@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Banka Hesabınıza Haciz Konmuş mu ?
Banka Hesabınıza Haciz Konmuş mu ?
Elektronik haciz ya da kısaltılmış hali ile e-haciz, devlete olan borçlar nedeniyle uygulanan haciz türüdür.
E-haciz, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 55. maddesine göre uygulanır. Madde içeriğinde bulunan “Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir ‘ödeme emri’ ile tebliğ olunur.” şeklindeki ibareye göre 15 gün içerisinde ödeme yapılması gerekir. Eğer ödeme yapılmazsa ödeme emri kesinleşir ve icra takibi başlatılır.
Vergi Dairesi Otomasyon Programı (VEDOP) üzerinden borçluların kişisel bilgileri, bağlı bulundukları vergi dairesi’e aktarılır. Alınan bilgiler yine elektronik ortamda, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) iletilir. GİB, bankaları bilgilendirir ve hesaplara bir süre sonra elektronik haciz uygulanır. E-haciz uygulanabilecek olan bazı borçlar şunlardır:
Trafik cezası
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)
MTV
Haksız mal işgali
Mahkeme cezaları
Yargılama giderleri
İdari para cezaları
Devlete olan borcunuz nedeniyle banka hesaplarına uygulanan haczin sizin hesabınızda olup olmadığını aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz

Sorgulamak için tıkla

@erolkaranet - 21.07.2020
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.