@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Peygamberimiz Salli Aleyhi ve Sellem Efendimizi İhtiyarlatan SürePeygamberimiz Salli Aleyhi ve Sellem Efendimizi İhtiyarlatan Süreler
 • Hud Suresi
“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Aşırı da gitmeyin. Çünkü O (Allah), sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür.”
“Sakın zulmedenlere meyletmeyin; yoksa size ateş dokunur (da cehennemde yanarsınız). Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra (O'ndan da) yardım göremezsiniz!” (Hud:112–113)
Emrolunduğun gibi dosdoğru olmaya devam et!” (Hûd Sûresi (11), 112) 
Ayetin muhatabı sevgili Peygamberimiz olsa da gerçek anlamda tüm insanlara, tüm insanlığadır..
O, doğru yolda, dürüst bir yaşayışa sahipti. Zaten doğru yolda olan Peygamber’e “doğru ol!” emrini vermek, “doğrulukta devam et!” anlamındadır. Onun nezdinde, tüm insanlara dosdoğru olmaları emrolunmuştur.
Emrolunan sınırlar içinde, emrolunan şekilde dürüst bir yaşayışı sürdürmek, takdir edileceği gibi büyük bir ciddiyet, hassasiyet ve gayret ister. Bu ise zor bir iştir. Nitekim Peygamber Efendimiz de bu âyetten ötürü, “Beni Hûd Sûresi kocattı” buyurmuştur (bk. Tirmizî, Tefsîru sûre (56), 6). 
Peygamberimizin (s.a.v) dilinden bu sûrenin kendisini ihtiyarlatan sûre olduğu rivayet edilir.“Beni Hud suresi ihtiyarlattı.” Bu surenin nüzulundan sonra bir gün Hz. Ebu Bekir (r.a) Rasulullah'a (s.a.v) söyle dedi: Son zamanlarda senin daha hızlı yaşlanıyor olduğunu görmekteyim. Bunun sebebi nedir?" Rasulullah (s.a.v) cevapladı: "Beni, Hûd, Vâkıa, Mürselât, Amme Yetesâelûn ve İzeş-Şemsu Kuvviretsûreleri ihtiyarlattı" cevabını vermiştir.(Tirmizi, Tefsir, 57 ve Hâkim en Nişaburi, el Müstedrekale's Sahihayn, c. 2, s. 374, Dar-u Kütüb'il İlmiyye, Beyrut, 1990

Peygamberimizin beni ihtiyarlattı diyerek sözünü ettiği diğer sürelerinde şunlar olduğu rivayet edilmektedir.
 • Vakıa Suresi
 • Kıyamet Suresi
 • Mürselat Suresi
 • Tekvir Suresi
 • İnşikak Suresi
 • İnfitar Suresi
 • Hâkka Suresi
 • Mearic Suresi
 • Nebe Suresi 
 • Kâria Suresi
Hud ve sözü edilen diğer sürelerde; kıyamet halleri, geçmiş ümmetlerin, Peygamberlerine muhalefet edip nasihatlerine sırt çevirmeleri sebebiyle, Allah'ın gazabını üzerilerine davet etmeleri, bu yüzden helak oldukları anlatılıyor, sonrasında da ‘Siz onlar gibi olmayın, istikamet üzere sebat edin diye tembihler, uyarılar,” yapılıyordu


Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.