erolkara.net


Azîz İstanbul’umuzun, 
Hazreti Fâtih ve Ni'me'l-Ceyş tarafından fethinin 567 sene-i devriyyesini tebrîk eder, 
mahşer sabahına kadar bir daha küffârın eline geçmemesi için 
Rabbimize niyâz eder ve 
o yüce velî Hazreti Fâtih ile
“Ne güzel ordu” medh-i nebeviyyesine mazhâr olan askerlerine 
ziyâde rahmetler niyâz ederiz.

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski