@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hırka-i Saadet Odasını Padişahlar Temizliyormuş.
Hırka-i Saâdet veya Bürde-i Saâdet, Müslümanların önderi, İslam'ın son peygamberi, ümmetin şefaatçisi, sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed (salli aleyhi ve sellem) efendimize ait olduğuna inanılan keçi tüyünden yapılmış, geniş kollu hırkaya verilen isimdir.
İstanbul Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesinde bulunmakta olup,  asırlardır ülkemizde muhafaza edilmektedir.
Hırkanın bizzat peygamberimiz tarafından şair Kâ'b Bin Züheyr'e bağışlandığı rivayet edilmektedir. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim han hazretleri Mısır'ı fethettiğinde diğer kutsal emanetler ile birlikte şerefli hırka'yı da İstanbul'a getirtmiştir. İslam alemi için "Kutsal Emanetler" arasında baştacı olarak kabul görmektedir.
Asırlar boyunca gerek padişahlar gerekse Müslüman halk tarafından büyük bir saygı ile korunan, Osmanlı töresi ve törenlerinde önemli bir yere sahip olan hırka-i saâdet, bugün altın sırmalı yedi ipek kadife kumaşa sarılmış olarak üstten iki kanatlı bir altın çekmecede muhafaza edilmekte, bu çekmece de Sultan Abdülaziz döneminde yapılan altın bir sanduka içine yerleştirilmiş olarak bir gümüş taht üzerinde muhafaza edilmektedir. Has oda denilen yerde korunmaya çalışılan hırka-i saâdet, ne yazık ki, normal ziyaretçilere gösterilmemektedir.

Kutsal Emanetler Salonu

Peygamber efendimizin kab bin Züheyr’e hediye ettiği Hırka-i Saadet, 495 yıldır Topkapı Sarayı’nda muhafaza ediliyor…
Hırka-i Saadet odasının temizliğine padişahlar da katılırmış.
Fatih Sultan Mehmet tarafından saray köşkü olarak yaptırılan, uzun yıllar Padişahların has oda olarak kullandıkları yer şimdi Kutsal Emanetler Bölümü…
Bu mekân aynı zamanda Yavuz Sultan Selim döneminde taht odası olarak da kullanılmış.
Yavuz Sultan Selim bu odanın içinde bir nişi kapattırmış ve Hırka-i Saadet’in muhafazasına tahsis ettirmiş.
Bu oda hep kutsal oda olmuş.
Padişahlar savaşa gitmeden bu odada dua ederlermiş,
Tahta oturma merasimlerinin ilk kısmını burada yaparlarmış,
Oğullarının sünnetlerini,
Kızlarının nikâhlarını burada yaptırırlarmış.
Padişahlar kendi dönemlerinde Hırka-i Saadet için birbirinden kıymetli altın, Murassa değerli taşlarla bezeli som gümüşten muhafazalar yaptırmışlar.
Bir haberdeki yazıyı aktarıyorum:
Topkapı Sarayı Müzesi Kutsal Emanetler Bölüm Sorumlusu Sevgi Ağca, verdiği bilgide:
''Ziyaretten önce padişahların katıldığı Pars denilen Hırka-i Saadet temizliği merasimi var. O merasimde, Hırka-i Saadet odası içindeki bütün kutsal emanetler padişahın da bizzat sırtında Revan köşküne taşınıyor. Sonra gümüş şebeke, çiniler, dolapların içleri gül sularıyla ve özel süngerlerle silinerek temizleniyor. Yine padişah da mutlaka bu temizliğe katılıyor. Şayet katılamazsa üst düzey devlet erkânından dininden emin olduğu kişileri kendi yerine vekil tayin ediyor. Katılamama sebebi de yataktan kalkamayacak kadar hasta olmak veya seferde olmak gibi sebepler. Onun dışında mutlaka iştirak ediyorlar.''
Topkapı Sarayı Has Oda Girişi

*****
Hırka-i Saâdet (Bürde-i Saâdet)
Hazreti Muhammed’in şair Kâ'b Bin Züheyr'e hediye ettiği hırka…
Kutsal Emanetler arasında sayılıyor.
Erkek kardeşi Büceyr'in Müslüman olmasından hoşnut kalmayan Kâ'b Bin Züheyr, Muhammed’i ve İslam’ı hicveden şiirler yazdı. Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethinin ardından, Kâ'b Bin Züheyr için idam kararı alındı.
Müslüman olan Kâ'b Bin Züheyr, daha önce yaptıklarından pişmanlık duyarak gizlice Medine'ye gitti, kendisini tanıtmadan Muhammed’in huzuruna çıktı.
Muhammed tarafından affedileceğini öğrenince kendini tanıttı ve peygamberi öven ünlü şiiri Kaside-i Bürde’yi yazdı.
Kaside'yi çok beğenen Muhammed, sırtından hırkasını çıkararak Kâ'b Bin Züheyr'e hediye etti.
Bu hırkayı Muaviye b. Ebi Süfyan satın almak istedi ve on bin dirhem teklif etti ama Kâ'b Bin Züheyr onu satmaya razı olmadı.
Ancak ölümünden sonra Muaviye yirmi bin dirhem karşılığında hırkayı satın aldı.
Sırayla Emeviler'e ve Abbâsiler'e geçen hırka bir süre Mısır'da korundu ve Abbâsi halîfeleri tarafından bazı törenlerde giyildi.


Hırka-i Saâdet (Bürde-i Saâdet)in Fiziksel Özellikleri
1.24 m. boyunda geniş kollu ve siyaha çalan yünlü kumaştan yapılmıştır.
İç kısmı, krem renkli yünden kaba bir kumaşla kaplıdır.
Önünde sağ tarafında 23x30 cm. ebadında bir parçası noksandır.
Sağ kolunda da eksiklikler olan hırka 57x45x21 cm. ebadında üsten açılan çifte kapaklı altın bir çekmece içinde, bohçalara sarılmış olarak muhafaza edilmektedir.
1962'den beri Topkapı Sarayı’nda halkın ziyaretine açıktır.

Hırka-ı Şerif Halka, Hırka-ı Saadet Elit Tabaka'ya
Her ne kadar, Fatih Hırka-i Şerif Camii’nde bulunan Hz. Peygamber’in Veysel Karanî Hz.lerine gönderdiği hırka Ramazan ayında bütün halka ziyarete açık olarak gösteriliyorsa da, Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesi'nde bulunan Hırka-i Saadet Ramazan’ın 15. Günü sadece ülkenin ileri gelenlerine ya da çok önemli kişi sıfatındaki kimselere açılmaktadır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında Topkapı Sarayını ziyareti sırasında Hırka-i Saâdet'in bulunduğu sandık açılmış, basına yansıyan resimlerde de tam görüntü görmek mümkün olmamıştır. Milli Saraylar daire bakanlığının ya da ziyaret ederek görenlerin paylaştığı fotoğraflarda da örtülü haldeki görüntüsünü görmek mümkün olmaktadır. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHırka-i Saadet Ziyareti Nasıl Yapılıyor
Ziyaret günü herkes koyu renk elbiseleriyle Enderûn avlusuna geliyor, Hasoda’nın içerisinde bulunan Şadırvanlı Sofa olarak adlandırılan bölüme alınacakları vakti bekliyorlar. Hırka-i Saadet ziyareti sırasında gelenekte olduğu üzere salavat, tekbir, tehlil, Kur’an ve kaside okuyacak hocalar hazır bulunuyor. Görevlileri bir yandan da Hasoda’da buhur gezdirmek, davetlilere iftar yemeği için yönlendirmekle meşgul oluyorlar. Ziyaret genellikle kültür sanat insanları, akademisyenler, bürokratlar, bakanlar zaman zaman Cumhurbaşkanı gibi zevatında katılımıyla gerçekleşiyor.
O günün anısına ziyaretçilere Hz. Peygamber’in Hırka-ı Saadeti’ne sürülen destimaller hediye ediliyor.

Hırkaı Şerif

Veysel Karanî ise, Peygamberimizin saadetti asrında yaşadı. Ona olan sevgi ve bağlılığı ile yanıp tutuşmasına rağmen dünya gözü ile göremedi. Bu hasretini gidermek için memleketi Yemen'den Medine'ye kadar gelmişti. Ancak annesinin verdiği izin süresi İçinde O'nu bulamadı ve göremeden dönmek zorunda kaldı. Peygamberimiz de, onun bu bağlılığından dolayı mübarek hırkasını ona gönderdi
Sultan Abdülmecid Han, 1851'de bu ikinci hırka İçin bilinen camii yaptırdı. Camie şu levha konuldu;.
«Ziyaret kılsun ümmetler, ridâî can behâdır bu
Cenâbı Üveyse ihsânı atâyı Mustafadır bu...»

Kaynak : Ansiklopediler / TCBB / ŞehirveKültür
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.