değil midir?" sözleriyle yazısını sonlandırmıştır.

Soruyoruz. Mezhep imamlarının tavsiyeleri doğrultusunda kılnana namazlar yanlış mıdır ? Bugüne kadar en az 10 rekat kılınması geren cuma namazının size göre 4 veya 6 rekatla bitirilmesi Hanefi mezhebine göre doğru mudur ?

Ayrıca bugün Mekke ve Medine'de sünnetleri terk ederek camiden çıkan Vehhabilerin mezhepsiz oldukları ve hatta Resullulah aleyhisselamın aziz hatıralarına düşmanlıkları ve onu yok saymaya çalıştıkları bilindiği halde neyin örneğini veriyorsunuz.

Hanefî, Mâlikî ve Şâfiî fakihlerine göre böyle bir namaz vardır. Hanefî âlimleri bu namazın dört rek‘at olduğunu söylenmektedir. Cumadan sonra sünnet kılınmasına da Hanbelîler iki, dört ve altı rek‘atla ilgili hadislere bakarak namazın câiz olduğuna, hiç kılınmaması halinde de bir sorumluluk bulunmadığına kanaat getirmişken, Hz. Ebû Hanîfe dört, Hz. Ebû Yûsuf dördü bir, ikisi de bir selâmla kılınmak üzere toplam altı rek‘atı tercih ettiği ve İmam Şâfiî hazretlerinin de iki selâmda dört rek‘atı benimsediği kaynaklarda yer almakatdır. Ve mezhep sahibi müminler bu şekilde cumalarını iadem ettirmekteyken siz bunları nasıl silersiniz.( Bakınız: Diyanet İslam Ansiklopedisi)

Ayrıca, camilerde insanların ön saftan kalkıp arkada namaz kılanları rahatsız etme konusunda gelince cami adabını bilmeyen ve sayıları bir hayli kabarık Müslümanın nereye nasıl oturacağını bilmemesi olarak görmekte değil miyiz. Hatta ön saflar boşken kapı ağzına saf duranlar yüüznden camiye girmenin zaman zaman imkansız olmasından kim şikayetçi değil ki... Bunlara bakarak önden arkaya gelenlerin arkada duranların namazlarının bozulma safhasına gelmesi de doğru mudur ?

Pandemi dolayısıyla alınan tedbirlere pararlel camilerde namaz düzeni olsun, cuma namazının 6 mı yoksa 10 mu veya 16 mı kılınması gerektiği konusunda farklı uygulamalara rastlamakta emre itaat olarak birilerinin yanlış yaptığını gösteriyor.

Zira Mart ayında kısıtlamalı cuma namazı için çıkartılan yönetmelik nedense beş vakit namaza geçilince Diyanet tarafından düzeltilmemiş bu neden le farklı camilerde farklı uygulamalar hasıl olmuştur.

Ayrıca Demirtaş hoca yazısında "Kur’ân ve Sünnet’te Cumanın son sünneti, zuhr-i âhır ve vaktin sünneti şeklinde isimlendirilen namazların hiç birisi yoktur." derken doğrudur ancak mezhep imamları böyle buyurmuştur. Mezhep imamımıza uymak zorunluluğu varsa bunları yerine getirmemiz de gerekir diyoruz. Ayrıca vacip olan vitir namazları da yatsının ardından değil gece yarısına doğru kılınmalı neden camide vitir kıldırıyorlar. Ayrıca tüm nafileler tek başına ve cemaatten ayrı kılınması gerekirken diğer vakit namazlarında nafile sayılan sünnet namazları camiden çıkmadan kılınıyor. Neden Ramazan ayında teravih namazının arkasında toplu vitir kılınıyor, diye sormazlar mı ? 

Ve siz imam hatip görevini yaparken cumaları kaç rekat klıldırdınız ve kılınmasına sebep oldunuz. ? 

Ayrıca farz namazı sonrası alelacele camiyi terketmek "Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman dağılıp hemen ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayır/ıdır. Kuşkusuz Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır." diye belirten Cuma süresindeki ayete muhalif olmak demek değil midir ? 

"Namaz bitince yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin." (Cuma 10) ayetini de yanlış yorıumlamakta size vebal olarak kalmalı. 

Bizce, sayın Demircan "Sünnet-i Nebi’ye" dayandırdığı cuma namazını yarın diğer vakit namazlarına kadar indirgemesi işten bile değildir. Zira "Sünnet-i Nebi’ye" namaz kılmaktan vaz geçilip sadece farzların kılınmasına dönülebilir. nasıl olsa sünnet kılınmadı diye ahirette ceza verilmeyeceği için kaybedilen şefaate erişmenin engellenmesiyle yapılanların sorumluluğu vebal olarak boynunuza kalmaz mı ? 

Son olarak, Sayın Demircan siz bildiğiniz gibi caminin girişinde cumayı farz olarak 2 rekat kılın ve camiden çıkın, gidin. Kimseye akıl verip de mezhepten, mezhep imamlarına itaatten uzaklaştırmayın.

Erol Kara - 09.09.2020

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam