@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

E-hacizi Şahıslar da Yapabilecek.
Halihazırda, devlete olan borçlar nedeniyle uygulanan haciz türü olan elektronik haciz işlemi şahısların da yapabileceği duruma getirilecek.
Türkiye’de genellikle elektronik haciz işlemi, vergi borcu nedeniyle maaşlara ya da ödemenin boyutuna göre araç gibi menkul ya da ev gibi gayrimenkullere de e-haciz işlemi uygulanmaktaydı.
Elektronik haciz ya da kısaltılmış hali ile e-haciz uygulaması halihazırda Vergi Dairelerince yapılan bir haciz uygulaması idi.
Meclis'te görüşmeleri süren yargının hızlanması içeren ikinci yargı paketinde "elektronik haciz" düzenlemesiyle icra takibi başlatan her alacaklı vatandaş için geçerli olacak. Alacaklı dilerse UYAP üzerinden borçlunun mal, hak veya alacağını sorgulatarak, haciz talebinde bulunabilecek. İcra dairesi de tespit edilen mal, hak veya alacağı, elektronik ortamda haczedecek
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; ,TBMM Genel Kurulu’nda 66 maddelik Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin 57 maddesi kabul edildi. Buna göre, elektronik haciz uygulamasında, sorgulama sonunda edinilen bilgiler hukuka aykırı olarak paylaşılamayacak. Sorgulama ve haciz işlemlerinin yürütülebilmesi için kamu kurum veya kuruluşları ile kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ile kendi sistemleri arasında entegrasyonu sağlayacak.
Sorgulamanın tür, kapsam ve sınırı ile diğer hususlar Adalet Bakanlığı’nca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. İhtiyati haciz talebinin reddi kararı gerekçeli olarak verilecek ve bu karara karşı istinaf yoluna başvurulabilecek.

Derleme: @erolkaranet - 18.07.2020
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.