@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Çocuk aldırmanın keffâreti var mıdır?
Çocuk aldırmanın keffâreti var mıdır?

Erkek spermi ile kadın yumurtasının birleştiği ve döllenmenin başladığı andan itibaren, ana rahmindeki çocuğun, annenin hayatını doğrudan etkileyecek bir tıbbî zaruret olmadan aldırılması veya kasıtlı olarak düşürülmesi ya da müessir bir fiil, tehdit veya korkutma ile düşmesi durumunda gurre adı verilen bir tazminat ödenir.

Hz. Peygamberin (s.a.v.) uygulamasından hareketle gurrenin 1/20 diyet, yani 5 deve veya 50 dînar (200,5 gr. altın) olduğu kabul edilmiştir (Ebû Dâvûd, Diyât, 21; Tirmizî, Diyât, 15). Ceninin düşmesine neden olan kişinin, ceninin annesi, babası veya başka bir kişi olması arasında fark yoktur. Ceninin düşmesini kastedip etmemesi de hükmü değiştirmez. Hanefîlere göre gurre, ceninin düşmesine sebep olan kişinin âkilesi tarafından ceninin mirasçılarına ödenir.

Düşürülen ceninden dolayı gurre ödenmesi için ceninin ölü olarak düşmesi, organlarının kısmen de olsa belirmiş olması ve annenin bu esnada hayatta olması gerekir. Cenin sağ olarak doğduktan sonra ölürse, gurre değil tam diyet ödenmesi gerekir.

Gurre, ceninin mirası kabul edilir ve miras hukuku hükümlerine göre mirasçılarına taksim edilir (Kâsânî, Bedâi'u's-sanâî, VII, 325; Fetâvâ-yı Hindiyye, VI, 34; İbn Âbidîn, Reddu’l-muhtâr, Riyad, 2003, X, 255). Ancak ceninin düşmesine neden olan kişi ana baba gibi mirasçılar arasında ise, bu mirastan hisse alamaz. Miras, sonraki sırada bulunan mirasçılara verilir.

Ayrıca işlenen bu cinayetin uhrevî cezasından kurtulmak için de tevbe ve istiğfar etmek gerekir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

Bilmeniz Gerekebilir