@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Ortaklığın Giderilmesine Dair Dava Dilekçesi Örneği

Ortaklığın Giderilmesine Dair Dava Dilekçesi Örneği

................................. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE


Davacı                        : (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarasını yazın)
Adresi                         : (Yapılacak bildirimlerin ulaşabileceği adresi yazın)
-
Davalılar                    : 
                                     1- (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adresini yazın)
                                     2- (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adresini yazın)
                                     3- (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adresini yazın)

Dava                           :  Ortaklığın Giderilmesi
Açıklamalar               :          
1.         .......................... ili ....................... ilçesi ................. Mahallesi ............... ada .................. parsel sayılı taşınmaz üzerinde benim ve davalılar arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusudur.
2.         Davalılar ile iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi için anlaşamadığımız gibi gayrimenkulün satışına da rıza göstermemişlerdir.
3.         Paydaşlığın devamı çekilmez hale geldiğinden taşınmazın mirasçılara payları oranında aynen taksimi ve tapu kayıtlarında adlarına tescili; bu mümkün olmadığında ise satılarak paraya çevrilip payları oranında paylaşım yapılması için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Nedenler          : Türk Medeni Kanunu ilgili hükümleri ve ilgili kanun hükümleri
Hukuki Deliller         : Tapu kayıtları, veraset ilamı, gerekirse tanık beyanları, keşif, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

Sonuç ve Talep         : Yukarıda anlattığım nedenlerle;
1-        Taşınmaz maldaki paydaşlığın öncelikle aynen taksimine,
2-        Aynen taksimi mümkün olmadığı takdirde satış yoluyla ortaklığın giderilmesine, paraya çevrildikten sonra pay oranında paylaşımının yapılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. (Tarih)


                                                                                                        (İmza)
                                                                                                          Davacı
                                                                                                          (Adınızı-Soyadı)


EKİ:
1-   Davacı nüfus cüzdanı fotokopisi

@erolkaranet - 09.07.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.