@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


İpotekli eve haciz konur mu

Tapusu üzerinde ipotek bulunan gayrimenkullere haciz gelir mi ?.
Borçlu olan gayrimenkul sahibi borcunu ödemediği takdirde haciz işleminde bulunmuş bulunan alacaklısı tarafından haciz işlemine tabi tutulabilir. Her alacaklı, borçlusunun mal varlığı üzerine ipotekli olsun olmasın, hacizli olsun olmasın haciz işleminin uygulanması için icra müdüründen talepte bulunur.
İcra müdürlüğü, usul yönünden farklı bir durum söz konusu yoksa gayrimenkul üzerine haciz işlemini yapar.
İcra kanununa göre gayrimenkul üzerinde ipotek olsa da; söz konusu olan mallar, kişinin malvarlığına dahil edilip haciz işlemleri başlatılabiliyor. Haciz işlemine konu olan mal, ipotekli ev ise; durum icra yolu ile satış yapılacak duruma gelmişse, satıştan ilk payı alacak olan ipotekli alacaklı oluyor. Daha sonra sırasıyla haciz işleminde sırada kim ya da kimler varsa kalandan pay alarak alacaklarına sayılıyor.
İpotekli evin haczedilmesi konusunda iki farklı yol olabilir.
Eğer birden fazla taşınmazınız varsa farklı haciz işlemi uygulanabilmektedir. Burada en fazla değerli olan evden başlanır.
Eğer borçlunun tek evi varsa ve bu da ipotekli ise
İpotekli ev dışında ipotek sahibinin başka bir taşınmazının bulunmaması gerekmektedir. Haline münasip ev haczedilmez ilkesi doğrultusunda borçlu kişi İcra Hakemliği’ne başvuruda bulunmalıdır. Böylelikle haciz işleminin yalnızca tek ev olması sebebiyle yapılamayacağına dair yazılı beyanat alınır. Eğer taşınmaz ipotek altında olur, haciz girişimi başlatılacak ise ev, ekspertiz tarafından değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonucunda eğer kişinin evi ortalama değerden daha yüksekse ev haczedilir.
Böylelikle icradan elde edilen parayla ipotekli ev sahibine bir miktar ödeme yapılır. Bu noktada amaç kişinin insani olarak zor durumda kalmamasıdır. Burada icradan kişiye ev satın alabileceği tutarda bir para ödemesi yapılır.

Derleme: @erolkaranet - 11.08.2020

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.