@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Ali Efendi Zade Abdullah Ağa Çeşmesi
Ali Efendi Zade Abdullah Ağa Çeşmesi

Süleymaniye de Kirazlı Mescit Sokağında (No:56 karşısı) Defterdar Cenderecizade Şemseddin’in türbesi yanındaki mezarlığın bu sokak üzerindeki duvarında bulunan bu çeşme, kesme taştan klâsik üsluptadır. 
Çeşmeyi yaptıran Ali Efendizade Abdullah Ağa, arka taraftaki mezarlıkta, çeşme yanındaki duvar penceresi karşısında yatmaktadır .Taşında:“ El- merhum el-magfur zen yazmacısı Ali Efendi Zade Abdullah Ağa ruhu için fatiha 1105” yazılıdır.
Yapılış Tarihi: H.1105 / M.1693 – 1694
Susuz, lülesiz kırık ve toprağa gömülmüş halde haraptır. Arapça olan kitabesi şöyledir:
“ Ve minel mai külle şey’in hay”
“ Allahümme ecirni minennar”
“ Ve edhilnel cennete maal ebrar”
“ Çeşme-i Abdullah Ağa Ali Efendi Zade”(1105)

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.