@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Vefa Sarı Bayezid Camii
Vefa semti ile Unkapanı arasında Sarı Bayezid Sokağı üzerindedir. Banisi Fatih Sultan Mehmed devri (1451-1481) alimlerinden Sarı Bayezid'dır. 1460 yılında inşa edilen cami 1747 ve 1860 yıllarında tamirler görmüştür; kagir kare planlı caminin kadınlar mahfili, iç tavan ve de minberi ahşaptır.


TARİHÇESİ :

Küçük Pazar’ın üstünde, Sarı Bayezid Caddesinde Sarı Bayezid Camii’nin banisi, Fatih devri alimlerinden Sarı Bayezid’dir. Camii 1460 yılında yapılmıştır.Bu zatın alimlerden olduğu vakfiyede “Mevlana” unvanı verilmesinden anlaşılmaktadır.Merhumun kabri mezkur mescidin bahçesinde bulunmaktadır.Minberini Darüs-Saade Ağası Maktul Beşir Ağa koydurmuştur.

1747 ve 1860 yıllarında tamirler gören Sarı Bayezid camii son olarak 1962 yılında Abdurrahman Yankı’nın öncülüğünde halk tarafından onarılmış ev 1982’de de iç kısmı yağlı boya ile boyatılmıştır.


MİMARİ YAPISI :

Köşe başında bulunan bu mescidin 73 metrekarelik bir iç alanı bulunmaktadır.Duvarları kargir,çatısı ahşap;duvar kalınlığı ise 80 cm.dir.Mihrabı mermer,kürsü ve minberi ahşaptır.Son cemaat yeri küçük olan mescid,11 pencereden ışık almaktadır. İç kısmında eski yapısından herhangi bir eser kalmamıştır. Mihrabın iki tarafında “inne ibadi leyse leke” ve “yevme la yenfeu” ayetleri üç satır halinde yazılmıştır. Dış kısmı ve minaresi olduğu gibi kalmış olup kapının üzerinde mescidi, Sarı Bayezid Hazretlerinin yaptırdığını ifade eden bir kitabe vardır.

Ayrıca mescidin 1962’de Bakkal Abdurrahman Yankı’nın önderliğinde tamir edildiğini gösteren yeni harfle yazılmış bir levha da sağ pencerenin üstüne konmuştur. Tuğladan yapılmış fakat kullanılmaya pek müsait olmayan tek şerefeli bir minaresi vardır. Tavan kısmı ahşaptır, pencere önleri ise 1,5 metreye varan mermerle döşenmiştir.


Mescid için binaya bitişik iki dükkanlı bir ev, Hoca Üveys mahallesinde üç ev ve üstünde üç oda, Bedesten yakınında iki dükkan ve bir oda ile daha bazı gayrimenkuller vakfedilmiş olup, gelirinden imama 2 ve müezzine 1 akçe gündelik ayrılmış; şayet imam ve müezzin cüz okuyabilecek durumda iseler günde birer akçe,değillerse okuyabilecek durumda olan 5 kişiye ayda 20’şer akçe, kayyuma aylık10 akçe,kandil içim 5 dirhem tahsis edilmiştir.Ayrıca muhtelif şahısların imam ve müezzinin hatim okumalarına karşılık nakit para vakfettikleri de kaynaklardan öğrenilmektedir.

DİĞER BİLGİLER :

Caminin bir adet lojmanı ve abdest alma yeri bulunmaktadır. Bu mescidin halen bir İmam-Hatip kadrosu bulunmakta olup, vakit namazlarında ortalama 50-75 Cuma namazlarında 200-250 cemaati bulunmaktadır.

FotoğraflarFotoğraflar Hayalleme.com / Tenten İstanbul'da filminden
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.