@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Zilhicce Ayının Fazileti Nedir?

Allah nasip ederse, İslam alemi bugün yeni bir aya daha girdi. Haccın yapılacağı, kurbanların kesileceği Zilhicce ayı İslam aleminin selametine vesile olsun. 
Pekala Zilhicce ayının fazileti nedir?
Kurban Bayramı’nın bulunduğu aya zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur.
Birkaç hadis-i şerif:
"Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmek gibidir." [İbni Mace]
"Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, yedi yüz misli sevab verilir." [Beyhekî]
"Terviye günü [Arefe’den önceki gün] oruç tutup, günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer" [Ramuz]
"Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutan, her günü için yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş yahut Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır." [R. Nasıhin]
"Zilhiccenin ilk on günü, fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir" [Beyhekî]
"Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua reddedilmez. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci geceleri, Berat ve Arefe Gecesi."[İsfehanî]
Eshab-ı kiram, (Ya Resulallah, bu ayın ilk günleri yapılan ameller, Allah yolundaki cihattan da mı daha kıymetlidir?) dediklerinde,"Evet, cihattan da kıymetlidir, ancak canını, malını esirgemeden savaşıp şehid olanın cihadı daha kıymetlidir" buyurdu. (Buhârî)
Hazret-i Ebüdderda buyurdu ki: Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir, çünkü Resulullah, "Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun" buyurdu.
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutanın ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çoluk çocuğu belalardan muhafaza olur, günahları affolur, iyiliklerine kat kat sevab verilir, ölürken kolay can verir, kabri aydınlanır. Cennette yüksek derecelere kavuşur. (Şir’a)
Bu on gün içinde, hasta ziyaret eden, Allah-ü teâlânın dostlarının hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur.
Bu on gün içinde Ehl-i sünnet’e uygun bir din kitabı okumak çok sevabdır.
Din ilmini, Ehl-i sünnet itikadını öğrenmek, kadın erkek herkese farzdır.
Çocuklara öğretmek, birinci görevdir. (www.dinimizislam.com)

****
Zilhicce ayının ilk on gününde Yüce Allah Peygamberlerine sayısız ikramlarda bulunmuştur.
Rivayet edilir ki: 
 • Adem (Aleyhisselam)’ın tövbesi  bu on günler içindeki Arefe Gününde yani hacıların Arafat'ta vakfede olduğu gün kabul buyurmuştur.
  Adem (Aleyhisselam) ile Havva anamız cennetten yeryüzüne indirildiğinde, Adem babamız Hindistan’ın Serendip adalarına, Havva anamız ise Cidde’ye indirilmiştir.  Onların yeryüzünde ilk buluşması yine Arefe günü olmuştur. Buluştukları güne Arefe, karşılaştıkları yere ise Arafat denilmiştir.  Yine bu on günlerde İbrahim (Aleyhisselam) Halil (Mevla Teala’nın dostu) olmuştur. 
 • “Allah (Celle celalühü) İbrahim’i Halil edindi.” (4/125) buyurmuş, 
 • İbrahim aleyhisselamın atıldığı Nemrud’un ateşi bu günlerde sönmüştür, 
 • İsmail (Aleyhisselam) bir koç fidye karşılığında bu günlerde kesilmekten kurtulmuştur. 
 • Kabeyi Muazzama’yı İbrahim ve İsmail (Aleyhimesselam) bu on günlerde yapmaya başlamıştır. 
 • Fetih süresindeki: “Andolsun ki o ağacın altında Seninle biat ettiklerinde Allah müminlerden razı olmuştur...” ayeti kerimesinde geçen biat, “Rıdvan Biatı”dır ki, bu dahi Zülhiccenin on günleri içinde vaki olmuştur. 
 • Musa (Aleyhisselam)a on günlük bir ihsan yapılmıştır. Mevla Teala bu ihsanı bize şu ayeti kerimeyle haber veriyor: “Musa ile otuz gece sözleştik ve buna on (gün) daha kattık.  Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceye tamamlandı." (Araf 142.) 
  Müfessirler, bu ayeti kerimede geçen “on gün” ifadesi için “Zülhice ayının ilk on günüdür.” demişlerdir.  Şöyle ki: “Allah-u Teala Musa (Aleyhisselam)’a münacaat sözü vermişti. Bunun üzerine Musa (Aleyhisselam) otuz gün oruç tuttu. Oruç tuttuğundan dolayı ağzının kokusu değişti. O kokuyu izale etmek için bir misvak edindi, ağzını misvakladı ve bu kokuyu giderdi. 
  Bunun üzerine Mevla Teala: “Ey Musa! Bilmez misin ki, Benim katımda oruçlunun ağız kokusu misk kokusundan daha güzeldir?” buyurdu. Bu koku tekrar hasıl olsun diye on gün daha oruç tutmasını emretti. Tefsir alimleri: “Musa (Aleyhisselam) otuz günlük orucunu Zülkade ayında tuttu. Buna Zülhicce ayının ilk on günü eklendi.” demişlerdir.  
 • Yine rivayet edilir ki; “Mevla Teala, Musa (Aleyhisselam) ile bu on günlerde tekellüm buyurdu, Kendine yakın kıldı ve bu on günlerde “on emri” Ona bildirdi”  
Denilmiştir ki; Bir kimse bu on günleri ibadet ve taatle değerlendirirse Mevla Tela o kişiye on ikramda bulunur.
 
Şöyle ki:          
 • Ömrü uğurlu ve bereketli olur.     
 • Malında bereket olur, kat kat arar
 • Allah-u Tela onun çoluk çocuğunu korur.
 • Günahlarına keffaret olur. 
 • Yaptığı iyiliklere kat kat sevap alır
 • Ölüm halini kolay eder
 • Kabrindeki karanlık günlerine aydınlık verir.
 • Mizanda iyilik tarafını ağır bastırır.Ahirette düşük hallerden rezil ve zelil olmaktan kurtarır.
 • Cennetteki derecelerini yükseltir. 
Mevla Teala Hazretleri bu on günleri en güzel şekilde değerlendirip, Kurban Bayramına ulaşabilmeyi cümlemize nasip eylesin.
Şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun. 
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam