@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


En Uzun İsimli Cami, Sekbanlar Camii
Kadı Hüsamettin Camii veya Onsekiz Sekbanlar Camii veya Çamaşırcı Camii;


Fatih, Şehzade Câmii karşısında mütevâzı bir câmi daha bulunur. Şehzadebaşı Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk Caddesi üzerinde 16. Yüzyılda inşa edilmiştir. Kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Hemen yanı başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binâsı yer alır. 
Burası Onsekiz Sekbanlar Câmii’dir. Bânîi, Kânûnî Sultan Süleyman Han devri kadılarından Hüsameddin Hasan Çelebi’dir. Câmi duvarında yer alan yeni kitâbesinde, inşâ târihi olarak 1540 yılı verilmiş. Lâkin bu bilgi kesin değildir. 
Yapı 1755’de yanmış ve Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi tarafından yeniden ihyâ edilmiştir. Bu yüzden câmi “Kadı Hüsameddin Câmii” ve “Çamaşırcı Câmii” adları ile anılmaktadır. Onsekiz Sekbanlar Şehitliği’nin hemen yanı başında yer alması sebebiyle daha çok Onsekiz Sekbanlar Câmii ismi ön plana çıkmıştır. Giriş kapısı üzerinde her üç isim de bulunur. Câmi bu yönüyle İstanbul’un en uzun isimli mâbedi olarak bilinir.


Yapı, 1865 yılında Altunizade Efendi tarafından yenilenerek bugünkü şeklini almıştır. Günümüze kadar bazı onarımlar görmüş, 15 Temmuz’dan sonra câminin etrâfını işgâl eden yapılar kaldırılarak ortam ferahlatılmıştır. Yaklaşık bin metrekarelik alan, park ve meydan olarak halkın kullanımına sunulmuştur. Câminin duvarları kâgir, çatısı ve minberi ahşaptır. İç mekân yedi pencereden ışık almakta olup küçük bir alanı kaplamaktadır. Tuğladan yapılmış tek şerefeli bir minâresi bulunur. Eserin restorasyonlar sonrası mîmârî tarzı ve târihî hüviyetinden arındırıldığı söylenebilir. Bânî Hüsameddin Efendi’nin mezarı ve sonradan yenilendiği anlaşılan mezar taşı, câminin kıble yönündedir. Üzerinde şu ifâdeler yer alır: “Huve’l-Bâkî Merhum ve mağfur, mescid bânîi Hüsameddin rûhuna…”


Duvarları kargir, çatısı ve minberi ahşaptır. Tavanı kubbe şeklinde olamayıp düzdür. Küçük bir alana sahip olan yapı, 7 pencereden ışık almakta, küçücük bir sahnı ile camiin yarı alanı kadar balkonu bulunmaktadır. Tuğladan yapılmış tek şerefeli bir minaresi ve sahna girişte sağda bir tuvaleti ve hemen onun karşısında 5-6 musluklu küçük bir şadırvanı vardır. Camiye girişte önce bu şadırvanın bulunduğu yere geçilmekte ve oradan da iç kısma girilmektedir. Caminin vakit namazlarında 15, Cuma namazlarında yaklaşık 60 cemaati bulunmaktadırErol Kara - 27.06.2020 - @erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.