@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Sekine Duası

Sekine Duası, anlam olarak sakinlik, huzur ve ruh ferahlığını ifade etmektedir. Bu duanın içerisinde Allah'ın c.c İsimleri olarak bilinen "Esmaül Hüsna"den sözler bulunmaktadır. En tesirli dilek ve hacet dualarından biridir. Bu dua büyük alimlerin en fazla üzerinde durup insanlara okumayı tavsiye ettikleri niyazlardan biridir. Bu dua hem lafız yönüyle hem de mana yönüyle kutsi dualar kategorisindedir.

Kuran-ı Kerim’in 19 farklı ayetine ve Allah’ın 6 esmasına dayanan bu muazzam dua mutlaka her fert tarafından okunmalı ve yeni nesillere öğretilmelidir.

Sekine duasının faziletleri

 • Bu duayı okuyan kişilerin hem özel hayatlarında hem de iş hayatında dilekleri gerçekleşir.
 • Sekine duası kişiyi her türlü ruhsal sıkıntıdan ve vesveseden kurtarır.
 • Bu duanın okunduğu evlerde münakaşa olmaz ve her manada evin bereketi artar.
 • Sekine duası tövbe duası hükmüyle de okunabilir.
 • Sekine duasını devamını okumak unutkanlığı giderir ve zekayı güçlendirir.
 • Kişinin düşmanlarına karşı güçlü olmasını sağlar.
 • Bu dua, saadet kapılarının açılmasına vesile olur ve helal dairesi içinde olmak koşuluyla her türlü isteğin gerçekleşmesini sağlar.
 • Bu duayı okumayı alışkanlık haline getirenler inşallah günahtan uzak duracaklardır.
 • Sekine duası etkili bir rızık ve bereket duasıdır. Duayı okuyan müminler inşallah yoksulluk ile sınanmayacaklardır.
 • Güç işlerin kolay olması niyetiyle (Talak-7)
 • Cebbarları zelil kılmak, her istek için (Taha-111)
 • Katı gönülleri yumuşatmak,düşmanların gönüllerine rikkat, kalplerine acıma hissi vermek için (Hadid-9)
 • Tevbe kabulü ve mağfiret istemek (Nisa-16)
 • Tevbe kabulü ve mağfiret talebi (Nisa-23-106)
 • Ehl-i kudretten af talebi için (Nisa-149)
 • Duanın kabulü niyetiyle (Nisa-58)
 • Ehl-ilim olmak ve ulum-u Rabbaniye’ye vakıf olmak (Nisa-11)
 • Düşmanların hile ve aldatmalarından emin olmak için (Nisa-1)
 • Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Fetih-1)
 • Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Fetih-3)
 • Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Maide-56)
 • Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Hud-66)
 • Cenab-ı Hak’tan gına(zenginlik) ve rızıkta genişlik (Lokman-26)
 • Düşmanların hilesinden emin olmak için (Tevbe-129)
 • Düşmanların hilesinden emin olmak için (Al-i İmran-173)
 • Def’i gam(keder ve hüznün gitmesi) için (Enbiya-103)
 • Hüzünden kurtulmak için (Fatiha-5)
 • Allah’ın verdiği nimetlere ve şükre muvaffak olmak için(Fatiha-2, En'am-45)

Sekine duasının en makbul kabul edildiği zamanlar
Her gece yatsı namazı sonraları Sabah namazı ile gün doğumu arasındaki vakitler
Bu iki zaman dilimi haricinde cuma günleri, bayram sabahları, kandil geceleri ve arife günleri de sekine duası için makbul zamanlar kabul edilmektedir.
Ancak İslam tarihi boyunca bu duanın daha çok yatsı namazı sonraları okunduğunu da ifade etmek gerekir.

Okumaya Başlamadan Önce Dikkat Edilecekler
Sekine duası Kuran ayetlerine dayandığı için dua öncesinde abdest alınması daha isabetli olacaktır.
Dua eden mümin temiz ve sakin bir ortamda dua etmeye gayret etmelidir.
Duaların kabulü konusunda içten dua etmenin önemi bilinmeli ve mümin tüm içtenliğiyle dua etmelidir.
Eğer duaya olan icabet artırılmak isteniyorsa dua edilecek gün bir miktar sadaka verilmelidir. Zira sadaka rahmet kapılarının açılmasını sağlar ve duanın kabulüne vesile olur.

Sekine duası kaç gün boyunca okunmalıdır?
Sekine duası sadece 1 gün dahi okunursa inşallah çok büyük tesir gösterecektir.
Dilek duası hükmünde (her türlü özel mesele için) okunması halinde 3 gün üst üste
Bereket duası olarak okunursa duaya 7 gün devam edilmelidir.

Sekine duasının sözleri
Önce besmele çeker.
7 kere istiğfar edilir.
7 kere Peygamber efendimize salavat getirilir.
10 kere Allahu Ekber denir.
Bu lafızlar duanın giriş bölümüdür. Asıl dua metninde ise 19 ayet vardır. Ancak her ayetten önce besmele ve 6 adet esma tekrar eder.

Sekine Duasının Tam Metni

Bismillahirrahmanirrahim
Estağfirullah
Estağfirullah
Estağfirullah
Estağfirullah
Estağfirullah
Estağfirullah
Estağfirullah
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
İnnallahe kane tevvaben rahime
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
İnnallahe kane gafuran rahime
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
Fe innallahe kane afüvven kadira
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
İnnallahe kane semian besira
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
İnnallahe kane alimen hakime
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
İnnallahe kane aleyküm rakibe
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
Ve yen surakellahu nesran azize
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
İnne hızballahi humül gâlibûn
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
İnnallahe huvel kaviyyül aziz
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
İnnallahe huvel ganiyyül hamid
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hu
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
Hasbünallâhu veni’mel vekîl
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
La yeh zünühümül fezeul ekber
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
İyyake na’budü ve iyyake nestain
Bismillahirrahmanirrahim
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun
Velhamdü lillahi rabbil alemin (amin)

Sekine Duası Türkçesi
'Allah her zorluktan sonra, kolaylık lütfeder. Yüzlerin sıkıntısı Hayyu Kayyum içindir. Allah sizlere karşı çok şefkatli ver merhametlidir. Allah tövbeleri kabul edendir ve kullarını affetmeyi sever. Muhakkak ki Allah her şeye gücü yeten olduğu halde, çok bağışlayandır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla görüp işitir. Şüphesiz ki Allah her işi hakkıyla bilir ve her şeyi hakkıyla yerine getirir. Muhakkak ki Allah üzerinizde gözetendir her şeyinizi görmektedir. Biz sana apaçık fetih yolu verdik, açtık. Ve Allah sana şerefli zafer için yardım etsin. Şüphesiz Allah'a tabi olan topluluklar, galip gelirler. Muhakkak ki Allah gazabında çok kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip gelir. Muhakkak ki övgülere layık olan ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan sadece Allah'dır. Allah bana yeter, ondan başka ibadete layık olan ilah yoktur, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. En büyük korku olan kıyametin dehşeti bile onlara üzüntü vermez. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Ve alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun.


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.