@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Müslümanlar İçin Değerli Bir Ay.. Zilkade..
Kullarını affetmek için türlü türlü sebepler yaratan Allah-uTeala'nın müjdelediği aylardan birini daha yaşadığımız bu günlerin Müslümanlar için bir fırsat olduğunu hatırlatmak istiyoruz.
Kamerî ayların on birincisi olan ve Haram ayların ilki sayılan Zilkade Ayı'nı yaşıyoruz ve bu yıl 11 Haziran'da girdiğimiz ayın son günü 10 Temmuz..
Affedilmek isteyene fırsat olarak müjdelenen bu ayın adı, Câhiliye devri Arapları tarafından hurmaların olgunlaşması ve mahsulün toplanması mânâsında da kullanılmaktaydı.
Bilindiği gibi hicret Rebiülevvel ayında cereyan etmişse de Arapların İslâm'dan önce bildikleri bu ayların benimsenmesinde hikmet görüldüğünden senenin ilk yılı olarak "Muharrem" kabul edilmiştir.
Diğer taraftan Zülka'de "Eşhürü'l-Hurum (Saygılı hürmetli aylar)'un da birincisidir.
Bu aylar üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere dört tanedir:
1- Zülka'de 2 - Zülhicce 3- Muharrem 4- Receb.
Zilkade ayının ilk gününden zilhicce ayının “onuna” kadarki 40 günlük dilimde kendisini ıslah edip, tövbe etmek isteyenlerin ve Allah’a ulaşmak, O’nun sıratı müstakim yolunda hareket etmek isteyenler için bir bağışlanma ve yakarış dilimidir.
Bu kırk günlük süre içinde her kim bu ayın ilk gününde tövbe eder, bağışlanma dilerse… ve bu ayın ilk Pazar günü yerine getirilmesi gereken o ibadeti yerine getirirse ve bu şekilde günahlardan sakınıp, farzlarını yerine getirirse insana çok şeyler verilir. (Tabi eğer amel edilirse)
Burada verilecek şeylerden bir tanesi insanın kalp gözünün açılması, hikmet çeşmelerinin kalbinden diline akmasıdır.

İşte bu ayda yapılması gereken en önemli ameller:
İslâmî telâkkiye göre Allah'ın saygılı kıldığı dört aydan birincisi olan Zülka'de ayında müslümanların her türlü söz ve davranışlarında daha dikkatli davranmaları bu hürmetli ayı fırsat bilerek ruh ve kalplerini zikir tefekkür ve ibadetle süslemeleri haram ve yasaklardan kaçınmakta daha hassas davranmaları İslâmî hizmetlere daha şuurlu olarak katkıda bulunmaları beklenir.
"Haram Aylardan (Muharrem Zilkade Zilhicce Recep'den) üç gün oruç tutana Allahü Teala dokuz yüz senelik oruç sevabı yazar."(Hadis-i Şerif İhyau Ulumi'd-din)
Zilkade Ayının 25 gecesinin önemi: Zilkade ayının 25 günü (dahvul arz) Kabe’nin altından başlamak suretiyle yer yüzü yayılmaya ve yaratılışına başlanmıştır Gecesini ibadetle geçirmek gündüzünü de oruçlu geçirmenin çokça sevabı vardır İmam rıza (as)’dan nakledilen rivayette: “ bu gece hz İbrahim ve İsa (as)’lar dünyaya geldi ve Dahvul arzdır
Gecesinin ibadetinin çokça sevabı ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevabı vardır”
Bir başka rivayette de İmam Zamanın ( Hz. Mehdi ) zuhur edeceği gündür; diye geçmektedir
Zilkade ayının 25 gününün amel ve önemi: Yılın dört gününden biridir ki; orucu bütün diğer günlerden fazileti fazladır Yine rivayette orucunun 70 yıllık oruç sevabına eş değer olduğu ve bir başkasında ise 70 yılık keffare olduğu beyan buyrulmuştur Herkim gecesini ibadetle ve gündüzünü de oruçlu geçirirse ona 100 yıllık ibadet sevabı yazılır Bu günü oruçlu geçiren kimse için yer ve gök arasında her ne varsa istiğfar eder Allah’ın rahmeti bu günde

Zilkade Ayında Kılınması Gereken Tövbe Namazı
Zilkade Ayının ilk Pazar günü kılınması gereken tövbe namazı şu şekildedir: Allah Resulü (s.a.a) namazın şu şekilde kılınmasını bizzat kendisi buyurmuştur: “Pazar günü önce gusül almalı (guslün niyetini tövbe guslü olarak almalı) sonra abdest almalıdır. Sonra sabah namazı gibi iki şer iki şer olmak üzere dört rekatlık namaz kılmalıdır. (Namazın niyeti için tövbe namazı kılıyorum denilmesi gerekir.)
Namazın birinci ve ikinci rekatlarında bir defa Fatiha suresini okumalı sonra üç defa “ihlas” suresini, bir defa “felek” ve “nas” surelerini peş peşe okumalıdır.
Birincisi bittikten sonra ikinci iki rekatlık namazı da aynı şekilde kılıp bitirdikten sonra 70 kere “esteğfirullahi rabbi ve etubu ileyh” diyerek istiğfar etmeli. Sonra şu zikri demelidir:
“لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلىِّ الْعَظيمِ”
la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
Sonra şu duayı okumalıdır:
“يا عَزيزُ يا غَفّارُ، اِغْفِرْ لى ذُ نُوبى، وَذُ نُوبَ جَميـعِ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ، فَاِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اَنْتَ”
Ya azizu ya ğafur, iğfirli zunubi, ve zunube cemiel muminine vel muminat, fe innehu la yeğfiruz zunube ille ente
Ey kudretli, ey bağışlayan! benim ve tüm mümin erkek ve kadınların günahlarını bağışla. Hiç şüphesiz senden başka günahları bağışlayan yoktur.”
Allah Resulüne (s.a.a) ya Resülallah! Eğer bu ameli başka günler yaparsak aynı sevabı alır mıyız? Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:
Aynı sevap ve özelliğe sahiptir.” Sonra şöyle buyurdu:“Bunları miraç gecesinde Cebrail bana öğretti.”
Bu Ayda Tutulacak Üç Günlük Oruç Allah Resulü (s.a.a) haram aylarda oruç tutma hakkında şöyle buyurmuştur:
Her kim haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutarsa Allah o kişiye bir yıllık oruç sevabı yazar".
Başka bir hadiste ise şöyle buyurmuştur:
O kişiye günlerini oruç tutarak, gecelerini de ibadetle geçiren 900 yıllık ibadet sevabı verilir. yayılmıştır ve bu günde kim ibadet eder ve Allah’ın zikri için toplanırsa çokça ecir vardır"

İşte bu ayda meydana gelen olaylardan bazıları...
Bazı kaynaklarda zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında
 • Kabe’nin altından başlamak suretiyle yer yüzü yayılmaya ve yaratılışına başlanmıştır 
 • Bu gece hz İbrahim ve Hz.İsa (as)’lar dünyaya geldi 
 • Bir başka rivayette de İmam Zamanın ( Hz. Mehdi ) zuhur edeceği gündür; diye geçmektedir
 • Hz. İbrâhim ile İsmâil’in Kâbe’nin temellerini yükseltmeleri, 
 • Denizin Hz. Mûsâ için yarılması, 
 • Hz. Yûnus’un balığın karnından çıkması zikredilmekle birlikte (meselâ bk. Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 71) bu rivayetleri doğrulama imkânı bulunmamaktadır.
 • İbn Abbas’ın, “Mûsâ’ya otuz gece vade verdik” âyetinde geçen (el-A‘râf 7/142) “otuz gece” ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir (Şevkânî, II, 242). 
 • Hendek (Ahzâb) Gazvesi, 
 • Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi, 
 • Benî Kurayza Gazvesi, 
 • Hz. Peygamber’in Umre Seferi, Umretü’l-kazâ,
 • Resûl-i Ekrem’in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi 
@erolkaranet - 15.06.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.