erolkara.netDava Dosyasının Örneğini İsteme Dilekçe Örneği

.................................... MAHKEMESİNE 


Davacı : (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarasını yazın)
Adresi : (Yapılacak bildirimlerin ulaşabileceği adresi yazın)

Konusu : Dosyanın fotokopisinin tarafıma verilmesi talebidir.

Yukarıda numarasını yazmış olduğum dosyanın fotokopisinin tarafıma verilmesini arz ve talep ederim. (Tarih)


(İmza) 
Davacı 
(Adınızı-Soyadı) 


Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski