@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hazreti İbrahim Aleyhisselam Müslümanların İlki MidirHazreti İbrahim Aleyhisselam efendimizin kabri şerifleri (Filistin) ve makamı İbrahim ( Mekke)

Müslümanlık ne zamandan beri vardır. İlk Müslüman kimdir.?

Bir çok kaynağa baktığınız zaman ve yıllar yılı bizlere belletilen Müslümanlığın Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın İslamiyeti tebliği ile başladığını söylenmesi dikkat çekicidir. Ve bir çok insanda bu konuda peygamber efendimizin ilk oku emriyle birlikte başlayan süreci esas alır. Hatta, İlk Müslüman kimdir sorusuna ilk etapta peygamberimiz (Zümer, 39/129) de “Ben ilk Müslüman olmakla emrolundum” demesiyle onu ilk Müslüman saymak ya da ardından gelen Hazreti Hatice annemizden ( Allah ondan razı olsun) söz edilir. Bu doğru mudur ? Görecede doğru olsa bile bu cevap yanlıştır.
Peygamber olarak gelenlerin içinde ona en yakın olarak gelen Hazreti Musa aleyhisselam mıdır ? Her ne kadar o da, (A'raf, 7/143) "Musa, tâyin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca: 'Rabbim! Bana zatını göster, sana bakayım.' dedi. Allah: 'Beni asla göremezsin! Fakat şu dağa bak. Eğer o dağ yerinde durabilirse, o zaman sen de beni görebileceksin!' dedi. Rabbi o dağa tecelli edince onu darmadağın etti. Musa da bayılıp düştü. Ayılınca; 'Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim, ben iman edenlerin ilkiyim!' dedi.”
Hazreti Musa'nın ilk Müslümanlardan olamayacağını Hazreti İbrahim aleyhisselamın duasından öğreniyoruz. Zira İbrahim aleyhisselam ondan önce gelmiştir ve o da kendisinin ilk Müslüman olduğunu zikretmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz İbrahim aleyhisselam efendimizin yapmış olduğu duayı bildirmesi ile de (En'am, 6/162-153) ilk Müslümanın kendisi olduğu üzerinde söylemler bulunmaktadır.
Ayette, mealen “De ki: Şüphesiz, benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah aittir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.” denilmektedir.
Bu ayete göre de İbrahim aleyhisselamın bu duası ile ilk Müslüman'ın İbrahim aleyhisselam olduğunu kabul edenler vardır ki, bu da yanlıştır.
Zira, bilhassa kurban kesme törenleri esnasında günümüz insanlarına tavsiye edilen bu duaya göre de, bunu söyleyen kişinin " ... ben Müslümanların ilkiyim" demesiyle de ilk Müslüman olmayacağı kesindir.
Pekala bunlara bakarak, ilk Müslüman Hazreti İbrahim aleyhisselam mıdır? diyebilir miyiz. Hayır. Zira, ilk Müslüman Hazreti ibrahim aleyhisselam dersek ondan önceki peygamberlerin Müslüman olmadığı yolunda bir yorum çıkarır ki, Allah korusun onları Müslüman saymazsak günaha girmiş oluruz.
Buraya kadar, "Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Müslümanların İlkidir" diyebilmemiz zordur. Konuyu biraz daha genişleterek baktığımızda her peygamberin gelmiş olduğu topluma göre ilk iman eden, İlk İslam olan ve ilk Müslüman olarak kabul edilmesi doğrudur.
Fakat ilk Müslüman deyince insanların ikinci atası olan Hazreti Nuh Aleyhisselam mı yoksa ondan çok önce yaratılan ilk babamız olan Hazreti Adem Aleyhisselam mıdır ? sorusu üzerinde düşünmemiz gerekir.
İman, İslam olmanın olmazsa olmazıdır. Herkes İslam olabilir , Müslüman olabilir ancak iman etmediği takdirde mümin olmayacağı bellidir. Tüm peygamberler İslam olmakla birlikte bir de en hakiki mümindir. Birer mümin olan tüm peygamberler kayıtsız şartsız Müslümandır. Hazreti Adem aleyhisselamdan Hazreti Muhammed saliialeyhiselleme kadar gelen bütün hak dinlerin ortak adı olarak İslam dersek tebliğ ile görevlendirilmiş tüm peygamberlerin hepsi Müslümandır. Buna göre ilk yaratılan ve atamız/babamız olan Hazreti Adem Aleyhisselam ilk Müslümandır. Müslümanlık Hazreti Adem Aleyhisselamın varlığından beri vardır.
Bundan sonra konuya benzer olarak sorulacak olan ilk Müslüman kimdir sorusuna Hazreti Adem dememiz gerekirken Hazreti Muhammed aleyhisselamdan ya da ondan sonra gelen Hazreti Hatice annemizi saymak yanlıştır.
Bu tür sorularda dikkat edilmesi gereken Muhammedi dinine tabi olan, ya da Hazreti Muhammed'e iman eden ilk insan kimdir diye sorarsak bir yanlışlık olmayacaktır.

Derleme : erolkaranet / 24.06.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.