@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Avukat ya da Vekil Nasıl Azledilir.
Vekalet verenin, vekiline vermiş olduğu yetkiyi kısmen geri almasına yetkinin sınırlandırılması, bütünüyle geri almasına da azil denir.
Vekaletten azil, önceden verilmiş vekaletnamenin feshi ve iptali anlamına da gelmektedir.
Kısmi azil ise; vekilin vekaletten tamamen azil, vekaletnamenin tamamen feshi ve iptali olmayıp, vekaletnamedeki yetkilerin bir bölümünün kaldırılması suretiyle vekaletname işleminin değiştirilmesi, kısıtlanmasıdır.
Avukatın azledilmesi, Avukatlık Kanunu’nun 174. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; “Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret isteyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır. Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez. Anlaşmaya göre avukata peşin verilmesi gereken ücret ödenmezse, avukat işe başlamakla zorunlu değildir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı sözleşmedeki diğer ödeme şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı avukat işi takip etmek ve sonucunu elde etmekten mahrum kalırsa sorumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır.”
Azil hakkı, vekalet verene ait olup eğer ölümden sonra da geçerli olmak üzere yetki verilmişse, azil hakkı vekalet verenin mirasçılarına aittir. Mirasçılar azil hakkını, her zaman kullanabilirler.
Azil beyanının karşı tarafa ulaştığı andan itibaren temsil yetkisi kural olarak son bulur. Azil beyanının azil edilen vekile bildirilmesi yeterlidir. Diğer ilgili kişi, daire ve kurumlara da (örneğin tapu sicil md., Vergi dairesi, diğer kurum ve kuruluşlar.) ilgilinin isteği üzerine  bildirilmesinde yarar vardır.
Noterler üzerinden verdiğimiz vekalet iptal de edebilir. Notere giderek azilname düzenlemek istediğinizi söylerek vekaletname iptali yapabilirsiniz.
Bir avukatı görevden çekebilmek veya onu azletmek için sözlü beyan yeterli değildir. Noterde verilen vekaletname noterden iptal edileceği gibi, Avukat ile müvekkili yazılı bir sözleşme yaparak avukatın azledildiğini, vekalet görevinin sona erdiğini içeren ve iki tarafın imsanın bulunduğu bir sözleşme yaparak notere gitmeden bu işlem gerçekleştirebilir. Azilname vermenin bir üçüncü yolu da, mahkeme dosyasına yazılı beyan vererek de yapılabilir.

Azilname Dilekçe Örneği için tıklayınız

Derleme: @erolkaranet - 18.08.2020

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.