@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Askere Gidecekler Ve Asker Yakınları Dikkat...
Askere gidecek olan ya da askere gidecek yakını olanlardan İstanbul Valiliğinden uyarı geldi
İşte o uyarı...

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Sayı : 83362133050.01.04
Konu : İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 72
KARAR
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 07.07.2020 Salı günü saat 16.00'da Vali Yardımcısı Cemalettin
ÖZDEMİR başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.
Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve
Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda
alınmakta ve uygulanmaktadır.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için
alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin
sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Öte yandan son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal
edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Asker
uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın
sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske atmaktadır.
Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına;
1- Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil
eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu
oluşturulması, toplu uğurlamavb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi,
2- Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci
derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık,
arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi,
3- Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken)
yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak
üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde
bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınması,
4- Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili
Kaymakamlıklara bildirilmesi,
5- Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Kaymakamlıklarca,
pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması
nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin
ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesi,
Yukarıda belirtilen tedbirlere uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun
ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk
dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması,
Kararları alınmıştır.

İşte o taahhüt örneği

ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME
Asker uğurlama törenlerine ilişkin İl Hıfzıssıhha Kurulunun 07.07.2020 tarih ve 72 sayılı
kararının bir nüshası tarafımca tebellüğ edilmiştir.
Bu çerçevede; …./….. celp döneminde gerçekleştireceğim askerlik görevi öncesinde;
1. İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararında belirtilen usul ve esaslara riayet edeceğimi,
2. Mesafe kuralları başta olmak üzere maske, temizlik ve diğer pandemi kurallarının ihlal
edilebileceği asker uğurlama töreni/eğlencesi, konvoy vb. toplu faaliyetler
gerçekleştirmeyeceğimi,
3. Yakın çevremin (akraba, arkadaş vb.) bu nitelikte bir faaliyet gerçekleştirme planı olması
durumunda kendilerine gerekli uyarılarda bulunarak engel olacağıma,
4. Uyarılarıma rağmen usul ve esaslara aykırı hareket etmekte ısrar edenleri kolluk birimlerine
bildireceğime,
5. Aksi tutum ve davranışlarımın, konusunun suç veya kabahat olmasına bağlı olarak Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi veya Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
doğrultusunda şahsım hakkında adli ve idari işlem gerektireceğini,
KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Tel:
Sevk Dönemi:
Tebliğ Eden Tebliğ Tarihi Tebellüğ Eden
Ek: İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 07.07.2020 tarih ve 72 sayılı kararı (1 sayfa)

@erolkaranet - 07.07.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.