erolkara
 .................................... MAHKEMESİNE 

Davacı : (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarasını yazın)
Adresi : (Yapılacak bildirimlerin ulaşabileceği adresi yazın)

Davalı : (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarasını yazın)
Adresi : (Yapılacak bildirimlerin ulaşabileceği adresi yazın)

Konusu : Takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılan dosyamızın, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 150/1 gereğince, harçsız yenilenmesi ve yakın bir tarihe duruşma günü verilmesi talebidir.

Açıklamalar :

1. Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasının ……….. tarihli duruşmasında, elimde olmayan nedenlerle hazır bulunamadım.

2. Dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olup, yenilenmesi için bu talepte bulunma zorunluluğum doğmuştur.s

Sonuç ve Talep : Yukarıda anlattığım nedenlerle;

Takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılan dava dosyasının yenilenerek, yakın bir tarihe duruşma günü verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (Tarih)


(İmza) 
Davacı 
(Adınızı-Soyadı) 


Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski