@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Peygamberimizin Tavsiye Ettiği Oruç.. Davud Orucu

Davud Aleyhisselam Orucu..

Hz. Dâvûd (as) Hz. Nûh (as)’un soyundandır (En’âm, 6/84) ve İsrâiloğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Önce hükümdarlık verilen Davut Aleyhisselâm’ı, kırk yaşlarına geldiğinde Allah-u Teâlâ peygamberlikle vazifelendirdi. Dört büyük semâvî Kitap’tan birisi olan Zebur, Davut Aleyhisselâm’a indirilmiştir.

Sahabeden Abdullah ibni Amr ibni Âs Radiyallâhu Anhümâ'ya çok oruç tutmasından dolayı peygamber efendimiz Hzreti Muhammed aleyhisselamın tavsiye ettiği Davud peygamber orucu nedir.? diye sorulduğunda “Davud Aleyhisselâm bir gün tutar, bir gün tutmazdı" diye cevap vermiştir. Yani "Davud Orucu" gün aşırı oruç tutmak anlamına geliyor. Bu oruç, Hazreti Peygamber tarafından "savm-ı Davud" olarak nitelenmiş ve bu şekilde oruç tutmanın faziletli olduğu ifade edilmiş. Bu bakımdan gün aşırı oruç tutmak, en faziletli nafile oruç olarak değerlendiriliyor.

Diyanet işleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan. ‘Davud orucu nedir’ sorusunun yanıtı "Bir gün oruç tutup, bir gün tutmamaya “Dâvûd orucu” denir. Bu ismin veriliş nedeni Hz. Dâvûd’un (a.s.) bu şekilde oruç tutmuş olmasıdır. Bu oruca söz konusu ismi bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.) vermiş ve faziletini şöyle belirtmiştir: “En faziletli oruç Dâvûd’un tuttuğu oruçtur; o bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.” (Buhârî, Savm, 56; Müslim, Sıyâm, 181). Yine Hz. Peygamber (s.a.s.), “Allah’ın en çok sevdiği oruç Dâvûd Peygamberin orucudur.” (Buhârî, Teheccüd, 7) buyurmuştur." şeklinde verilmiştir.
Cenab-ı Hakk Ayet-i Kerime’de; "... Davud'u, o kuvvet sahibi zatı hatırla. O, hep Allah'a yönelirdi" (Sâd; 17) ayetiyle Davud Aleyhisselam'ın ibadet konusundaki hassasiyetine işaret edilmektedir.

Peygamber Efendimiz (asm) de ibadeti konusunda şöyle buyurmuştur:
"Allah'ın en çok sevdiği oruç, Davud'un (as) orucudur ki, o, bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Allah'ın en çok sevdiği namaz da Davud'un (as) namazıdır ki, gecenin ilk yarısında uyur, üçte birini ibadetle geçirir, geriye kalan altıda birinde de yine uyurdu" (Camiü's-sağir, 1/85).

Allahu Teala c.c. Ondan daha falaz ve daha hayırlı ibadet edenlerden eylesin
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.