@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Anneler de Nafaka Öder
Yargıtayın emsal olacak kararında, çocuklarını babalarına veren anne, ekonomik durumu göz önünde bulundurarak belirlenecek aylık bir miktarla iştirak nafakası ödeymek zorunda kalmaktadır.
Davacı baba; mahkemenin iki çocuğunun velayetinin kendisine bırakıldığını, davalı annenin çocukların giderlerine katılmak zorunda olduğunu belirterek, müşterek çocukları için iştirak nafakasına hükmedilmesini talep etti.
Mahkeme, velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğu gerekçesiyle, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile müşterek çocuklarının yaşları da göz önüne alınarak, davanın kısmen kabulüne hükmetti ve iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verdi. Hüküm davalı kadın tarafından temyiz edildi.
Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, velayeti babaya verilen çocuklar için kadının iştirak nafakasından sorumlu olduğuna hükmetti. Kararda; Türk Medeni Kanunu'nun 327/1.maddesinde; çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderlerin anne ve baba tarafından karşılanacağı hükme bağlandığı hatırlatıldı. Ana ve babanın bakım borcunun, çocuğun ergin olmasına kadar devam edeceği vurgulandı.

İştirak Nafakası Nedir? 
Boşanma kararı ile birlikte hakim, çocuğun velayetini eşlerden bir tanesine verecektir. Çocuğun velayeti hangi eşe bırakılmış ise çocuğun bakımını ve himayesini üstlenmiş olacaktır.
Ancak çocuğun bakım, eğitim ve diğer giderleri sadece velayeti alan eşe ait değil, velayet kendisine verilmeyen eşin de çocuğun bakımına, eğitimine ve diğer ihtiyaçları için giderlerine katılması gerekmektedir.
İşte, çocuğun velayeti, kendisine verilmeyen eşin, çocuğun giderleri için ödemek zorunda olduğu nafakaya iştirak nafakası denilir.

Derleme: @erolkaranet - 17.07.2020
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.