@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Ağda Yaptırmak ya da Epilasyon
Müslüman bir bayan, üreme, koltukaltı ve bacak bölgesi kıllarına yönelik işlem yaptırabilir mi? Epilasyon merkezi, kuaför gibi yerlerde ağda yaptırmakta bir sakınca var mıdır ? Kadın kadına ağda yaptırabilir mi ?

Vücudun belirli bölgelerindeki istenmeyen kıl veya tüylerin çeşitli yöntemlerle alınmasına günümüzde Epilasyon denmektedir. Epilasyon, iğne vb. ile tüy diplerinin yakılması ve tüylerin tekrar çıkmasının önlenmesi uygulamasına verilen isimdir. Bu uygulama özellikle yüzlerde ve hormon bozukluğu sebebiyle anormal şekilde çıkan kıllar da uygulanır.

Bir kadının, yüzünün veya vücudunun çeşitli yerlerinde çıkan kılları almak için kendi kendine epilasyon uygulaması caizdir, bunda dinen bir sakınca yoktur. Özellikle eşleri, kıllardan rahatsız olan hanımların mutlaka yaptırması gerekir. Ancak, kırk gün aşılmaksızın yapılması gereken temizliklerini, hastalık ve yaşlılık gibi her hangi bir sebeple bizzat yapamıyorlarsa kendilerine mahrem olmayan bir kadına ( anne, kız evlat, kızkardeş gibi ) yaptırması uygun görülmüştür.

Müslüman kadınlar, uyluk dahil üreme bölgesi ve yakın çevresi anlamına gelen Ferc'lerini Rabbimizin Kur'ânî emri gereği korumak; kızları, ve kardeşleri dahil hiç kimseye açmamakla yükümlüdürler. (Nur 31) Bu sebeple bu bölgelerini açarak bir işlem yaptıramazlar.

Erkeklerin vücudundaki kıllara epilasyon yaptırması haram olmasa da uygun değildir. Bunun istisnası, erkeğin görünümünü bozan, göze çirkin gelen hormon bozukluğu gibi sebeplerden dolayı vücutta görülen ve fıtrattan olmayan fazlalık kıllardır. Bu tür durumlarda erkekler epilasyon yaptırabilirler.

Erkekler de Ferc'lerini korumakla yükümlü olduklarından yukarıda kadınlara ilişkin olarak açıklanan hükümler, erkekler için de geçerlidir. (Nur 30) Zaruret halleri dışında doktorlar, kuaförler ve çocuklarımız dahil hiçbir Müslüman da bir başkasının üreme bölgesi çevresine bakamaz ve bu bölgede hiç bir şekilde bir işlem yapamaz.

Kadın ve erkekte örtünmesi gereken yerlere avret denir. Dört çeşit avret vardır:
1. Erkeğin erkeğe avreti,
Erkeğin erkeğe nisbetle avreti: Diz ile göbeğin arasıdır. Diz ile göbeğin arasındaki yerlere bakmak haramdır.
2. Kadının kadına avreti,
Kadının kadına nisbetle avreti, yine diz ile göbeğin arasıdır. Ne hamamda ne başka yerde diz ile göbeğin arasındaki kısma bakmak caiz değildir.
3. Erkeğin kadına avreti,
Mahremi olduğu takdirde yine diz ile göbeğin arasıdır. Na mahrem, yani yabancı ise kimi diz ile göbeğin arası, kimi bütün vücudu avrettir, diyor. Şafiî mezhebi bu görüştedir. Yani nasıl erkeğin kadına bakması haram ise kadının da erkeğe bakması haramdır


4. Kadının erkeğe avreti.
Şafiî ve Hanbeli'ye göre "yüz ve el dahil bütün vücut avrettir." Hanefi ve Malikî mezheblerine göre ise yüz ve el müstesna bütün vücut avrettir.
Avret olan yerlere bakmak haram olduğu gibi mesh etmek, yani dokunmak da haramdır. Doğum ve tedavi gibi bir zaruret varsa, ihtiyaç nisbetinde müsamaha edilir.

Epilasyon uygulamasında kadınların mahremi olmayan erkeklere bu uygulamayı yaptırması, caiz değildir. Çünkü bu durum bir hastalık hâli veya bir zaruret hâli değildir. Eğer epilasyon uygulamasını yapacak kimse bayan ise, bu takdirde kadının kadınlara karşı olan avret sınırlarını gözetmek gerekir. Yani epilasyon yaptıracak bir bayanın, diz kapağıyla göbeği arasını, karşısındaki bayan da olsa göstermesi caiz değildir. Yabancı kadına göstermesi yabancı erkeğe göstermesi gibi haramdır.
Dinimizce, kadının göbeği ile diz kapağı arası büyük avrettir. Bu bölgenin tıbbi bir gerekçe ve zorunluluk olmadıkça herhangi bir kadına dahi gösterilmesi caiz değildir, haramdır. Onun için o bölgeye ait uygulamalar hükmün dışındadır. Yani bu bölgedeki temizlik kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır.
Erkeklerin vücudundaki normal/fıtrrattan sayılan kıllara epilasyon yapmaları/yaptırmaları caiz olmaz. Bunun istisnası; erkeğin görünümünü bozan, göze çirkin gelen hormon bozukluğu gibi sebeplerden dolayı vücutta görülen ve fıtrattan olmayan fazlalık kıllardır. Bu tür durumlarda erkekler de epilasyon yapabilir,
Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapılan değişiklikleri şiddetle yasaklayan Peygamberimiz (asm), başına ilâve saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara, Allah'ın yarattıklarını değiştirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiş ve ikazda bulunarak lanet ettiğini bildirmiştir.

Fıkıh alimleri bu hadisten hareket ederek, yüzünde sakal ve bıyık biten kadının onları gidermesinin caiz olacağını; ancak kaşları inceltmenin, tabi şeklinden çıkarmanın, kirpikleri düzeltmenin veya takma kirpik kullanmanın caiz olmadığını belirtirler. Çünkü diş, kaş ve kirpik birer aza mesabesindedir. Aslında olmayıp sonradan biten yüzdeki kıllar ise bu sınıfa girmediğinden, kadının bunları gidermesinde bir mahzur görülmemektedir. Aynı şekilde kadının bacağındaki kılları gidermesinde de bir mahzur yoktur. Çünkü bu kaş gibi bir uzuv mesabesinde değildir.


Fıkıh kitaplarına baktığımızda şu hükmü görmekteyiz:
Erkeklerde çıkan ve erkeğin fıtratından olan sakal ve bıyık gibi kıllar, kadında çıktığı takdirde bu kılların aldırılması caizdir. Zira sakal ve bıyık kadının fıtratından sayılmadığı için alınabilir, hatta bu tür kılların alınması müstehaptır. Ancak kadınların yüzündeki ince ve tabiî olan ayva tüyünü alması veya aldırması caiz değildir. Bu, "Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lânet etsin..." hadisindeki yasak kapsamına girer.

Erkekler ise sakal ve bıyık dışında yanaklarında çıkan göze çirkin gelen fazlalık kıllarını, fıkıh kitaplarımızda “muhannes” ismiyle geçen “kadınlaşmış erkekler”e benzememek şartıyla aldırabilirler.


İLAHİYATÇILAR NE DEDİ

ALİ RIZA DEMİRCAN
"Müslüman kadınlar, bikini veya mayo ile denize giremezler. Çünkü kadınlarımız, üreme organı ve yakın çevresi anlamına gelen Ferc'lerini korumakla yükümlüdürler. Müslüman bir bayanın, kadın kuaföründe üreme, koltukaltı ve bacak bölgesi kıllarına yönelik işlem yaptırmasının günah olduğunu  belirtmektedir.

PROF. DR. BAYRAKTAR BAYRAKLI
Bir kadın kendi kendine tüy alma yapabilecekken cinsel organını başkasına açması kesinlikle yanlıştır. Lezbiyenlik diye bir şey var ki, bu haramdır. Öyleyse kadının kadına cinsel organını açması da yanlıştır. Bu sapkınlık, şımarıklık ve sınırı aşmaktır. Yanlış ve haramdır. Yalnızca doğum ve hastalık esnasında doktorun görmesi sorun teşkil etmez.

PROF. DR. ABDÜLAZİZ BAYINDIR

Bir kadın ya da erkek, hemcinslerine asla cinsel organını gösteremez. Kadın ve erkek, diz ile göbeği arasını yalnızca eşine gösterebilir. Tarih boyunca kadınlar tüylerini kendileri almıştır, şimdi mi alamayacaklar. Ayrıca Müslüman kadının bikini giyip dışarı çıkması da haramdır ve yanlıştır.PROF. DR. SAİM YEPREM
Dinimiz hükümleri bellidir. Nur Suresi'nin 31. Ayeti gayet açıktır. Bir bayanın kocasından başka birisinin belirtilen bölgeleri görmesine, bayan dahi olsa hiç kimse için izni yoktur. Bunun tek istisnası vardır. O da sağlık sorunları...
Müslüman kadının yabancılara epiasyon yaptırabilmesi dinin sakıncalı olup, son olarak diyebiliriz ki; Hiçbir Müslüman kadın, cinsel organı ve yakın çevresini, kocası dışında hiçbir kimseye, hiçbir şart altında açamaz. Sadece erkeklere değil, kadınlara da açamaz. Doktorlara açması ise, sağlık sebebi nedeni ile zaruret nedendir. Müslüman hanımefendiler hatalarda ısrar etmemeli ve yanlışı düzeltmelidir. Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarına hiçbir itiraz etmeksizin kabul göstermek gerekir."

Kadının kadına ağda yapması ya da bu işi yapmak için çalışmak zorunda kalanların durumuna da değinilecek olunursa, yukarıda belirtilenler geçerlidir. Bir kadının kadına, ya da bir erkeğin erkeğe bakamayacağı bölgeler vardır ve tedavi gibi bir zorunluluk olmadıkça buralara bakmak ve tutmak caiz değildir. Kadının kadına, erkeğin erkeğe bakamayacağı yerleri göbekle diz kapağı arasıdır. Ağdasını bile başkalarına yaptırmak bir nevi cinsel sapma ve bundan haz aramadır. Böyle olan insanlara hizmet vermek, haram olması yanında, ayrıca küçültücü bir iştir. Sağlam fıtrata sahip insanların yapacağı şey değildir. Böyle bir kazanç da elbette helal değildir.

Derleme : Erol KARA
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.