@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Cumartesi Duası
Cumartesi günü yapılacak dua örneği

Bismillahirrahmanirrahîym
Kim Allah’a sarılırsa o dosdoğru yola iletilmiştir.
Beni Allah’ın lütfunun himayesine alan Allah’a hamdolsun.
Beni Allah’ın rahmeti cennetine misafir eden Allah’a hamdolsun.
Beni Allah’ın sevgisi makamına oturtan Allah’a hamdolsun.
Allah’ın yardımları sofrasından beni rızıklandıran Allah’a hamdolsun.
Beni Allah’ın seçimine layık görülme lütfuna mazhar kılan Allah’a hamdolsun.
Beni Allah’ın vefası sunumları kaynaklarından besleyen Allah’a hamdolsun.
Beni Allah’a kulluk doğruluğu hırkalarıyla giyindiren Allah’a hamdolsun.
Allah hakkında onca kusur işlememe, Allah’ın haklarını zayi etmeme rağmen bütün bunlara nail oldum. Bu lütuf Allah’dandır. Allah’dan başka günahları kim bağışlayabilir.
İlahi!
Beni var etmen şeklindeki nimetin cehdim ve çabam olmadan gerçekleşmiştir.
Keremine yönelik umudum muradın sınırına kadardır. Bunda benim bir istihkakım ve istidadım söz konusu değildir. Birlerin teki ve şahidlerin müşahede ettiklerinin hakkı için senden istiyorum ki kulluk mihnetinden sevgi kaynakları selametine beni ulaştır, inat karanlığını doğruluk güneşinin ışığıyla gider, yardım eliyle doğruluk kapılarını aç. Çünkü Allah kullara karşı lütufkardır.
Rabbim!
Varlığımın mekana aitliğini yok etmeni, müşahedemin güvenliğini baki kılmanı istiyorum.
Şahidimin ve meşhudumun arasındaki ayrılığı kaldır.
Varlığıma ait mevcudiyetin bütün ayniliğini gider.
Efendim!
Bana kulluğumu başkasını görme vehminin körlüğünden uzak kıl.
Hayırlılar arasından seçilmiş iki nebî hakkında önceden verdiğin sözü bana ulaştır.
Her tavır ve ihtiyaç karşısında iradenle benim işime galip ol.
Hareket ve duruşta tevhid ve istiva ile bana yardım et.
Habibim!
Senden her hal ve durumda en hızlı vuslatı, en göz kamaştırıcı cemali, en görkemli celali, en yüksek kemali istiyorum.
Ey O olan O!
Ey O!
Ey O’dan başka kimse olmayan!
Belirsiz gayb ve kutsal gayn ile senden istiyorum:
“Geri dönüp giden geceye, aydınlanan sabaha andolsun. Muhakkak o kerem sahibi nebinin sözüdür. Yüce arşın yanında güçlü, orada itaat edilen ve güvenilirdir. Apaçık arabçadır. Şüphesiz o alemlerin rabbi tarafından indirilmiştir.”
İşi gizli ruhla sağlamlaştıran hüküm istiyorum senden.
Beyan sigasıyla ve sağlam bir üslupla istiyorum. Allah’ım!
Hayatımın nesimi eliyle tahiyyatım ruhlarıyla zatıma yüklemeni istiyorum bunları.
Tertemiz salâvatların, daimi selamların arasında isteklerin hasıl oluş vesilesi kılmanı istiyorum.
Sevenlere ulaşma aracı kıl.
Her mertebede Ona tabi olanlara, mensup bulunanlara selam olsun.
Apaçık Hak ilah!
Bizi onlara has kimselerden kıl.
Amin.
Salât ve selam Muhammed’in, ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun.
İzzet sahibi Rab, senin Rabbin onların yakıştırmalarından münezzehtir.
Gönderilmiş Rasullere selam olsun.
Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun.
Amin…
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.