@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Ramazan'da Her Geceyi Kadir Bilin, Kadir Süresini Okuyun
Ramazan'da Her geceyi Kadir Bilin, Kadir Süresini Okuyun
Kadir Suresi , Türkçe Açıklaması ve Faziletleri

Bismillahirrahmânirrahîm…
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr Ve ma edrake ma leyletülkadr Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr Selamün hiye hatta matle'ılfecr


KADİR SURESİNİN ANLAMI:
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…
Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.KADİR SURESİNİN FAZİLETİ:

 • Kadir Süresini 10 kere okuyan kimse bin küçük günahı bağışlanır.” Hadis-i Şerif yine:
 • Kadir Suresini 100 kere okuyan kimsenin kalbine ismi Ä’zamin ilham eder o kimse dilediği kadar dua eder ve duası kabul olur. Yani Cenab-i Hak, bu kimsenin hacetini istek dileklerini lütfederek verir
 • Cuma gecesi Kadir Suresini 1000 kere okuyan kimse Sevgili peygamberimizi rüyasında görür
 • Kim ki bir dileği vardir 41 kere okusun. Dilegi verilir.(Muradina nail olur)
  Sabah ve akşam namazlardan sonra 3 kere okuyan kimse şeytanın şerrinden emin olur, cümle sıkıntılardan necat (kurtuluş) bulur
 • Sabah ve akşam namazlardan sonra 3 kere okuyan kimse şeytanın şerrinden emin olur, cümle sıkıntılardan necat (kurtuluş) bulur
 • Şu halde kadir süresini okuyanın
 • Tüm dilekleri verilir. 
 • Rızkı bol ve kolay olur. 
 • Hasta ise şifa bulur.
 • Belalardan uzak kalır. 
 • Sıhhat ve afiyeti devamlı olur.
 • Kadir suresini okuyan kimsenin sesi, okurken kelimelerin çıkmasıyla cereyan ettikçe, sanki kılıcını sıyırmış da Allah(C.C) yolunda savaşıyormuş gibi sevap kazanır.
 • Cuma namazından hemen sonra 2 rekat ALLAH rızası için namaz kılıp, 1000 defa Kadr Suresini okuyan Peygamber Efendimizi s.a.v. rüyasında görür.
 • Kadir Suresi fakirler için zenginliktir, zayıflar için izzet ve şereftir; belayı, hastalığı daha çok defedicidir. Azabından kurtarıp güven sağlayıcıdır. Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarıcıdır.
 • Kadr Suresi 36 defa okunup, su dolu kaba üflenirse ve o su yeni bir elbise üzerine serpildiğinde; o elbiseyi giyenin rızkı artar.
 • Her türlü zor durumdan kurtulmak için Kadr Suresi 21 defa okunur.
 • Kadir suresini devamlı okuyan sıhhat üzerine olur, afiyet bulunur. Üzerine Ruhaniler iner, kendisine hemen cevap verirler. İmam Temimi' de aynı konuları belirtmiştir.
 • Kadir Suresini yazıp içen kimse hayat suyundan içmiş olur. Bu sureyi büyük bir leğen veya çamaşır yıkanan temiz bir şey içine yazılıp sonra elbisesini o şey içine daldıran kimse ebediyen zina etmez.
 • Kadir suresini okuyan kimseye Kuran-ı Kerim’in dörtte birini okumuş kadar ecir verilir.
 • Kıbleye yönelip, Fatiha, Ayetü’l-Kürsi ve Kadir suresini okuyup da dua edenin haceti ne ise, Allah’u Teala’nın izniyle istediği kendisine verilir.
 • Her kim bu sureyi yazar ve bir su içerisinde bekletirse, Allah’u Teala o kişinin basiretini açar, gözlerine nur verip kalbine şüphe olmayan bir iman verir.
 • Hadisi şerifte şöyle diyor: ‘’Bir kimse abdest aldıktan sonra “Kadir Suresini” bir veya üç kere okursa kıyamet günü peygamberlerle beraber hasrolur (diriltilir). Ve abdest alıp kelimei şehadet getirerek bu sureyi okursa sekiz cennetin kapısı açılır. İstedigin kapıdan gir denir.” buyrulmuştur.
 • Kadir suresini gizli okuyan kimse Allah (C.C) yolunda kana boyanmış gibi olur.
 • Kadir süresini, ramazan gecesi bin kere okuyan , Allah’ı sübhanehu ve tealayı rüyasında görür, pazartesi gecesi beş yüz defa okuyan Nebi ekremi mana aleminde görür ve bağlı işleri fetholur.
 • Resulüllah (S.A.V) Efendimiz buyurdu ki: Kadir suresini okuyan kimseye Ramazan orucu ve Kadir Gecesini ihya etme sevabı verilir. (Ruhu'ı Beyan Tefsiri)
 • Cenab-ı Hak Kadir suresini 100 (Yüz)defa okuyan kimsenin kalbine İsmi Azam'ı bahşeder, O kul dilediği kadar dua eder ve haceti karşılanır.
 • Kim de Cuma günü Kadir suresini bin (1000) defa okursa, ölmeden önce Resulüllah (S.A.V) Efendimiz'i rüyasında görür.
 • Resulüllah (S.A.V) Efendimiz şöyle buyurdular: Sizinle iblis arasında, Yecüc Mecüc seddi gibi bir seddin Allah tarafından konulmasını arzu ediyorsanız sabah ve akşam namazlarından sonra 3 defa Kadir suresini yerinizden henüz kalkmadan okuyunuz ve şöyle dua ediniz; Ya Allah! Ey kudret sahibi! Benim üzüntü ve sıkıntılarımı gider (ed-Dürrü'n-Nazım)
 • Kim Kadir gecesi Farzlardan bir farzda Kadir suresini okursa, bir çağrıcı şöyle seslenir: Ey Allah'ın kulu! (Kul hakkı hariç) geçmiş günahların bağışlandı sen artık bu amelini yenile. (Hüseyin Bin Ali. R.A.dan)
 • Kadir suresini okuyan kimsenin sesi , okurken kelimelerin çıkmasıylecereyan ettikçe,sanki kılıcını sıyırmış da Allah(C.C) yolunda savaşıyormuş gibi sevap kazanır.
 • Kadir suresini gizli okuyan kimse Allah(C.C) yolunda kana boyanmış gibi olur.
 • Kadir suresini on (10) defa okuyan kimsenin 1000(Bin) tane günahı bağışlanır.
 • Sefere çıktığında okuyan kimse salimen evine döner.
 • Dağa çıkarken okuyan kimseyle şeytanlar arasına bu sure girmiş olur. Yani şeytanlar ona zarar veremez. Arabaya binince okuyan kimse selamet içinde bağışlanmış olarak arabadan iner.
 • Kadir Suresini yazıp içen kimse hayat suyundan içmiş olur. Bu sureyi büyük bir leğen veye çamaşır yıkanan temiz birşey içine yazılıp sonra elbisesini o şey içine daldıran kimse ebediyen zina etmez.
 • Kadir suresini yazıp seccadenin üzerine o suyu serpen kimsenin o yerde kıldığı namaz kabul olunur.
 • Kadir suresini yazıp suyunu bir hastanın ya da delinin üzerine okunursa Allah'(C.C)ın izniyle iyileşir.
 • Kimde çocuğunun anlından tutup Kadir Suresini üzerine okusa, çocuğunda arzu ettiği güzel huyları görmeyi Allah (C.C) ona nasip eder. (Tefsir-i Hanefi)
 • Kadir Suresi fakirler için zenginliktir, zayıflar için izzet ve şereftir; belayı,hastalığı daha çok defedicidir. Azabından kurtarıp güven sağlayıcıdır. Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarıcıdır.
 • Kadir suresini devamlı okuyan sıhat üzerine olur, afiyet bulunur. Üzerine Ruhaniler iner, kendisine hemen cevap verirler. İmam Temimi' de aynı konuları belirtmiştir.
 • Kadir Suresinin faziletlerinden biri de şudur: Bu sureyi okumaya devam eden kimseye yüce makamlardaki ruhaniler hazır olurlar. Bunu arzuladığın zaman kalbin bütün hikmetiyle Kadir Suresini okumaya devam et, niyetini halis kıl.
 • Arif olan bazı ilim adamları kendi dostlarından birine demişlerki: Sana İsmi Azam'ı öğreteyimmi? O halde Fatiha, İhlas Surelerini, Ayet'el kürsi'yi ve birde Kadir suresini oku ve sonra kıbleye yönelerek arzu ettiğin şekilde dua et, Allah(C.C) şüphesiz senin duanı kabul buyurur,
 • Kimde sevdiği kimsenin anlına sağ elini koyup Kadir Suresini okursa , şüphesiz ki Allah(C.C) ona sevdiği şeyi gösterir.
 • Kim de Kadir Suresini abdest aldıktan sonra okursa , ayağa kalkınca günahsız olarak kalkmış olur. Anasından doğduğu gündeki kadar temiz olur.
 • Şeyh Ebu Hasen Şazeli(R.A) diyorki; Sözünde doğru olmayı arzu ediyorsan , Kadir Suresi okumak suretiyle kendine yardımcı ol.(ed-Dürrü'n-Nazım)
 • Meşaiyattan bazısı demiştirki; Her kim Kadir , Kafirun ve İhlas surelerini temiz bir su üzerine 10 (On) defa okuduktan sonra onu yeni elbisenin üzerine serpecek olursa, o elbise üzerinde bulunduğu müddetçe mübarek bir hayat geçirir.
 • Diğer bir rivayette ; Kim Kadir Suresini 36 (Otuz Altı) defa okuduktan sonra onu yeni elbisenin üzerine dökecek olursa , o elbise onun üzerinde durduğu müddetçe Cenab-ı Hak tarafından geniş Rızık içinde bulunur.
 • Kim de Kadir suresini okur da öylece hacetini yerine getirmek için gayret sarfederse , her halde sevinçli bir gönülle döner ve hacetini yerine getirmiş olur. Hayır işlerinde , sadak,oruç,yardım ve benzeri konularda harekete geçemeyen,hep duraklayan, şeytanın önüne geçip engel olduğukimse hayır yapmaya gücü yetmiyorsa tertemiz bir kap içine ateşte eritilmemiş bal ile yazar ve o balı yemeğinin içine karışturursa,hayır duygusu içine doğar ve içindeki her türlü kötülük ayrılıp gider.
 • Kim Cuma gecesi Kadir Suresini 1000(BİN) defa okursa ve O'na 1000(BİN) salavat getirir ve öyle uyursa Peygamvber Efendimiz(SAV)'i rüyasında görür. Tavsiye edilen salavat şudur; Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin biadedi ma'lummin leke.
Derleme @erolkaranet - 22.04.2022 - Güncelleme 03.04.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.