@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Soruşturma Geçiren Her Personelin Yeri Değiştirilemez
Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. Dava Dairesi’nde görülen bir davada Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan ve soruşturma geçiren personelin başkaca bir koşul aramaksızın naklen atamaya tabi tutulamayacağına hükmetmiştir.

Edinilen bilgiye göre,  Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 23.05.2019 tarihli kararında “…söz konusu fiillerin sübuta erdiği anlaşılmakla birlikte; söz konusu fiillerin davacının görev yerinin değiştirilmesini gerektirecek nitelik ve ağırlıkta olmadığı sonucuna varıldığından; davacının Samsun ili ….. ilçesi ….’ne atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık; aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır…” şeklinde hüküm verilmiştir.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.