@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hz. Süleyman Peygamber'in Öldüğü Yer ve Kabri ŞerifleriSüleyman Peygamber'in (aleyhisselam) öldüğü yer


(Arapça: سليمان, sulaymān; İbranice: שלמה, Şolom veya Şelomo; Latince: Salomone, Yunanca: Σολωμών)

İslâm dininde hükümdar-peygamber olarak bilinen Hazreti Süleyman aleyhisselamın sarayı bugünkü Mescidi Aksa olarak bilinen yerde idi. İbrânîce’deki karşılığı Şelomoh’nun (Şlomo) olan Hazreti Süleyman aleyhisselam bir İslam peygamberi olup Müslüman'lardandır.

Kimi kaynaklara göre 30 Yıl kimisine göre 40 yıl hüküm sürdüğü bilinen Hazreti Süleyman aleyhisselam rüzgarlara ve cinlere dahi hükmetmiş biridir. 


İslam kaynaklarına göre Hz.Süleyman'ın kuş dilini bildiği, rüzgara, hayvanlara ve cinlere hakim olduğu ifade edilir. Kur'an'da Neml ve Sebe surelerinde kıssası anlatılır. Anlatıma göre Saba Melikesi Belkıs'ın Hz.Süleyman'ı ziyaret edip Müslüman olduğu, Hüdhüd adlı bir kuş ile haberleştiklerinden bahsedilmiştir. Yine çok ciddi bir hastalık geçirerek tahtı üzerinde ceset gibi kalarak sınandığı; güzel atların sunulduğu, kendisi için erimiş bakır madeninin sel gibi akıtıldığı, Cinler'in Hz.Süleyman'ın emriyle heykeller, havuzlar ve Süleyman Tapınağı'nı yaptığı, Belkıs'ın tahtını Süleyman'ın ehli kitap alimi olan baş veziri Asaf, ilim yoluyla göz açıp kapayıncaya kadar getirmiştir. Birçok şairin şiirlerinde kullandığı "Asaf'ın miktarını bilmez Süleyman olmayan" sözü de buradan gelir. Kur'an'a göre Hz Süleyman peygamber, asasına dayanır halde ölmüş, uzun süre öldüğü anlaşılamamış, ancak kurtların kemirmesi ile bastonunun düşmesi sonucu öldüğü anlaşıldıktan sonra defnedilmiştir. Bu ayetle cinlerin gaibi bilemeyecekleri anlatılmak istenir.


Hz. Süleyman’ın ölümünü anlatan ayet şöyledir: “Ne zaman ki Süleyman'a ölümü hükmettik, cinlere onun ölümünü sezdiren olmadı. Yalnız bir ağaç kurdu dayandığı asasını yiyordu. Bu sebeple Süleyman yere yıkılınca ortaya çıktı ki, cinler eğer gaybı bilir olsalar o zilletli azap içinde bekleyip durmazlardı.” (Sebe Suresi, 34/14)

1900'lü yıllarda Hazreti Süleyman'ın Türbesi ve Osmanlı Paşası
İşte Süleyman aleyhisselam'ın asasına dayanıp en sonunda yere düşerek vefat ettiği bilinince bulunduğu yere gömüldüğü rivayet edilir. Kabri bugün Mescidi Aksa içerisinde Darül Hadis - Hadis Okulu - Kızlar Okulu olarak bilinen yapının içerisindedir.


2018 yılında ziyaret etme imkanı bulduran Rabbimize Hamd olsun ..Bu ziyaretimizde okulun müdürü ile tanıştık ve bize Hazreti Süleyman aleyhisselamın olduğu kabri gösterdi. Bir sınıfın içerisinde perde arkasında bulunan taş kabir devasa bir görünümde idi.


Kaynaklara göre, taş mezar Hazreti Süleyman aleyhisselamın vefatından yıllar sonra sembolik olarak yapılmıştır. Binanın yapım tarihi bilinmemekle birlikte arkeologlar kubbelerin varlığından 16. yuzyıl ortalarında tahminen  1552 yıllarında Osmanlılar tarafından yapıldığını ifade etmektedirler.


Bina, Haremi Şerif olarak isimlendirilen Mescidi Aksa'nın doğu duvarında yer almaktadır. 
Bu alana kursi de denilmektedir ki, kursi anlamına gelmesindeki sebep te muhtemelen inşa edildiği Kaya'nın mahiyeti ile ilgilidir. 
MÖ 900 dolaylarında vefat ettiği tahmin edilen Hazreti Süleyman aleyhisselam'ın mezarı mihrap üzerinde yer alan bir mağara tarzı bir yapı içerisinde imiş.


 
Bina Zeytin Dağı'ndan görülebilen üç cepheye sahip olup yapının ana kuzey girişi üzerindeki mermer bir levhada, Peygamber Hz. Muhammed'in Gece Yolculuğu'ndan bahseden İsra Suresi'nin ilk ayetini taşımaktadır.


Bina, biri mihraplı namaz alanı olan farklı alanlara ayrılmış büyük bir salona sahiptir. İki dar kubbe ile örtülüdür. Salonda ayrıca Hazreti Süleyman'ın veya tahtının mezarına işaret edebilecek sembolik bir mezar da bulunmaktadır. Bina şu anda Hadis için bir enstitü olarak kullanılmaktadır 


Şüphesiz doğrusunu Allah c.c. bilir.
ErolKaraNet / Arge /

Kaynaklar : Wikipedi , / madainproject / 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

4 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.
 1. Bir kere SÜLEYMAN peygamber değil kıral dı... Hz Davut un oğlu idi.... Müslüman değil İSrael oğlu idi ve bugün KUBBETÜL SAHRA nın oldugu yere KUTSAL MABET i kurmuştu..SABA MELİKESİ HABEŞ ti koyu tenli...Ve onun torunlarıbugün İsrailde yaşamakta.. İnsanlara yanlış bilgi vermeyin

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayın Ziyaretçimiz. Yorumunuz için teşekkürler. Öncelikle hangi dinden olduğunuzu bilemiyoruz. Ne var ki bütün peygamberler Müslüman idi. Bu Kuran-ı Kerim'de bizlere bildirilmiştir. Hazreti Davud aleyhisselamın oğlu idi ve o da bir peygamberdi. Hazreti Süleyman aleyhisselam, Yahudilikte din büyüğü, vaiz ve özdeyişlerin yazıcısı olarak; Hristiyanlıkta yasa koyucu ve kral olarak; İslam'da ise peygamber olarak görülür. Peygamberdir. Allah c.c, Hz. Dâvûd gibi Süleyman Aleyhisselamı da peygamberlik, hükümdarlık, hikmet ve ilimle donatmış, saltanatı ve nübüvveti onların şahsında toplamıştır (el-Bakara 2/251; el-Enbiyâ 21/79; en-Neml 27/15; Sâd 38/35-38). Bu tartışılmazdır. İlgili pek çok kaynak mevcuttur. Eğer Müslüman iseniz Allah'ın c.c sözüne itaat edin, Allah'ın sözüne aykırı söz söylemeyin ve bu konuda aksini iddia etmeyin. Konu hakkında merak ettiklerinizi bize yazabilirsiniz. Saygılarımızla

   Sil
  2. Elhamdülillah.müslumanim

   Sil
 2. Şimdiki İsrail’de, Süleyman soyundan hiç kimse yaşamıyor. İsa peygamber önce, dört yüz kişilik bir grupla birlikte, aileden geriye kalan bir çocuk Türkiyeye göç etmiştir. Museviler, yahudileri ve peygamberleri öldürmüşlerdir

  YanıtlaSil