@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!


Banner


Hoş Geldiniz..

Ayet ve Hadislerle En Güzel Cuma Mesajları

Resulullah aleyhisselam "Kadınlar cehennemde çoğunlukta idi" Oysa cennetlik olmak kadına kolay kılındı. Allaha iman Salih evlat yetiştirme kocasına itaat malını korumak ana babaya itaat. Ebu Hüreyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Ey Allah'in Resulü dedim, hangi kadin daha hayirlidir?'' "Kocasi bakinca onu sürura garkeden, emredince itaat eden nefis ve malinda, kocasinin hosuna gitmeyen seyle ona muhalefet etmeyen kadin!" dedi. Hayırlı cumalar

Efendimiz Muhammed Sallallahu Aleyhisselam "Hasetten, sakının. Muhakkak ki haset, tüm iyi amellerin sevabını, ateşin odunu ve otları yakıp yediği gibi yer bitirir." buyuruyor. Rabbimız ALLAH c.c bu manada hepimize yardım eylesin...Haset olmayan kalplere sahip olmak dileği ile Hayırlı Cumalar

Peygamberimiz (a.s.m) “Kim üç kız veya üç kızkardeş veya iki kızkardeş veya iki kız yetiştirir, terbiye ve eğitimi eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir” (Tirmizî) müjdeyi beden diliyle pekiştirir ve der ki:“Kim iki kız çocuğunu besleyip büyütüp terbiye eder, yetiştirirse ben ve o, şu ikisi gibi cennete gireceğiz” buyurur ve iki parmağını birleştirerek gösterir(Müslim) Bu müjdeye ermek dileğiyle hayırlı CUMAlar

De ki: “Yarattığı şeylerin, karanlığı çöktüğü zaman gecenin, düğümlere üfleyenlerin, haset ettiği zaman hasetçinin, Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” Her türlü kötülükten uzak olmanıza vesile olacak bir CUMA yaşamanız dileği ile hayırlı CUMAlar..

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Bir kimseyi (küfür veya günah gibi) bir şeye çağıran hiç kimse yok ki Kıyâmet günü, o çağırdığı şeyle birlikte hesabı görülmemiş olsun. Mutlaka onunla ayrılmaz şekilde beraberdir. Dedi sonra şu ayeti okudu. (Mealen): "Onları hapsedin, çünkü onlar mes'ûldürler" (Saffat 24). Tirmizi) Kötü arkadaştan uzak tutacak bir CUMA yaşamanızı dilerim

Allahu Teala Ana Babaya itaati emrettikten sonra "Akrabaya,yoksula,yolda kalmışa haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır" der.(İsra Süresi) Hayırlı Cumalar dilerim.

“Muhakkak, yolunu Allah ve kitabıyla bulanlar, cennetlerdedir. O cennetlerde onlara hiçbir yorgunluk, bitkinlik erişmez ve oradan çıkarılacak da değillerdir.Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedî kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah, bu konuda gerçek bir vaadde bulunmuştur. O, mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibidir" Kuran-ı Kerim'den.. Bu CUMA hürmetine RABBİMİZ cümlemizi FİRDEVS CENNETLERine kavuştursun AMİN

Resul-i Ekrem (s.a.s) "Allah, 'Her hangi bir kulunun, kendi dostları ve arkadaşlarından, özel imtiyazlarla ayrılarak, seçkin bir vaziyette görünmesini sevmez' buyurdu. Böylece mevki ve makamları bir imtiyaz hakkı gibi kullanmanın, oradan kişisel menfaat elde etmenin haram olduğunu bu hadis ile öğrenmiş bulunuyoruz. Haramın bulaşmadığı, kendi nefsimize göre kullanmadığımız makamlarda olma dileği ile hayırlı cumalar diliyorum

Resulullah aleyhisselam buyurdu ki "Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse komşularına eziyet etmesin rahatsızlık vermesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun. (Buhârî, Edeb, Müslim, Îmân,) Allah'ın razı olacağı kul olmamıza vesile olacak bir cuma yaşamamız dileği ile hayırlı cumalar

Bilin ki Kuran «Allah c.c tan başkasına ibadet etmememiz mağfiret dilememiz, tevbe etmemiz için indirildi. Şüphesiz Resulullah as, gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdecidir. Eğer Kurana itaat edersek, Allah c.c, belli bir süreye kadar güzel şekilde yaşatır, fazlasını yapana iyiliğinin karşılığını verir. Eğer yüz çevirirsek, başımza gelecek büyük bir günün azabından korkalım. Allaha iman eden razı olduğu kul olmaya vesile olacak CUMAlar diliyorum

Resulullah aleyhissalâtu vesselâm "Kendisine bir musibet gelen Müslüman Allah'ın(cc) emrettiği "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci'ün, allahümme ecirni fi musibeti vahluf li hayrun minhâ "Biz Allaha aitiz ve O'na döneceğiz. Allah sabredersem bana bu musibet için mükafat verir.Ben bunun arkasından daha hayırlısına kavuşacağım'' dese Allah o musibeti alır,hayır verir" Allahtan hayırlı olanı hepimize nasip etmesi dileğiyle cumamız mübarek olsun

ALLAH c.c HUMEZE Sûresinde "HUTAME nedir?" diye sorar Ve nerden bileceksiniz der.Kime.Müslümanlara.Kimler için.Mal biriktirip sayan Varlık ve makamına güvenip kibir ve gurur yapan müminlerle alay eden insanlara tepeden bakan ayıplayan iffet ve namuslara dil uzatan müminleri çekiştirip küçük düşüren dünya üzerine planlar geliştiren âhireti öteleyen kişilere (Kuranı Kerim) HUTAME'den uzak olmamız dileğiyle hayırlı cumalar.

Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular "Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder Öyleyse, yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahmet Rahmân'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah ona rahmet eder, kim de koparırsa, Allah ondan bağını koparır" Rahmet bağını koparmayan yaptıklarında ALLAH rızasıyla hareket edenlerden olmamız dileğiyle CUMA'mız mübarek olsun

Bugün Cuma.Cumayı terketmeyenlere Resûlullah aleyhisselâmın müjdesi "Cennette bir çarşı vardır.Her cuma oraya gelirler.Orada kuzey rüzgârı eser, elbiselerini ve yüzlerini okşar.Bunun tesiriyle güzellikleri artar.Böylece ailelerine güzelleşmiş olarak dönerler.Hanımları "Vallahi, sizin güzelliğiniz artmış"derler.Erkekler de "Sizlerde, Allah'a yemin olsun, daha çok güzelleşmişsiniz"derler" Cumanın feyzinden nasiplenip Cennet ehli olmamız dileğiyle

Allah'ım "Kaalu Bela"da "Senden başkasına tapmayacağız ana-babaya yakınlara,öksüzlere,çaresizlere iyilik yapacağız,namaz kılacak, zekat vereceğiz"dedik Kimlerin cennet kimlerin cehennem ehli oldukları hakkında ahdini, vaadini ve tehdidini duyduk. Ancak "Sefillerden sefil" olduk. Sözümüzde durmadık duramadık. İsyankar davrandık. Affet Ya Rab. Affet Ya Rab.. Affet Ya Rab... Af edilenler olmamız dileği ile hayırlı Cumalar

Resûlullah aleyhisselam "Bir kimse evine veya yatağına girince bir melek bir şeytan gelir Melek Hayırla gir Şeytan Şerle gir der Adam Allahı zikrederse Şeytan kaçar ve Melek ona dua eder. Adam uykudan uyanınca yine gelirler. Adam "Nefsimi, ölümden sonra bana geri veren ve uykuda öldürmeyen Allaha hamdolsun"dese bu kimse o anda ölse şehit olur, kalkıp namaz kılsa faziletli namaz kılar" Faziletli namazlarınız olması dileğiyle hayırlı cumalar dileğiyle

Allah c.c "Yeryüzünde bir halife yaratacağım" (Bakara) buyurarak insanı yarattığını onun "çok zâlim çok cahil" olduğunu ve Kuran Emanetini insanın yüklendiğini bildirir (Ahzab) Bir halife bir emanetci olarak her insan bir nebi gibi "kendinden önce gelen kitabı tasdik ve tebliğ etmekle" Kuran ve İslam ahlakını birer emanet olan eş ve çocukları ile soyuna aktarmakla yükümlüdür.Bu görevi asla unutmayınız. Mübarek bir cuma dileğiyle

Haram olan dışında yaratılanın çoğu insan içindir mübahtır sadece insanların canları, ırzları, birbirlerine mübah değildir. Hatta bir insan kendi canını, ırzını bile dilediği gibi kullanmaya izinli değildir. İnsanlar, Allah'a kulluk için yaratılmışlardır."Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım" (Zâriyât) Şu halde kulluk ettiklerinize ve ırzlarınıza dikkat edin. Helak olmayın Evvab olun / Hayırlı Cumalar

Allah c.c Maun süresinde "Vay o namaz kılanlar" diye başlar devamla o namazların ve yaptıkları ibadetlerin bazı yüzlere paçavra gibi atılacağını buyurur. Bunlar "Kibirliler, zulüm yapanlar, insanlara haklarını vermeyenler, müfteriler, sözlerini tutmayanlar, yetim malı yiyenler, rüşvet yiyenler, haramı helâl sayanlar... Bu tür münafıklığın sizden uzak olması dileğiyle hayırlı cumalar

Resulullah aleyhisselâm buyurdular ki "Harama götürme şüphesi olan şeylerden kaçın ki Allah'a en iyi kulluk eden olasın! Kanaatkâr ol ki Allah'a en iyi şükreden olasın. Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki kâmil mümin olasın. Sana komşu olanlara iyi komşuluk et ki hakiki müslüman olasın. Ana babana saygıda kusur etme ki evladından göresin" Resulullah'ın şefaatine nail olmanız dileği ile Hayırlı Cumalar..

Allah c.c buyurdu (meâlen) "Doğrusu, erkek ve kadın mü'minler, boyun eğen erkekler ve kadınlar, DOĞRU sözlü erkekler ve kadınlar, SABIRlı erkekler ve kadınlar, gönülden bağlanan erkekler ve kadınlar, ORUÇ tutan erkekler ve kadınlar, İFFETlerini koruyan erkekler ve kadınlar, işte Allah bunların hepsine mağfiret ve büyük ecir hazırlamıştır" Ahzap 35.. Nasip olması dileğiyle HAYIRLI CUMAlar

Allah'tan korkan seytan kibrinden cehennemlik oldu. Resulullah aleyhisselâm buyurdu ki: "Kim Allah Teâla hazretlerinin rızası için tevazu gösterir, alçak gönüllü olursa, Allah, onu bu sebeple yükseltir. Kim de kibirde bulunursa, Allah da onu alçaltır, böylece onu esfel-i safilîne (aşağıların aşağısına) atar." Kibrin bulaşmadığı kul olmanız dileği ile Hayırlı Cumalar

Şuna da şaşılır ki, İnsan başlangıcının bulaşık bir nutfe (sperme), sonunun çirkin bir leş olduğunu bilir de yine büyüklük taslar ve öğünür." Bu hadis, hangi makamda olursanız olun kim olursanız olun hiç olduğunuzdan söz eder. Allah c.c sizin makam mevki ve malınıza bakmaz. Size imanınıza göre değer verir. Allahın değer verdigi kul olmanız dileğiyle hayırlı cumalar

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bir adamın "Ey Allah'ım, bir ve samed olan, doğurmayan ve doğurulmayan, eşi ve benzeri olmayan sensin Senden istiyorum. Günahlarımı mağfıret et, Sen Gafürsun, Râhimsin!" dediğini işitmişti, hemen şunu söyledi "O mağfiret edildi. O mağfıret edildi. O mağfıret edildi" Allah-u Teala'nın mağfıret ettiği razı olduğu kullarından olmamız dileğiyle cumamız hayırlara vesile olsun.

ALLAH c.c emrediyor "Ey iman edenler Zannın bir çoğundan kaçının Çünkü zannın bir kısmı günahtır Birbirinizin kusurunu araştırmayın Biriniz diğerini çekiştirmesin Biriniz ölmüş kardeşinin etini zevkle yer mi ? Tiksindiniz mi ? O halde Allah'tan korkun.Şüphesiz Allah,tevbeyi çok kabul eden,merhamet sahibidir" Bu emre ve yaşantımıza bakın Allah'ın emirlerine ne kadar duyarlıyız DÜŞÜNÜN.Hayırlı Cumalar

Onlar Kuranı dikkatle ders alarak hakkıyla okurlar,Tahriften,karıştırmaktan heva ve heveslerinden uzak tutarak,mânâsını ve hükümlerini gözeterek saygıyla anlamadıklarını ehlinden sorarak temiz kalble ve temiz ağızla okurlar.İşte böyle okuyanlar, Kurana iman etmiş gerçek Müslümandır.Fakat kim o kitaba inanmaz, onu inkar ve ona nankörlük ederse, kendi hevasına göre bozar ücret karşılığında kullanırsa işte onlara acıklı azap vardır

Allah cc "Allah´a verdikleri sözü bozanlar, Allaha itaati terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; işte lânet onlar içindir. Ve cehennem onlarındır. Allah bir toplum istemedikçe kötülük vermez, Verince de geri almaz. Onların Allahtan başka yardımcıları da olmaz" der (Ra'd). Resulullah as "Ahir zamanda ölende öldüren de niçin öldüğünü bilmeyecek" der. Günümüz o gündür. Rabbimize sığınalım. İtaatden ayrılmayalım. Cumanız mübarek olsun

“Bir lokmaya da çağrılsam, o davete mutlaka icabet ederim” diyen Peygamber Efendimiz (aleyhisselam) şöyle buyurmuştur “Davete icabet etmeyen Allah (cc) a ve bana karşı gelmiş olur" Cuma gününü bayram, ezanı davet bilip icabet etmek şartları oluşan her Müslümana farzdır. Hayırlı Cumalar ...

Allah c.c Kalem Sûresinde soysuz zengini tarifle bunların imrenilecek insan olmadığının ikazını yapar. "Resûlüm! Alabildiğine yemin eden, sözünde durmayan,aşağılayan,daima kusur arayan,kınayan,durmadan lâf taşıyan,iyiliği engelleyen,mütecâviz,günaha dadanmış,kaba ve haşin,aslının ne olduğu bilinmeyen kimselerden hiçbirine, malı vardır diye, sakın boyun eğme"diye uyarır "Onlar cehennemliklerdir" der.Bunlardan olmamak dileğiyle hayırlı cumalar

Allah c.c Bakara Sûresinde Ramazan ayının, insanlara yol gösterici,doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın rehberi olarak Kur'anın indirildiği ay olduğunu bildirir.Ve"Ramazan ayında oruç tutun Kim o ayda hasta/yolcu olursa başka günlerde kaza etsin"der.Oruç bir mecburiyetse de Allah kolaylık gösteriyor.Bizlere doğru yolu göstermesine,kolaylık vermesine karşılık, Allaha tazim ve şükür gerekmez mi? Ramazanı Şerif ve cumanız hayırlara vesile olsun

Allah c.c “Andolsun, biz sizi korku açlık mal ve canlardan ürünlerden eksiltmek suretiyle imtihan ederiz.Sabredenleri müjdele! Müminler, bir musibetle karşısında "İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn/Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz"derler.”Yüreğimiz, Soma’da, hayatını kaybedenlere yanıyor. Allahtan sonsuz rahmet diliyoruz. Mekânları cennet olsun! Yakınlarına sabr-ı cemil bahşetsin! Yaralılara acil şifalar ihsan etsin Cumanız mübarek olsun Dualar edelim

Şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir. O'nun en güzel isimlerinden biri "Sabûr" ism-i şerifidir. Her kimde sabır varsa onda Allah'ın kudretinden bir tecelli kokusu vardır. Allah onların daima dostu ve velisidir. Dualarına, isteklerine cevap vermek için Allah'ın yardımı daima onların yanlarında dolaşır Kısaca, ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyiniz Sabredenlere hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir" Hayırlı Cumalar Dileriz

Resûlullah aleyhisselâm buyurdu"Allah'ın kulları arasında peygamber ve şehit olmayan bir grup vardır.Makamlarının yüceliğinden peygamberler ve şehidler onlara gıbta ederler Onlar Allah adına birbirlerini sevenlerdir.Onların yüzleri nurdur nur üzeredirler" Allahu Teala"Benim rızam için birbirlerini sevenlere,benim için toplanan,benim için ziyaret eden ve benim için birbirlerine harcayanlara sevgim vaciptir" Sevgi insanı olmak dileğiyle Hayırlı Cumalar

"Anne babana of bile deme"diye emreden ALLAHın kulu ve "kime iyilik edeyim"diye soran gence her seferinde "annene iyilik yap"diyen peygamberin ümmeti olan bizlere bir hâl oldu. Anne ve babaya isyan, saygısızlık,hatta onları ölüme layık görüyoruz . Ne yüzle Müslümanız diyoruz. Yani iman gitti sıra dine geldi. Allah ve resulune isyan edecek yaşantıya düşmemek dileğiyle hayırlı cumalar dileriz

Bir takım insanlar dünyayı dine tercih ederek Allah c.c.nın ayetlerini az bir paha ile satarak menfaat elde ederler. Allaha ve dine hizmet eder görünerek dünyalık için çalışırlar. Kuranı Kerim Onlar için acıklı bir azaptan söz eder. Onlar bunu bilirler. Ancak Allah onları kör ve sağır etmiş Anlamazlar. Yaptıklarını doğru sanıp şımarırlar. "Biz doğrulardanız" derler. "vay onların haline" Cumayı hayırlarla yaşamanız dileği ile

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

İlginizi Çekebilir

Reklam