@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Suç Duyurusunda Bulunma Dilekçesi Örneği

................................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

Müşteki :(Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarasını yazın)
Adresi :(Yapılacak bildirimlerin ulaşabileceği adresi yazın)

Şüpheli :(Adı-Soyadı, bilinen tüm kimlik bilgilerini yazın)
Adresi :(Yapılacak bildirimlerin ulaşabileceği adresi yazın)

Suç :(Hakaret, Basit Yaralama gibi suçun tanımını yazın)
Suç Tarihi :(Suçun konusu olan olayın gerçekleştiği tarihi yazın)

Açıklamalar :(Olayın gerçekleştiği şekli sade bir dille aşağıya yazın)

1.

2.

3.

Hukuki Deliller :.............., tanık beyanları ve her yasal delil.

(Şikayetinizle ilgili olayın gerçekleştiğini gören tanıklarınız varsa isimlerini, kimlik bilgilerini ve adresini yazın. Olayın gerçekleştiğini ispatlayacak başka bir delilleriniz varsa onları da yazın)

Hukuki Nedenler : Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat.

Sonuç ve Talep :Yukarıda anlattığım nedenlerle, şüphelinin eylemine uyan suçlardan dolayı cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.(Tarih)

(İmza) 
Müşteki 
(Adınızı-Soyadı) 


EKİ:

1) Kimlik Fotokopisi
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.