@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Mülk Suresi Kabir Azabından Korur mu ?
Mülk suresi okuyanı kabir azabından korur mu ?

Kur'an-ı Kerim sureleri içerisinde en fazla duyulan Mülk ya da hepimizin bildiği şekliyle Tebarekellezi'nin bir çok kıymetli fazileti vardır ve bunlardan biri de Kabir azabından korumaya vesile olmasıdır.

Sûre genel olarak Allah Teâlâ’nın varlığı ve birliğini, azametini, evrendeki hükümranlığını, tek ilah ve tek yaratıcı olduğunu, hayatın ve ölümün var ediliş amacını ve öldükten sonra dirilmeyi konu edinmektedir. Sûrede ayrıca insanlığın ilâhî vahyin uyarıcılığına muhtaç olduğuna işaret edilmekte, bunu kabul etmeyenlerin karşılaşacakları kötü sonuçla ilgili uyarılar yapılmaktadır.(Diyanet)

Hz. Peygamber, Mülk sûresinin onu okuyanları kabir azabından koruyacağını ifade buyurmuşlar (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 9; Şevkânî, V, 296), bu sebeple cenazelerin ardından bu sûrenin okunması âdet olmuş, yaygınlık kazanmıştır.

Bu konuda bir çok hadisi şerifin varlığı bilinmektedir ve Tırmızı bu fazileti bildiren hadis için  "hasen hadistir" demiştir:

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Resullulah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ. [ رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ]

"Kur’ân’da otuz âyetlik bir sûre vardır ki, bağışlanıncaya dek okuyanına şefaat eder. O, Tebârekellezî bi-yedihi’l-mülk sûresidir." (Tirmizî, hadis no: 2891. Ebû Dâvud, hadis no: 1400. İbn-i Mâce, hadis no: 3786)

Abdullah b. Mes'ud'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

(( مَنْ (قَرَأَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) كُلَّ لَيْلَةٍ مَنَعَهُ اللهُ بِهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَكُنَّا فيِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمِّيهَا الْمَانِعَةَ، وَإِنَّهَا فيِ كِتَابِ اللهِ سُورَةٌ مَنْ قَرَأَ بِهَا فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ.)) [ رواه النسائي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ]

"Kim, her gece Tebârekellezî bi-yedihi’l-mülk sûresini okursa, Allah Teâlâ onun vesilesiyle onu ka­bir azabından korur. Biz, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in zamanında, bu sûreyi Mânîa sûresi (koruyucu sûre) diye adlandırırdık. Bu sûre, Allah'ın kitabında öyle bir sûredir ki, kim her gece onu okursa, çok ve hayırlı ameller işlemiş sayılır." (Nesâî, (6/179). Elbânî, "Sahihi't-Terğîb ve't-Terhîb", hadis no: 1475'de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.

Bu hadislerde esas olan “sûreyi okuyup amel edenlerin, kabir azabını gerektiren günahlardan uzak duracağı ve böylece azaptan kurtulacağı” şeklinde anlamak şartı önemlidir.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Mülk sûresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır. Kabir azabından kurtarır.”
“Mülk sûresini her gece okuyan kimseden Cenab-ı Hak kabir azabını kaldırır.”
“Mülk sûresini okumadan yatma! Zira ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Her gece Mülk sûresini okuyan kimse, Kadr gecesini ihyâ etmiş gibi sevaba nail olur.”
“Ben Mülk sûresinin, ümmetimden her insanın kalbinde olmasını severim.”
“Kur'ân-ı kerîmden otuz ayetlik bir sûre, bir adama şefaat etti ve neticede mağfiret oldu. O, Mülk sûresidir.” 
Muhammed bin Alkamî buyurdu ki:
“Her gece Tebarake (Mülk) sûresini okuyanlara kabir suâli sorulmaz.”
Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:
“Birisi vefat edip kabre konduğunda, azap melekleri ölünün başına gelir. Baş onlara der ki:
"Ona dokunmayın. Zira o bana, Mülk sûresini okurdu."
Sonra karın tarafına varıp otururlar. O da der ki:
"Ona dokunmayınız. Zira o bende Mülk sûresini ezberleyip hıfzetmiştir."
Bu sebeple bu sûreye, "kabir azabını engelleyici" anlamında "Mânia" denilmiştir.”

MÜLK SURESİNİN FAZİLETİNE HANGİ ŞARTLARDA ULAŞILABİLİR

Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'ın gönderdiği tüm emirlere riayet etme şartı vardır. Bir insan herşeyden önce kuldur ve kulluk vazifesiyle sorumludur. Zaten Allah'ın emir ve yasaklarına uyan, uymaya çalışan bir insan tahmin ederiz ki Allah'ın rızasına ulaşır. Bu rızaya ulaşan bir kimse her halükarda kabir azabı bir yana cehennem azabından da kurtulur. Tabii ki, imanla gitmesi çok önemlidir.

Hal böyle olunca Mülk suresini devamlı okuyan bir kişi iman içinde olduğu zaman bu hadise muhatap olacağı da kesindir. Zira çalan, çırpan, haram kazanan, zina yapan, Allah'a ortak koşacak düşünceler içerisinde bulunan, insanlara zulmeden, iyilik ve infaktan uzak duran, yapması gereken ibadetleri yapmayan bir kimsenin kabir azabından kurtulma amacıyla bu sureyi her gece okuması değil her saat okusa faydası olmayacağı da yukarıda zikredilen hadislerden anlaşılmaktadır.

Günahlardan uzak durarak bu hadislerin gereğini yapanların Allah-u Teala'nın merhameti, rahmeti ile amaçlarına ulaşabileceklerini ifade edebiliriz

Şüphesiz doğruyu Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Mülk suresinin okumak ve meal ile tefsirine ulaşmak için tıklayınız

@erolkaranet - 15.07.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.