@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Davadan Feragat Etme Dilekçe Örneği

................................... MAHKEMESİNE 


Davacı : (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarasını yazın)
Adresi : (Yapılacak bildirimlerin ulaşabileceği adresi yazın)

Davalı : (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarasını yazın)
Adresi : (Yapılacak bildirimlerin ulaşabileceği adresi yazın)

Konusu : Davadan feragat ettiğimi açıklayan dilekçemdir.

Açıklamalar :

1. Yukarıda numarasını yazdığım dosyada açtığım davadan kendi isteğimle feragat ediyorum, sonuç ve isteğimden vazgeçiyorum.

2. Gereğinin yapılması için işbu dilekçeyi sunmam gerekmiştir.

Sonuç ve Talep : Feragatim nedeniyle gerekli kararın verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (Tarih)


(İmza) 
Davacı 
(Adınızı-Soyadı) EKİ:
Nüfus cüzdanı fotokopisi
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.