@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İmam Kur'an-ı Kerim'e Bakarak Namaz Kıldırabiilir mi ?
İmam Kur'an-ı Kerim'e Bakarak Namaz Kıldırabiilir mi ?

Ebû Hanîfe’ye göre namazda, sûre veya âyetleri Mushaf’a bakarak okumak namazı bozar. İmam Azam'a göre, hafız olmayan bir insanın Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyarak namaz kılması, namazını iptal eder. Çünkü namaz içinde Mushafı tutup açmak, yapraklarını çevirmek, bakmak amel-i kesir olduğu gibi aynı zamanda, Mushaf'a bakarak namaz kılmak, Mushaf'tan telkin yoluyla öğrenmek demektir. Birinin talimi ile namaz kılmak gibidir. Halbuki namazda iken hariçten birinin Kur'an'dan âyet telkini namazı bozar. Bu itibarla ona göre Mushaf'tan yüzüne bakarak okumak da telkin gibi olduğundan caiz değildir.

İmameyn’e İmam Ebu Yusuf ve Muhammed, göre ise, mekruh olsa da  yüzüne bakarak okumayla namaz bozulmaz (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 11). (Tahavî, Muhtasar-ı İhtilafı'l-Ulema, 1/208; Şâşî, Hılyetü'l-Ulema, II/89) 

Şâfiîlere Malikî ve Hanbelî mezheblerine göre ise göre de bir kimse, namazda Fâtiha sûresini Mushaf’a bakarak okursa namazı geçerli olur (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 240-241). Bu konuda ihtiyatlı olan, kişinin namazda kıraati ezberinden yapmasıdır. Cevaz verenler nafile namazlar için olduğunu ifade etmişlerdir.

Nafile namazda Mushaf'ın yüzünden okunarak kılınmasına cevaz veren yaklaşımın delili şu rivayettir:

"Hz. Aişe (r.a.) validemizin kölesi Zekvan, Ramazan ayında Kur'an'ı yüzünden okuyarak Hz. Aişe'ye hatimle teravih namazı kıldırırdı." (İbn-i Sahnun, Müdevvene, 1/224)


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.