@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Adet Günlerini Şaşıran Kadınların Durumu

İslamiyete her kadının hayız, lohusalık ve temizlik günlerini, bunların sayısını, zamanını  bilmesi gereklidir. Bir kadın delirse vaya baygınlık geçirse yahut ilgisizliği nedeniyle adetini unutsa, kan aktığı halde aklı başına gelip iyileşse, düşündüğü zaman hayız ve nifas günleini hatırlayacak olur ve bu hatırladığına güvenirse, artık bu kadın ona göre hareket eder. Hatırlamazsa bu kadına muhayyere - şaşırmış denir. Bu kadınlar şu guruplar altında toplanabilir:
Yalnız günlerini unutanlar. Yani  kadın, her ay bir defa kendinden kan geldiğin biliyor, ama kaç gün geldiğini unutmuş. Bu kadın, hayzı hatırladığından dolayı, kanın kesilmeksizin gelmeğe başladığı zamandan itibaren üç gün namazını  kılmaz. Sonra, hayız ile temizlik ve hayızdan kurtulmak arasında tereddiüt ettiğinden dolayı da yedi  gün her namaz için yıkanması lazımdır. Sonra da yirmi gün için  temiz olduğunu  bildiğinden, kocasıyla cinsi  münasebette bulunabilir.
Adetinin her ay üç gün olduğunu bildiği halde o üç günün zamanını bilemiyenler. Meselâ ayın başında mı, ortasında mı, sonunda mı olduğunukestirmiyor, böylece hayız ile temizlik arasında tereddüt ettiğinden dolayı, ayın başında üç gün her namaz için abdest alıp kılar. sonra da her saat hayızdan kurtulduğunu zannettiğinden dolayı, yirmi yed gün her namaz için boy abdesti alıp namazlarını kılacaktır.
Adetin hem kaç gün olduğunu hem de zamanını bilemiyenler. Bu gibiler için kaide şöyledir:
Kadın hangi vakitte temizliğini iyice kestirebilirse o zaman abdestini alıp namazını kılar, orucunu  tutar, kocasıyla cinsi  münasebette bulunabilir.
Hangi vakitte hayız haline girdiğini iyice kestirebilirse tüm bunları şüphesiz terkedecektir.
Eğer bir vakitte hayız halinde mi yoksa temiz halinde bulunduğundan şüphelenirse, hangisi daha uygun diye araştırma yapmak mecburiyetinde kalır.
 Eğer araştırmazsa, ihtiyatlı olmak üzere her namaz için boy abdesti almak gerekir.
Araştırır da gene de şüpheden kurtulmazsa adeti ongün takdir olunur, her namaz için boy abdesti alır, namazını kılar, ancak bu on günlük araştırma sürecinde cinsi  münasebette bulunamaz.

@erolkaranet - 04.06.2020
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.