@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerReklam2020 Yılı Hukuk Muhakemeleri Tanıklık Ücret Tarifesi Belli OlduHukuk Muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, günlük 25 ila 50 Türk lirasına kadar ücret ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 yılı Tanık Ücret Tarifesi ile Hukuk muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

24 Eylül 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31254

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.


Ücret

MADDE 3 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 25,00 ilâ 50,00 TL arasında ücret ödenir.


Giderler

MADDE 4 – (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.


Muafiyet

MADDE 5 – (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.


Yürürlükten kaldırılan tarife

MADDE 6 – (1) 1/10/2019 tarihli ve 30905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tarife 1/10/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 Güncelleme : 24.09.2020

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam