@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Cilt ve Yüz Güzelliği İçin Yapılacak Dualar

Dua öncesinde mutlaka abdest alınmalıdır. Abdest alarak dua etmek duaya olan icabeti artırır. Ayrıca yüze abdest suyunun değmesi ile yüzün şifa bulduğuna dair de pek çok İslam aliminin beyanları mevcuttur.

Yüz güzelliği için duanın en makbul kabul edildiği zaman yatsı namazı sonralarıdır. Kişi bu vakitte sabırla birkaç gün dua ederek gecelerini bereketlendirirse ruhundaki vesveseler sönecek ve yüzünde de inşallah nurani bir güzellik belirir.

Duanın sözleri ezberlenemiyorsa yazılı bir metin üzerinden de okunabilir. Bunda bir mahzur yoktur.


Cilt sağlığını daha da korumak için okunan güzellik duası

“Bismillahirrahmanirrahim”
“Efleha`llahü vecheke Allahümme barik lehu fi şa`rihi ve beşerihi” (amin)

Yüz güzelliği için okunan güzellik duası

Yüz güzelliği için okunması gereken dua şöyledir:”
Yüz güzelliği için dua, besmeleyi şerifle başlar. Ardından sırasıyla Duha, İhlas, Kevser ve Nas sureleri okunur. Bu surelerden önce ise 11 adet esma nida (seslenme) biçiminde okunmaktadır. Her sure öncesinde okunan esmalar aynıdır. Yani 11 esma 4 defa okunarak 44 zikir yapılacak bu arada şifa hükmünde de 4 Kuran suresi okunacaktır.

“Bismillahirrahmanirrahim”
“Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Musavvir , Ya Latif, Ya Mucip, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Batın, Ya Azim”
“Ved duhâ. Vel leyli izâ secâ. Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ. Ve lel âhıratu hayrun leke minel ûlâ. Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ. E lem yecidke yetîmen fe âvâ. Ve vecedeke dâllen fe hedâ. Ve vecedeke âilen fe agnâ. Fe emmâl yetîme fe lâ takher. Ve emmâs sâile fe lâ tenher. Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.”
“Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Musavvir , Ya Latif, Ya Mucip, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Batın, Ya Azim”
“Kul huvallâhu ehad. Allâhus samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehu kufuven ehad.”
“Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Musavvir , Ya Latif, Ya Mucip, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Batın, Ya Azim”
“İnnâ a’taynâkel kevser. Fe salli li rabbike venhar. İnne şânieke huvel ebter.”
“Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Musavvir , Ya Latif, Ya Mucip, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Batın, Ya Azim”
“Kul eûzu bi rabbin nâs. Melikin nâs. İlâhin nâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs.” (Amin)

Başka bir dua örneği

“Bismillahirrahmanirrahim”
“Lillezine ahsenul husna ve ziyadeh, ve la yerheku vucuhehum katerun ve la zilleh, ulaike ashabul cenneh, hum fiha halidun.” (amin)

Rabbim nur yüzlü olmayı ve kalp gözümüz ferahlık içinde uyandırmayı nasip etsin. İyilik edenleri iyilikle mükafatlandırırız, daha da fazlasını veririz ve yüzleri kararmaz, zillete düşmez onlar. Onlardır cennet ehli, orada ebedi kalırlar.

Güzellik ile ilgili her konu için okunabilecek güzellik duası

“Bismillahirrahmanirrahim”
“Allahümmec alni ve nuru Yusuf’a ala vechi femen reani yuhibbuni mehabbeten.” (amin)

Duanın Türkçe Okunuşu:

“Allah’ım, yüzümde Hz Yusuf a.s nuru ışığı olsun. kim beni görürse sevsin.”

Güzellik duasının okunması gereken en hayırlı zaman dilimi yatsı namazlarından sonrasıdır. Alimler duanın ya sabah namazından sonra, ya da yatsı namazından sonra okunmasını tavsiye ederler. Çünkü bu  zaman dilimleri genelde duaların kabul olması açısından bilinen en hayırlı zaman dilimleridir.

Güzellik İçin Okunacak bir başka dua örneği

Güzellik duasının sözleri
Güzellik duası öncesi euzubesmele çekilir ve ardından Hz. Peygamberin dualara başlarken okuduğu şu kısa cümle söylenir:

“Süphane rabbiyel aliyyil alel vehhab”
Bu sözden sonra on iki esmanın okumasına geçmeden evvel bir defa Fatiha suresi okunur. Ardından şu 12 esmanın her biri 3’er defa okunur.

El-Musavvir
El-Latif
El-Mucib
El-Vedud
El-Hamid
El-Kadir
El-Muktedir
El-Batın
En-Nur
Er-Reşid
El-Azim
Er-Rahman

Bu duada en önemli detay esmaların sırasıdır. Buradaki sıra kesinlikle bozulmamalı ve her esma 3 defa okunduktan sonra ardından gelen esmaya geçilmelidir. Eğer kişi ezberleyemeyeceği endişesi taşırsa bu esmaları bir kağıda yazarak oradan da okuyabilir.

Esmaların okunması bittikten sonra yine bir defa Fatiha suresi okunmaktadır. Yani Fatiha surelerinden biri esmalardan önce biri esmalardan sonra okunacaktır. Dua bittiği zaman eller yüze sürülecek ve tasdik anlamında “amin” denilecektir.

Bu duayı 7 gün usulüne uygun okuyan kişinin Allah’ın izni ile cildi temizlenecek, yüzüne ışık gelecek, duruşu değişecek ve bizatihi kendisi de değişimi fark edecektir. Kişi isterse bu duayı 7 günle sınırlı tutmayıp devamlı da okuyabilir. Bu durumda çok mucizevi sonuçlara inşallah ulaşılabilir.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

1 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.
  1. ALLAH CELLE RAZI OLSUN ÇOK MÜHİM BİR PAYLAŞIM YAPMIŞSINIZ

    YanıtlaSil