@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Memur Bilirkişi Olabilir Mi ?

657 sayılı Kanunun, 87. maddesinde, 2. görev yasağından, bilirkişilere verilecek ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümlerin saklı olduğu hüküm altına alınmıştır. Bugünlerde, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları, bilirkişileri belirlemek için kamu kurumlarına yazı yazmakta olup, istenen alanda yetkin olduğunu düşünen memurların başvuru yapması gerekmektedir.

Memurun, bilirkişi olabilmesi için atamaya yetkili amirin onayına gerek bulunmamaktadır. Ancak bu görüşe rağmen, kurumda sorun çıkmaması açısından, ilgili amirlerden izin alınması yerinde olacaktır.

Bilirkişi görevlendirme duyuruları, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca Valiliklere gönderilmekte, Valilikler de o mahaldeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarına göndermektedir. İl Adli yargı komisyonlarının internet sitelerine bakılarak bu konuda bilgi alınabilir.

UZLAŞTIRMACI

5271 sayılı Kanunun 253 maddesi gereğince, bazı suçlar sırasında Savcı uzlaştırmacı tayin edebilmektedir.

Kanunun uygulanmasını göstermek üzere çıkarılan yönetmelik gereğince hukuk mezunları ile hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren en az dört yıllık yüksek öğrenim yapanlara uzlaştırmacı olarak görevlendirilebilmektedir. Kasım ayı içinde dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR

İki tür uzlaştırmacı bulunmaktadır.

1- Avukatın uzlaştırmacı: Bu kişiyi baro atamaktadır.

2- Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacı: Hukuk mezunları ile hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar görevlendirilebilmektedir. Hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış bulunanlar da uzlaştırmacı olarak görevlendirilebilmektedir. Bu kişileri Baroya kayıtlı avukat olmaması gerekmektedir.

UZLAŞTIRMACIYA NE KADAR ÜCRET VERİLMEKTEDİR?

Yönetmeliğin 31. maddesi şu şekildedir: “Uzlaştırmacıya soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında ise mahkeme tarafından masraflar hariç, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Ödenecek Ücret Tarifesinde soruşturma aşaması için belirlenen miktarın iki katını geçmemek üzere, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin; yaşı, olgunluğu, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıkları değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, bu süreçde gösterdiği çaba ve gayreti, harcadığı emek ve mesaisi gibi faktörlerin yanısıra uyuşmazlığın kapsamı ve niteliği de dikkate alınarak çalışmasıyla orantılı makul bir ücret belirlenir. Uzlaştırmacı tarafından zorunlu yol giderleri de dahil olmak üzere yapılan masraflar anılan ücret tarifesinde soruşturma aşaması için belirlenen miktarı geçmeyecek şekilde ayrıca ödenir.”

Ücret tarifesine göre Soruşturma evresinde takip edilen her iş için 172 TL ücret verilmektedir.

memurlar.net
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.