@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Gözünde Tembellik Olanlar Ehliyet Alabilir mi ?
Göz Tembelliği Nedir ? Göz Tembelliği ve Ehliyet, Tek göz tembelliği ehliyet alınabilir mi? Göz tembelliğinde engelli raporu verilir mi? Göz tembelliği olan kişiler askerliğe gidebilir mi? Göz tembelliği polis olmaya engel midir? Göz tembelliği pilot olmaya engel midir?

Göz tembelliği (Ambliyopi) gözlerini ikisini ya da birini etkileyen, görme keskinliğini % 20 ya da daha fazla oranda azaltan bir göz hastalığıdır. Toplumda görülme sıklığı % 1-4 arasında değişir. Beyinde görme yeteneği doğuştan itibaren vardır. Doğuştan itibaren bu yetenek hızlı bir gelişim gösterir. Ancak doğuştan ya da sonradan gelişen şaşılık, katarakt gibi göz bozukluklarından kaynaklı görsel uyarıların beyne iletilmesinde bozukluk olursa bebeklik ve çocukluk çağında göz tembelliği oluşabilir.

Göz tembelliğini önlemek ve her iki gözün beraber kullanılmasını yani binoküler görmeyi sağlamak için doğumdan sonraki iki yıl içinde sinir sisteminin esnek olduğu zaman tedaviye başlanmalıdır. Tedavi ne kadar erken yaşta yapılırsa sonuç daha başarılı olur. Ailede göz tembelliği olan çocukların ya da şaşılık sorunu olanların 3 yaşına gelmeden bir göz doktoruna götürülmesi gerekir. Çocuk açısından herhangi bir risk faktörü ya da yakınma olmasa da göz muayenesi 3-4 yaşlarına kadar yapılmalıdır.

Göz tembelliği dışarıdan bakılarak anlaşılmaz. Bu yüzden kişinin kendisi bile bunu fark edemez. Bu rahatsızlığın teşhis edilmesi için test yapılmalıdır. Yaş ilerledikçe göz tembelliği tanısı daha zor olur. Bu kişilerde göz tembelliği tesadüfen fark edilebilir. Eğer kişinin göz kayması sorunu varsa bu göz tembelliğinin işareti olabilir. Ailelerde çocuklarını iyi takip etmelidir. Çocuklar oyun gibi bir gözünü kapatarak bakıyorsa, göz tembelliği sorunu olabilir. Bu durumda en kısa sürede çocuk için göz muayenesi yapılması gerekiyor.

Hastaların tedavisinde görme azlığı olan göz kullanmaya teşvik edilir. Bunu sağlamak için görme sorunu olmayan göz haftalarca, bazen aylarca kapatılır. Bu sayede hasta zayıf gören gözünü kullanmaya alışabilir. Ancak kalıcı tedavi için gözde düzelme olduğunda tedaviyi kesmemek gerekir. Bazı hastalarda yıllarca kısmı kapama tedavisinin uygulanması gerekebilir. Çocuklarda odaklanma sorunu varsa gözlük kullanılabilir. Gözlük yeterli olmaz ise kapama yöntemiyle tedaviye destek olunabilir.

Göz tembelliği tedavisinde göz içi lens kullanımı da tercih edilebilir. Görme sorunu olmayan göze damla ya da özel lensler kullanılarak bulanıklaştırılabilir. Bu yöntemde görme azlığı olan gözün kullanımını teşvik eder. Göz tembelliği tedavisi genellikle şaşılık ameliyatı öncesinde yapılır. Ameliyat yapıldıktan sonra kapama tedavisi uygulanabilir. Eğer hastalarda katarakt ya da göz hastalığı belirlenirse cerrahi müdahale yapılabilir. Göz tembelliğin tedavi edilmesi sebebin ortadan kaldırılması ve zayıf gören gözün güçlendirilmesiyle sağlanır.

Gözün rahat ve normal kullanılmasını engelleyen göz tembelliği, birçok etkene bağlı olarak ortaya çıksa da en çok kırma kusurları ve şaşılık gibi nedenlerden dolayı görülebilmektedir. Bu hastalıkla ilgili en çok yapılan araştırmalardan biri de göz tembelliği olan hastaların ehliyet alıp alamayacağıdır. Bu konuda yayımlanan bir raporun olduğunu ve bu raporda genel olarak tüm maddelerin yer aldığını aktarabiliriz. Ayrıca yapılacak göz muayenesinde uygulanan yönetmeliklerle ilgili de uymanız gereken bir takım kurallar vardır. Göz muayenesi kapsamında sürücü belgeleri iki grupta incelenmektedir; İlk grupta a1, a2, b, f ve h, ikinci grupta ise c, d, e ve g olarak ayrılmaktadır. Şimdi bu gruplarla ilgili detaylı bilgiler aktarmanın yanı sıra dikkat edilmesi gereken hususları da paylaşalım.

Göz Tembelliği ve Ehliyet

Görme alanı, ehliyette etkili olan bir diğer faktördür. Yapılacak tetkiklerde ilgili görme alanlarını geçemeyen sürücülere hiçbir şekilde ehliyet verilmez. Ayrıca yatay düzlemlerde her 2 gözün ayrı olarak görme alanı 120 dereceden az olmamalıdır. Bu dereceden az olanlar da sürücü belgesi alamamaktadır.
Göz tembelliği hastalığı olanlar, ehliyet alma sürecinde birçok muayeneden geçmektedir. Bu yüzden ilgili rakamlara sahip ve doktor kontrolleri sonucunda şaşılık durumu olanlara sürücü belgesi verilmemektedir. Eğer kişide göz tembelliği var ve bu kusur lens ya da gözlük ile düzeltilebiliyorsa, seyir halindeyken bunları kullanması zorunludur.

Tek göz tembelliği ehliyet alınabilir mi?
Tek göz ile ehliyet alınabilmektedir. Normal koşullar altında aile hekimleri tarafından verilen göz değerlendirme raporu, göz tembelliğinin mevcut olması durumunda tam teşekküllü devlet hastaneleri tarafından verilmektedir. Yapılan değerlendirmede sağlam gözün yeteri kadar gördüğü tespit edilirse, göz tembelliği olan hastaya ehliyet alabilir raporu verilmektedir. Göz tembelliği olmasına rağmen ehliyet alanların gözlük ile araç kullanması mecburidir.

Göz tembelliğinde engelli raporu verilir mi?
Göz tembelliği vakalarının yüzde doksan beşinde diğer göz oldukça keskin bir görüşe sahiptir. İki göz arasındaki derece farkından dolayı da ortaya çıkabilen göz tembelliği, sağlık kurullarınca 2006 yılından itibaren düşük seviyeli kusur olarak değerlendirilmektedir. Yapılan ölçümlerde sağlam gözün yeteri kadar gördüğü tespit edilirse engel durumu yüzde beş ile otuz arasında değişmektedir.
Göz tembelliği ehliyet konusunda bu rahatsızlığın iki farklı grupta incelendiğini söylemiştik. İlk grupta yer alan sürücülerin düzeltmesiz veya düzeltmeli olarak bir gözün görmesi 2/10’dan aşağı olmamak kaydıyla her 2 gözün görme derecelerinin toplamı 20’de 10 olmalıdır. İkinci grupta yer alan sürücülerde ise aynı şekilde 6/10’dan aşağı olmamak kaydıyla 2 gözün de görme derece toplamı 20’de 14 olmalıdır.
Her iki göz de kullanılıyor ise 10/20 oranından daha az olan kişilerin görme dereceleri ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada 0.5 oranında olmayan kişiler sürücü belgesi alamamaktadır.

Göz tembelliği olan kişiler askerliğe gidebilir mi?
Askerlikten göz tembelliği için muaf olabilmek için her iki gözdeki görme derecesinin 14 ve üzerinde olması gerekir. Göz tembelliği olan kişiler detaylı bir muayeneden geçerek görme keskinliği konusunda bir rapor alabilir. Görme kaybı bu değerlerin altında kalıyorsa kişinin askere gitmesinde bir sakınca olmaz.

Göz tembelliği polis olmaya engel midir?
Göz tembelliğine neden olan katarakt, şaşılık, göz kapağı düşüklüğü gibi sorunların olması halinde göz tembelliği polis olmaya engel teşkil eder. Kişilerin yapılan muayenesinde bu koşullar mutlaka değerlendirilir. Kırma kusurlarının da dörtten düşük olması gerekir. Kırma kusurları göz tembelliğinin en önemli nedenidir. Bu kusurun yüksek olması polis olmaya engel teşkil edebilir.

Göz tembelliği pilot olmaya engel midir?
Göz tembelliğinin derecesini belirleyen sağlık raporunda ileri safhada görme sorunu olan kişilerin pilot olması mümkün olmaz. Yapılan testlerde görme azlığı yüksek oranda çıkarsa bu pilot olmanıza engel olabilir.
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.