@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Nafaka Vermekten Kurtulmanın Yolları
Nafaka, boşanan çiftlerin bitmeyen sorunu. Bir günlük evli kalıp senelerdir nafaka ödemek zorunda kalandan yıllarca evli kalıp yine yıllarca nafaka ödeyenlerin dertleri sürekli duyulmaktadır.
Boşanan erkeklere nafaka dediğinizde bitmek bilmeyen şikayetlerini tek tek sıralayacaklardır. Çocukları olanların çocukları için ödeyecekleri sorun değilde çocukları olmaDIğı halde boşandıkları eşlerine yıllarca nafaka ödemek insanın zoruna gitmektedir. Hatta bir çoğu sırf nafaka almak için gayrimeşru (nikahsız) hayat yaşamaya bile razı olmaktadırlar. Ve haksız bir gelirin sahibi olmaktadırlar. Tabii, nafaka ödemek zorunda kalan ve çok büyük kısmı erkeklerden oluşan bu gruplar kendileri evlense de kazançlarından bir kısmını artık hiç bir zaman bir araya gelmeyecekleri kadınlara da yedirmek zorunda kalmaktadırlar.
Nafaka ödemesi İslam dininde sınırlı bir süreye sahip iken medeni kanunda bu sınır bazen ömür boyu olabilmektedir.
Pekala, nafaka bilhassa yoksulluk nafakası vermeden boşanmak mümkün müdür ?Tedbir ya da yoksulluk nafakası vermekten vaz geçebilmenin ya da kurtulmanın yolu nedir ?
Önce şu konuda fikir sahibi olmamız gerekir. Nafaka neden bağlanır. Kanun koyucu nafakayı verdirmenin sebebi olarak, bulunduğunuz yörenin sosyolojik şartlarına göre, eşiniz “dul” addedilerek yeniden evlenme şansı azalmış olabilir; sizinle yaptığı evlilik nedeniyle yeniden istediği gibi bir yuva kuramayacak duruma düşmüş olabilir. Bunun için bu ve buna benzer durumlar için kadını korumak amacıyla bu kararlar alınmıştır.
Gelelim söz konusu olan iki nafaka türünün ne olduğuna bakalım.
Tedbir Nafakası: Boşanma davası açılmadan önce veya açıldıktan sonra herhangi bir eşin veya ergin olmayan çocukların (18 yaşından küçük çocuklar) geçinmesini sağlamak üzere hükmedilen nafaka türüdür.
Yoksulluk Nafakası: Evliliğin boşanma kararı ile bitmesi nedeniyle yoksulluğa düşecek eş lehine, diğer eş aleyhine hükmedilen nafakadır. Yoksulluk nafakası, boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi boşanma davası kesinleştikten sonra da istenebilir.

Nafakadan nasıl kurtulur konusuna gelince.
*Boşanan eşin gelir getirici işte çalışması, ( istinai durumlarda çalışssa da alabilir)
*Boşanan eşin yeniden evlenmesi
*Herhangi gelir getirecek bir işte çalışamayacak duruma düşülmesi
*Taraflardan birinin ölmesi 
*Mahkeme ilamları ile ilam hükmündeki diğer kararlar son işlem tarihinden itibaren 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Bu ilamlar dayanak alınarak işlem yapılamaz. (İİK m.39/1 BK m. 146)
*Yoksulluk nafakası alacağına dair bir mahkeme kararı üzerinden 10 yıl geçse dahi, o mahkeme kararı geçerlidir. Nafaka talep edilirse alınır.
*Boşanma davasında yoksulluk nafakası talebinde bulunulmamışsa, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren en geç bir yıl içerisinde dava açılması gerekmektedir. Aksi durumda yoksulluk nafakası talepleri zamanaşımına uğrar
*Yoksulluk nafakası talep eden tarafın boşandıktan sonra yoksulluk seviyesine düşmeyeceğine kanaat getirilirse
*Eş, kendi isteğiyle işten ayrıldığında,
*Eşin zorluk çekmeyecek kadar aylık geliri varsa,
*Eşin emekli maaşı ya da kira geliri varsa
*Eşin çok fazla gelire ya da gayrimenkule sahip olması
* Tarafların en başta nafaka talep etmemesi
nafaka borcu sona erdirir.
Son olarak söylemeliyiz ki, nafaka borcunuz otomatikman sona ermez, kaldırılması ya da azaltılması için dava açmanız gerekiyor. Bu arada nafaka davalarında farklı yargı kararları da mevcut olduğundan yine de çok dikkatli olmak ve işi bilen bir avukattan yardım almak çok önemlidir.
Not : Nafakayı kadınlar talep ettiği gibi boşanan erkekler de talep edebilir

@erolkaranet - 30.06.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.