@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Peygamberimiz, İtikafa Türk Çadırında Girerdi.
Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa salli aleyhi ve sellem efendimizin Ramazan ayında girdiği itikaf ibadetini, ‘Kubbetu’t Turkiyye’ diye tabir edilen bir Türk çadırında gerçekleştirdiğini biliyor muydunuz

Peygamberimiz’in hiç aksatmadığı sünnetlerden olan ve Ramazanın son gününde ihya ettiği İtikaf ibadeti için, Türk çadırında kaldığı hadislerde yer alıyor.

Hz. Peygamber’in bir Ramazan’da itikaf için kurulmasını istediği çadırın ‘Kubbetu’t Türkiyye’ diye tabir edilen bir Türk çadırı olduğu bilinir.(İbn Mace, İtikaf Babı)

Bazı kaynaklar bu çadırın Türk halklarının kullandığı keçeden yapılma, üstü açık tipik bir Orta Asya çadırı olduğunu, üstündeki açık kısmına Hz. Peygamberin bir hasır koydurduğunu yazarlar.

Peygamberimizin Hendek Savaşı hazırlıkları yaparken bir Türk çadırı kurdurduğu bilinmektedir. ‘’Kubbetu’t Türki’’ ismini peygamber efendimiz kendisi vermiştir

Peygamberimiz bu çadırın kurulumu esnasında yardımcı olmuş ve çadırı Hendek savaşı sırasında karargah olarak kullanmıştır. Çadırın bir başka önemi de peygamberimizin İstanbul’un Fethi ile ilgili meşhur hadisini bu çadırda söylemiş olmasıdır.

Bu çadır Mekke’nin Fethine de peygamberimizle birlikte gitmiştir. Peygamberimizn bu çadırda itikaf’a çekildiği de bilinmektedir..

Çadır bugün Yemen'de bulunan peygamber neslinin elindedir,

Kaynaklarda Hz. Peygamber'in itikâfa girdiği yer olarak mescidin arka kısmında, “tevbe direği" diye adlandırılan direğin kıble kısmı gösterilir. Sonraki dönemlerde Mescid-i Nebevi'yi ziyarete gelenlere, Nafi ve Abdullah b. Ömer tarafından özellikle bu itikâf mahallinin gösterilmesi, bu mekânın yaygın olarak bu özelliği ile bilindiğine işaret eder.

Bir rivayette şöyle bir olay aktarılmaktadır:

“Resulûllah mescidde keçeden mamul bir Türk çadırında itikâfa girdi. Çadırın kapı yerinde bir hasır parçası vardı. Resulûllah bu hasırı eliyle aldı ve çadırın bir tarafına koydu. Sonra başını çadırdan çıkardı ve cemaate konuşma yaptı".

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.