@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Polisin Askerlik Stresi Bitmiş Değil

Her Türk evladının severek yaptığı hizmetlerden biri de askerliktir. Vatanını seven her delikanlı asker olacağı günü iple çekerken ana babalar da kınalı kuzularını peygamber ocağına göndermenin gururunu yaşardı.

Günümüz askerliği ile yıllar önceki askerlik ve şartları konusunda dağlar kadar fark olsa da bugün yine askere gidenleri uğurlama törenleri ( haddi aşan şekilde yapanları kınayarak) toplumumuzda bir geleneğin devamı olduğunu görüyoruz.

1910 lu yıllarda 3 yıl, 1914 yılında 2 ila 5 yıl 1924 yılında 1,5 ila 5 yıl, 1935'te 18 ay ila 30 ay, 1950'de 30 ay ile 3 yıl, 1963'te iki yıl, 1970lerde 20 ay, 1985'te 18 ay, 1992'de 15 ay ve 2014'te 12 aya ve 2019'da 6 aya düşürülen askerlik belki bir süre sonra mecburi bir aya indirilecek ya da tamamiyle ücretli hale getirilerek zorunlu olmaktan çıkarılacaktır.

Giderek kısalan zorunlu askerlik süresinde 2011 yılına kadar mecburen askerliğe alınan emniyet teşkilatı mensubu polisler de bu durumda idi. Mesleğe başlasa bile askerlik yapmak için işinden, ailesinden ayrılmak zorunda kalan polisler askere gittiğinde geride kalan aileleri bu dönemde geçim sıkıntısı içinde düşmekte idi.

Zaman içerisinde bu elim durumların ayyuka çıkmasıyla yapılan bir çok kanun teklifi ve vatandaşların taleplerini dikkate alan Akparti ve MHP milletvekilleri 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunun ilgili maddesinde 5/2/2011 tarih ve 6109 sayılı kanunla değişiklik yaparak "Emniyet Teşkilatında on yıllık hizmet süresini, memuriyetten sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar, askerliklerine karar alınmasını müteakip askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır." maddesiyle polisleri askerlik yapmaktan muaf tuttular.

Değişiklik yapıldığı dönemde bir vatandaş 15 ay askerlik yapmakla mükellef iken polisin askerlikten muaf tutulma süresi 10 yıl ile kararlaştırıldı.Zamanında polis mesleğinde olanları mutlu eden bu durum ne yazık ki onlar için bitmeyen stress halini almaya başladı. Zaten her an silahlı eğitimle, vatan millet güvenliğini geceli gündüzlü yaşayan bu meslek grupları bugün 6 aya indirilmiş askerlik süreci karşısında haksız bir durum yaşadıklarını dile getirmektedir.

"10 yıl bu stresi yaşayacağıma 6 ay askerlik yapar, gelirim" düşüncesi içerisinde olanların sayısı giderek artmaktadır. Zira kanunda yapılan değişiklikte "10 yıllık süre, ilgili eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak fiilen göreve başlanılan tarihte başlayacak. 10 yıllık süreyi tamamlamadan herhangi bir nedenle Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrılan, başka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, bu düzenleme hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirecek." denilmektedir.

İşte bu durum karşısında her vatandaşın 6 ay yaparak kurtulduğu askerlik hizmetinden 10 yıl boyunca kurtulamayan polis haksız bir yaptırım altında tutulduğunu düşünmektedir.

Adaletli düşünüldüğünde, madem askerlik herkes için 6 aya indirildi o halde polisin askerlikten muaf kalma süresinin de ya kökten kaldırılması ya da meslekte kalma süresinin bir kaç yıl ile sınırlandırılması durumuna geçilmelidir.

EROL KARA - 30.05.2020

EK BİLGİLER

Polis Askerlikten Muaf Olsun

8 Şubat 2011 SALI Resmî Gazete  Sayı : 27840
26 Haziran 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30813
ASKERALMA KANUNU Kanun No. 7179 Kabul Tarihi: 25/6/2019

******


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.