@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İtikaf hakkında merak edilen sorular
İtikaf, beş vakit namazın kılınmadığı mescitlerde yapılabilir mi?

Hanefîlere göre: Erkeklerle temyiz çağındaki çocuklar için itikâfın yeri, cemaatle namaz kılınan mescittir. ( ed-Dürrü'l-Muhtâr, II, 176) Bu mescit de ister içinde beş vakit namaz kılınsın, ister kılınmasın, imam ve müezzini bulunan mescittir. Camide itikâf, ittifakla mutlak olarak sahihtir. Bu görüşün dayandığı delil İbn Mes'ud'un şu sözüdür: "İtikâf ancak cematle namaz kılınan yerde yapılır."( Bu hadisi Taberanî rivayet etmiştir. Nasbu'r-Râye, II, 490) Kadınlar için itikâf yeri evlerinin mescididir. Bu yer de evde namaz kılmak için ayrılan yerdir.

Kadın itikafta iken kocası için yemek pişirebilir mi?

Vacip olarak yapılan itikafta kadının mescidinden ayrılması itikafı bozar.İ tikâfa girenin yemesi, içmesi, uyuması, kendisi ya da çoluk çocuğu için muhtaç olduğu şeyi satın alması mescidde olur. Bunlar için çıkarsa itikafı bozulur. Bu nedenle kadının kocası için de olsa çocukları içinde olsa mescidinden ayrılması itikafı bozacağından yapamaz.

Nafile itikâflarda hareket serbestisi biraz daha fazladır. Buna göre kocası kendisine "yemeğini pişirme" şartı ile, izin veren, ya da nafile itikâfa girerken bu niyetle giren.kadın, çıkıp evinin yemeğini pişirebilir.

7- Yalnız gündüzleri itikefa niyet etmek de sahih olduğu için, böyle niyet eden bir kadın da geceleri (oruç tutulmayan saatler) çıkıp ev işlerini yapabilir. (Allah`u alem)

Kaynak : sorularlaislamiyet.com

********

İtikaf İçin Oruç Şart Mıdır ?

Vacib olan bir itikâfda, itikâf yapan oruçlu bulunmalıdır. Bu halde orucun yanılarak bozulması itikâfa zarar vermez. Diğer itikâflar için oruç şart değildir. Çünkü onlar için bir müddet yoktur. Öyle ki camiden bir iki saat içinde çıkıncaya kadar itikâfa niyet edilmesi de sahihdir.

******
Bir ay boyunca sadece gece ya da gündüz itikafa niyet edilebilir mi ?

Bir ay itikâf adansa ve bundan yalnız gecelere veya gündüzlere niyet edilse, bu niyet sahih olmaz. Çünkü ay, belli mikdardaki geceler ile gündüzlerden ibarettir. Onun için geceli ve gündüzlü bir ay itikâf gerekir.

******

Diğer konular

Soru: İtikaf esnasında adet veya istihaze olan kadının itikafının hükmü nedir? Birinci, ikinci veya üçüncü günde olması fark eder mi? Acaba kaza ona vacip olur mu?

Cevap: Adet üçüncü günün son saatlerinde dahi gerçekleşse itikaf batıl olur. Ancak istihazede eğer istihaze olanın vazifesine uygun hareket ederse orucu sahihtir.

Soru : Bir şahıs 72 saat sürecek olan üç günlük itikafa girmek istemektedir. Eğer bu şahıs itikafını örneğin öğle başlatırsa ve son günde 72 iki saati tamamlayacak şekilde öğle vakti itikafı bitirirse bu itikaf sahih midir?

Cevap: İtikaf ilk günün başından başlayıp son günün sonunda sona ermelidir ve bir günün yarısından başlayıp son günün yarısında bitirmek sahih değildir.

Soru : Kendileri itikafta olduğu halde bir grup insan aynı zamanda itikafı idare etme heyetindedirler. Bu heyette olanların, itakaftaki insanların iftar ve sahur ihtiyaçlarını gidermek için alış verişe çıkmaları ve itakaf edenlerin ihtiyaçlarını temin etmeleri gerekir. Acaba bu işleri yapmak için mecsidin dışına çıkmaları onların itikafına zarar verir mi?

Cevap : İtakaf edenlerin yemek ve benzeri zaruri ihtiyaçlarıdan dolayı dışarı çıkan birisi bu arada kendi ihtiyacı olan şeyleri de alırsa itakafına bir zarar gelmez.

Soru : Mescide ait dış hayata çıkmanın hükmü nedir?

Cevap : Mescit hükmünde olan yerlere gitmenin sakıncası yoktur. Ama mecsitten çıkmanın caiz olduğu durumlar hariç mescit dışına çıkmak caiz değildir.

Soru : Aşağıdaki durumlarda, mescide ait olan ama mescidin dışında olan tuvaletlere gitmenin hükmü nedir:

a- Banyo yapmak için.
b- Sünnet gusül için.
c- Abdestli olmak için.
d- Kuran okumak veya sünnet namaz kılmak için abdest almak.

Cevap : Yukarıdaki sebeplerden dolayı mescitten çıkmanın sakıncası yoktur. Ama ihtiyaç kadarıyla yetinlimeli ve fazla uzatılmamalıdır.

Soru: İster zaruri ve isterse gayri zaruri olan alışverişleri itakafta olan şahıs yapabilir mi?
Cevap : Eğer itakafta ihtiyaç duyulan şeyleri alınacaksa kendiliğinden sakıncası yoktur. Ama bu alış veriş mescitten çıkmayı gerektirirse bu durumda sadece itikaf halinde ihtiyaç duyduğu şeyleri satın alabilir. İtikafta olan şahsın itikafta ihtayaç duyduğu şeylerin dışında bir şeyi itikaf halinde alması caiz değildir.

Soru : İtikafta olanın alabileceği zaruri şeyler nelerdir?

Cevap : İtikaf esnasında kendisinin ve ailesinin nafakası için ihtiyaç duyulan şeylerdir.

"İtikafın edebi" nedir?

• İtikaf, Ramazan ayının son on gününde ve mescitlerin en faziletlisinde yapılmalıdır

• İtikaf esnasında hayırdan başka bir şey söylenmemelidir. Günah gerektirmeyen şeyleri konuşmakta bir sakınca yoktur. Bir ibadet inancı ile susmak ise mekruhtur. Günah sayılan şeylerden dili tutmak ise, ibadetlerin büyüklerinden biridir.

• İtikaf esnasında Kur'ân-ı Kerim okumaya, Hadis-i Şerif, peygamberlerin yüksek siyerlerine, dinî meseleleri öğretmeye devam etmelidir.

• İtikaf yapan kimse, temiz elbiselerini giymeli, güzel kokular sürünmelidir. Başını da yağlayabilir.

• Nefsine itikafı vacib kılacak kimse, buna yalnız kalben niyetle yetinmemeli, dili ile de söylemelidir.

• İtikaf sırasında kötü ve çirkin söz söylememek, Ramazanın son on gününü ve cemaati kalabalık olan mescidi tercih etmek, itikâfın adabındandır. (Büyük İslam İlmihali- Ömer Nasuhi Bilmen)

İtikafta olan kişi rahatsız edilmemelidir

Ebu Said der ki:

Resulullah mescide itikafa girdiği zaman cemaatin Kur'ân’ı sesli olarak okuduğunu işitti. Kaldığı yerin perdesini ayarladı ve: “Bilin ki hepiniz Yüce Allah’a yakarıyorsunuz. Onun için kimse kimseyi (sesini yükselterek) rahatsız etmesin. Kur'ân okurken” veya “namaz kılarken de kimse sesiyle bir diğerinin sesini bastırmasın” buyurdu. (Ebu Davud- Cem-ul Fevaid)

sorusorcevapbul.com/
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.