@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Yarın Akşam Kadir Gecesi... Kadir Gecesi Nedir
Kadir Gecesi, (Arapça: لیلة القدر), İslam inancına göre Kur'an'ın Allah tarafından Cebrail isimli melek aracılığıyla İslam dininin Peygamberi Hazreti Muhammed'e ( sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) vahyedilmeye başlandığı gecedir.

Köken bilimi

Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, 'azamet' ve 'şeref' demektir.[1] Kadir Suresinde Kur’an’ın Kadir Gecesi'nde indirildiğinden, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir Gecesi'nin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerlerdenbi bahsedilir.

Kur'ân-ı Kerim'de Kadir Gecesi

Kadir Gecesi, Müslümanlara göre çok hayırlı ve mübarek bir gecedir. Kur'ân'da şöyle tanımlanmıştır:

"Şüphesiz ki Biz Kuran'ı Kadir gecesinde indirdik. (Ey Resulüm!)Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler de inerler.O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (KADİR SURESİ) [2]

Zamanı

Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan ayınının 27. gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir.[3]

İlk vahiy
İslam inancına göre Allah tarafından Cebrail isimli melek aracılığıyla İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e ( sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) ilk vahyin indirildiği yer, Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası

İslam inancına göre Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail isimli melek aracılığıyla İslam dininin Peygamberi Hazreti Muhammed'e ( sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) Nur Dağı Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir.[4]

Hazreti Muhammed ( sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) , 40 yaşına yaklaştığında toplumdan uzaklaşarak Mekke’nin kuzeyinde, Nur dağı'ndaki Hira mağarasında inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiş, bu durum 1-2 yıl devam etmiştir. 610 yılında bir Ramazan gecesi (Kadir gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarasında tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.

Hazreti Muhammed ( sallallahu Aleyhi Ve Sellem )'in 610 yılından başlayarak, vefat ettiği yıl olan 632'ye kadar aldığı vahiyler Kur'an'ı oluşturur. İlk vahiy şu şekilde anlatılır:

Hazreti Muhammed ( sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) , bir sesin kendisini ismi ile çağırmakta olduğunu duydu. Başını kaldırıp etrafına baktı fakat taş ve ağaçlardan başka bir şey göremiyordu. Bu sırada her tarafı ansızın bir nur kaplamıştı; dayanamayıp bayıldı. Kendisine geldiğinde karşısında vahiy meleği
Cebrail'i gördü.

Cebrail O'na: "Oku" dedi.

Hazreti Muhammed ( sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) : "Ben okuma bilmem" diye cevap verdi.

Cebrail, Hazreti Muhammed ( sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) 'i kucaklayıp güçsüz bırakıncaya kadar sıktı ve "Oku" emrini tekrarladı.

Hazreti Muhammed ( sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) : "Ben okuma bilmem, söyle ne okuyayım" diye cevapladı.

Cebrail emrini tekrarlayıp üçüncü defa Hazreti Muhammed'e ( sallallahu Aleyhi Ve Sellem )'i sıktıktan sonra Alak Suresi'nin ilk beş ayetini Hazreti Muhammed'e ( sallallahu Aleyhi Ve Sellem )'e vahyetti: "Yaratan Rabb'inin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabb'in sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediği şeyleri öğretendir."
Meleğin arkasından Hazreti Muhammed'e ( sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) de bu ayetleri tekrarladı.

Heyecanla mağaradan çıkarak evine doğru hızlıca gitmeye başladı. Yolda ilerlerken gökyüzünden bir sesin: "Ey Muhammed! Sen Allah'ın elçisisin, Ben de Cebrail'im" dediğini duydu. Başını kaldırdığı zaman, Cebrail'i gördü. Korku içinde evine vardı.

Eşi Hz. Hatice'ye: "Beni örtün, çabuk beni örtün" dedi. Bir müddet dinlenip heyecanı geçtikten sonra yaşadıklarını eşi Hatice'ye anlattı, "Korkuyorum Hatice, bana bir zararın gelmesinden korkuyorum", dedi.

Hatice, O'nu şu sözlerle teselli etti: "Öyle deme. Allah'a yemin ederim ki, Yüce Allah, hiç bir zaman seni utandırmaz. Çünkü sen , akrabanı gözetirsin. İşini görmekten aciz kimselerin işlerini yüklenirsin, Fakire yardım edersin. Misafiri ağırlarsın"

Hatice daha sonra bu durumu Varaka bin Nevfel'e anlattı ve Muhammed'i Varaka'ya götürdü. Varaka haniflerdendi. Tevrat ve İncil'i okumuş, İbrani dilini ve eski dinleri bilen bir ihtiyardı. Varaka Hazreti Muhammed ( sallallahu Aleyhi Ve Sellem )'i dinledikten sonra: "Müjde sana Ey Muhammed, Allah'a yemin ederim ki sen İsa'nın haber verdiği son Peygambersin. Gördüğün melek, senden önce Yüce Allah'ın Musa ve İsa'ya göndermiş olduğu Ruhu'l-Kudüs'tür. Keşke genç olsaydım da, kavmin seni yurdundan çıkaracağı günlerde sana yardımcı olabilseydim... Hiç bir Peygamber yoktur ki, kavmi tarafından düşmanlığa uğramasın, eziyet görmesin" dedi.[5]

Kaynaklar
Kadr Suresi (Diyanet Meali) [1]
Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216
SURUÇ Salih, Peygamberimizin Hayatı, Nesil Yay., c. 1 s. 199, ISBN 975-408-020-8
SURUÇ, Salih (2005). Peygamberimizin Hayatı. İstanbul: Nesil Yayınları. ISBN 975-408-019-4 c. 1 s.198-199.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kadir_Gecesi

@erolkaranet 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.