@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Terk Nedeni ile (eve dön çağrısı) İhtar İstemli Dilekçe Örneği
Evden ayrılan ve evi terk eden eşe haklı nedenler ile boşanma davası açmadan önce gönderilecek İhtarname ile eve dönmesi yönünde ihtar gönderilir. İhtar ile uyarı yapıldıktan sonra belirlenen süre içinde eşin eve dönmemesi durumunda boşanma davası açma hakkı kullanılır.

İşte Terk Nedeni ile (eve dön çağrısı) İhtar İstemi Dilekçesi örneği

AVUKATI OLMAYAN KİŞİNİN VERECEĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 
(Aile Mahkemesi Olmayan Yerlerde 
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE)

İHTAR TALEP EDEN : ................................... ( Tc nosu )
İHTAR TALEP EDİLEN : ................................ ( Tc nosu )
ADRES :
KONU : Terk nedeni ile ihtar istemidir.

AÇIKLAMALAR :
1- Yukarıda adı yazılı olan eşim ile  ………… tarihinden bu yana resmi olarak evliyiz. Nüfus  ve evlilik kayıt örneklerimiz ektedir.
2- Bu evlilikten müşterek ……… çocuğumuz bulunmaktadır. ( bulunmamaktadır)
3- Davalı olduğum eşim …………………….. aramızdaki sorunlardan dolayı (ya da hiç bir sorun yok iken ) ortak yaşamış olduğumuz ikamet adresini …………….. ay/gün önce ( en az 4- 5 ay bir süre belirtmeniz gerekir ) terk ederek gitmiştir.
5- Yaptığım araştırmalar sonucunda …....................……… adresinde yaşamaya başladığını şifahen öğrenmiş bulunmaktayım.
6- Kendisine eve dönmesi için ( bizzat giderek, yakın akrabalarını, arkadaşlarını göndererek, telefon ederek, sosyal medya hesaplarından mesaj göndererek gibi iletişim yollarından hangisi ile çağrıda bulunduğunuzu belirterek ) ………………………………. çağrıda bulundum. Fakat davalı eşim bu çabalara rağmen eve dönmemiş uzlaşmaya çalışmamıştır ve kendisi eve dönmeyeceğini beyan etmiştir.

Bu nedenlerden dolayı boşanma davasına esas teşkil etmek üzere medeni Kanunun hükümlerine göre ihtar kararı elde etme gereği hâsıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLER      : Tanık ve her türlü delil
HUKUKİ SEBEPLER  :  İlgili Mevzuat
SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıdaki beyanlarımda izah etmiş olduğum üzere  davalı olduğum eşimin iki ay süresi içinde evine dönmesi aksi takdirde boşanma davası açılabileceği yönünde gerekli ihtarın gönderilmesi için bu dilekçem ile gerekli olan işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim. …./…../…..


DAVACI
ADI SOYADI

AVUKATIN VERECEĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 
(Aile Mahkemesi Olmayan Yerlerde 
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE)

İHTAR TALEP EDEN : ................................ ( Tc nosu ) 
VEKİLİ :  ................................ ( Tc / Baro Sicil Nosu )
İHTAR TALEP EDİLEN : ................................ ( Tc nosu )
ADRES :
KONU : Terk nedeni ile ihtar istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimiz karşı taraf ile ....… yıldan bu yana evlidir. Nüfus kayıtları, ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, Cilt No; ……., Aile No;……., Sıra No; ……. dadır. 

Evliliklerinden ise ….... /.........../ ........... isimli çocukları bulunmaktadır.
2-Müvekkilimiz ev hanımı olup müşterek çocukların bakımı ile ilgilenmektedir. İhtar istenen eş, müvekkilime haber vermeden müşterek konutu ... ay (4 aydan fazla olmalı) önce terk etmiş ve bu süreçte ne eşini ve ne de çocuklarını arayıp sormamıştır.
3- Eşe ulaşma çabaları sonuçsuz kalmakta, eşin ………………… numaralı telefonu çoğu zaman ulaşılamaz durumda olmakta, ulaşıldığı zamanlarda ise telefonu açmamaktadır.
4-Müvekkilimiz, eşinin ……………………adresinde kendisine başka bir ev tutup eşyalar almak suretiyle yeni bir düzen kurduğunu haricen öğrenmiş, terk eden eş, bu adresten müşterek konuta çağırılmış ancak karşı taraf, müvekkilime, bir daha eve dönmeyeceği yönünde haber göndermiştir. Karşı taraf ..........aydır evliliği ile ilgili hiçbir sorumluluğunu da yerine getirmemektedir. Üstelik müşterek konutu terk etmesi için ortada hiç bir haklı sebebi de bulunmamaktadır.
5-Müvekkilimiz, yıllardır süren evliliğini ve müşterek çocukların geleceğini düşündüğü için kendisini evine davet etmektedir.
6- Müvekkilim, bu sürede adres değiştirmemiş olup, halen aynı adres olan …………………………‘da müşterek çocukları ile birlikte ikamet etmeye devam etmektedir. Müvekkilimiz sürekli olarak evdedir. Her ihtimale karşı, aynı adreste …. nolu dairede ikamet eden akrabası ( yada komşusu) olan ………………. ‘ ya da bir anahtar bırakılmıştır. Buradan da günün her saati anahtarın alınması mümkündür.
7-Evin geçimini temin eden kişi ihtar olunan eş olmasına rağmen, mahkemenin bu hususta takdir etmesi halinde, ihtar olunan eşin müşterek konuta dönüşü için gereken yol ve sair ücretler tarafımızca ödenecektir.
TALEP : Açıklanan nedenlerle karşı tarafa 2 ay içinde evine ve eşine geri dönmesinin bildirilmesine, aksi taktirde MK. ilgili maddeleri uyarınca Terk nedeniyle boşanma davası açılacağının ihtar edilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

İhtar Eden
Vekili
,

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.