@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kullanım Kılavuzları Denetlenmiyor mu ?

Geçtiğimiz günlerde alınan Sinbo marka tansiyon cihazının kutusunun içinden çıkan 6.7x9,5 ebadındaki kullanma kılavuzu evlere şenlik. Tüketici kanununa göre 12 punto olması gereken kullanma kılavuzunun minicik metninin okunması o denli zordu ki, akıllara ilk gelen soru bu kullanma kılavuzlarının denetlenip denetlenmediği yönünde oldu.Konu ile ilgili olarak üretici firmaya daha büyük ve okunabilir bir kılavuzu olup olmadığını sormak için sosyal medyadan mesaj göndermek istesem de bunda başarılı olamayınca verilen whatsapp telefon hattına 10 Haziran 2020'de mesaj gönderdim. Yazıyı yazdığımız tarihe kadar halen bir dönüş olmadı 


Satıcı firmanın verdiği "Kullanım kılavuzunun boyutu maalesef küçük."cevabı da çok ilginç idi.


Oysa 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununun İKİNCİ KISIM başlığı altındaki Genel Esaslar / Temel ilkeler MADDE 4- 'de "(1) Bu Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir. Sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda, eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik sözleşmeyi düzenleyen tarafından derhâl giderilir." denilmektedir.Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın 23.02.2018 tarihinde yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliğinde de "dış ambalaj bilgileri ve yerelleşme kapsamında imal ruhsatı verilen ürünlerin ambalaj bilgileri de dahil olmak üzere beşeri tıbbi ürünlerin ambalaj bilgileri ve kullanma talimatlarına ilişkin zorunlu şekil ve içerik gerekliliklerine yönelik açıklamalar " konusunda getirilen yükümlülüğe göre, Ambalajlara dair diğer şartlar başlığı altında "MADDE 13 – (3) Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkraları ile 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bilgiler kolaylıkla okunabilir, açıkça anlaşılır ve silinemez olmak zorundadır." denilmektedir.

Sinbo Sbp-4608 Dijital Bilek Tipi Tansiyon Aletinin kullanma kılavuzunda yaşanan bu sıkıntı gibi piyasada halen mevcut bulunan ürünlerin kullanım kılavuzlarının kanun ve yönetmeliklerde belirtilen şeklinde rahatça okunur olupm olmadıklarını denetleyenler acaba bu konu hakkında ne düşünüyor, merak ediyoruz.

Erol Kara - 16.06.2020

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.