Type Here to Get Search Results !

Banner

erolkara.net

Haram Ayların İlki Olan Zilkade'yi Kaçırmayın


Kullarını affetmek için türlü türlü sebepler yaratan Allah-uTeala'nın müjdelediği aylardan birini daha yaşadığımız bu günlerin Müslümanlar için bir fırsat olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Kamerî ayların on birincisi olan ve Haram ayların ilki sayılan Zilkade Ayı'nı yaşıyoruz ve bu yıl 22 Haziran'da girdiğimiz ayın son günü 21 Temmuz..

Affedilmek isteyene fırsat olarak müjdelenen bu ayın adı, Câhiliye devri Arapları tarafından hurmaların olgunlaşması ve mahsulün toplanması mânâsında da kullanılmaktaydı.

Bilindiği gibi hicret Rebiülevvel ayında cereyan etmişse de Arapların İslâm'dan önce bildikleri bu ayların benimsenmesinde hikmet görüldüğünden senenin ilk yılı olarak "Muharrem" kabul edilmiştir.

Diğer taraftan Zülka'de "Eşhürü'l-Hurum (Saygılı hürmetli aylar)'un da birincisidir.

Bu aylar üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere dört tanedir:

1- Zülka'de 2-Zülhicce 3- Muharrem 4- Receb.

Zilkade ayının ilk gününden zilhicce ayının “onuna” kadarki 40 günlük dilimde kendisini ıslah edip, tövbe etmek isteyenlerin ve Allah’a ulaşmak, O’nun sıratı müstakim yolunda hareket etmek isteyenler için bir bağışlanma ve yakarış dilimidir.

İşte bu ayda meydana gelen olaylardan bazıları...

Bazı kaynaklarda zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında

 • Kabe’nin altından başlamak suretiyle yer yüzü yayılmaya ve yaratılışına başlanmıştır 
 • Bu gece hz İbrahim ve Hz.İsa (as)’lar dünyaya geldi 
 • Bir başka rivayette de İmam Zamanın ( Hz. Mehdi ) zuhur edeceği gündür; diye geçmektedir
 • Hz. İbrâhim ile İsmâil’in Kâbe’nin temellerini yükseltmeleri, 
 • Denizin Hz. Mûsâ için yarılması, 
 • Hz. Yûnus’un balığın karnından çıkması zikredilmekle birlikte (meselâ bk. Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 71) bu rivayetleri doğrulama imkânı bulunmamaktadır.
 • İbn Abbas’ın, “Mûsâ’ya otuz gece vade verdik” âyetinde geçen (el-A‘râf 7/142) “otuz gece” ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir (Şevkânî, II, 242). 
 • Hendek (Ahzâb) Gazvesi, 
 • Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi, 
 • Benî Kurayza Gazvesi, 
 • Hz. Peygamber’in Umre Seferi, Umretü’l-kazâ,
 • Resûl-i Ekrem’in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi 
Zilkade ayının faziletlerini sitemiz içerisinde bulabilirsiniz

Yorum Gönderme

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklamBilmeniz Gerekebilir