@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Vasi Tayini İstemli Dava Dilekçe Örneği

Vasi Tayini İstemli Dava Dilekçe Örneği

................................ NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE 


Davacı : (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarasını yazın)
Adresi : (Yapılacak bildirimlerin ulaşabileceği adresi yazın)

Vesayet Altına Alınması
İstenen : (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarasını yazın)
Adresi : (Yapılacak bildirimlerin ulaşabileceği adresi yazın)

Dava : Vasi Tayini
Dava Tarihi : (Davayı açacağınız tarihi yazın)

Açıklamalar :

1. Annem/Babam yazı yazıp imza atmayı bilmemekte ve kendi işini kendi başına yapamamaktadır. Kendisi uzun süredir benim yanımda kalmaktadır. Annem/Babam

2. Annemin/Babamın emekli maaşını çekip diğer resmi işlemlerini yapabilmem için anneme/babama vasi olarak tayin edilmek üzere işbu davayı açma zorunluluğum doğmuştur.

Hukuki Nedenler : Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri ve ilgili kanun hükümleri
Hukuki Deliller : Nüfus kayıtları, sevk üzerine alınacak doktor raporu ve her türlü yasal delil.

Sonuç ve Talep : Yukarıda anlattığım nedenlerle;

1- Annem/babam ................'a vasi tayin edilmeme,
2- Maaşını gerektiğinde PTT ve Banka Vezneleri'nden çekebilmeme,
3- Anneme/Babama ait maaş kartını yeniden işleme açtırabilmeme,
4- Kartın ATM makinelerinde kalması halinde alabilmeme,
5- Maaş kartının süresinin dolması halinde yenisini talep edebilmeme ve verilecek yeni kartın şifresini alabilmeme karar verilmesini arz ve talep ederim. (Tarih)


(İmza) 
Davacı 
(Adınızı-Soyadı) 

EKİ:

1- Davacı nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Vesayet altına alınması istenenin kimlik fotokopisi

3- Doktor raporu (Varsa)
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.