@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Çocuklara Dini Sorulara
Temel Dini Bilgiler - Öğrenmen lazım - Haydi, Ezberle
Allah'a iman ediyorum, ne demek?
Allah'a inanıyorum, demektir. 
Dinimzin adı ne?
Dinimizin adı İSLAM
İSLAM nedir?
Allah'a ve Peygambere inanıp, onların isteklerini yapmaktır.
Tembellik niçin kötüdür? 
Çünkü, tembel kimse çalışmaz. Çünkü Allah da, insanlar da tembelleri sevmez.
Müslüman mısın? 
Elhamdülillah Müslümanım.
Müslümanım demenin manası nedir? 
Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.
Ne zamandan beri Müslümansın? 
"Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım.
"Bela" zamanı neye derler? 
Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben:
"Elestü birabbiküm" yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu.
Onlar da: "Bela" (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.
Rabbin kimdir? 
Allah
Seni kim yarattı? 
Allah
Sen kimin kulusun ? 
Allah'ın kuluyum.
Allah kaçtır diyenlere ne dersin? 
Allah birdir derim.
Allah'ın bir olduğuna delilin nedir? 
Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir.
Bunun manası nedir? 
Sen söyle ki ey Habibim Allah birdir..
Allah'ın varlığına akli delilin nedir? 
Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.
Allah'ın zatı hakkında düşünce caiz midir? 
Caiz değildir. Çünkü akıl Allah'ın zatını anlamaktan acizdir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.
Nereden geldin, nereye gideceksin? 
Allah'dan geldim, Allah'a gideceğim
Niçin geldin? 
Allah'a kulluk için
İman-ı yeis nedir? 
Firavun gibi ölürken iman etmektir.
Bu iman muteber midir? 
Değildir.
Tevbei yeis nedir? 
İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.
Bu tevbe muteber midir? 
Muteberdir.
Dinin hangi dindir? 
İslam dinidir.
Kitabın hangi kitaptır?
Kur'an'dır.
Kıblen neresidir? 
Kabe-i Muazzamadır.
Kimin zürriyetindensin? 
Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.
Kimin milletindensin? 
İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim.
Kimin ümmetindensin? 
Muhammed Aleyhisselamın.
Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? 
Mekke'de doğdu. Elli yaşından sonra Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra"sındadır.
Peygamberimizin kaç adı vardır? 
Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.
Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir? 
Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
Peygamberimizin babasının adı nedir? 
Abdullah'tır.
Annesinin adı nedir? 
Amine'dir.
Süt annesinin adı nedir? 
Şifa Hatun'dur.
Dedesinin adı nedir? 
Abdülmüttaliptir.
Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi? 
40 yaşında.
Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı? 
23 sene peygamberlik yaptı.
Peygamberimiz nerede doğdu? 
Mekke-i Mükerreme'de.
Hangi tarihte doğdu? 
571 tarihinde
Hangi tarihte nereye hicret etti? 
622 tarihinde Medine'ye hicret etti.
Fani hayatı hangi yılda kaç yaşında sona erdi? 
632 yılında, 63 yaşında sona erdi.
Peygamberimizin kaç kızı vardı? 
Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)'dir.
Peygamberimizin kaç oğlu doğdu? 
Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah (Diğer adı Tayyip) 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.
Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın? 
1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4) Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş 8) Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (r.a)
Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur? 
Onlar bütün müminlerin annesidir.
Peygamberimizin ilk hanımı kimdir? 
Hz.Hatice (r.a.) validemizdir.
Peygamberimizin son hanımı kimdir? 
Hz. Aişe (r.a.) validemizdir.
Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir? 
Hz. Aişe (r.a)'dır.
Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir? 
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır? 
İki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
Bunlar kimin çocuklarıdır? 
Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)'nındır.
Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir? 
Tevhid'dir.
Tevhid nedir? 
Allah'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir.
Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir? 
Şirk'tir.
Şirk nedir? 
Allah'a ortak koşmak, ondan başka Allah olduğunu söylemek.
Peygamber kime denir? 
Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllah'ın vazifelendirdiği zata denir.
Allah, peygamberleri niçin gönderdi? 
Şirkten korumak, tevhide çağırmak için
Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır? 
Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.
En büyük peygamberler kaçtır? 
5 dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz.İbrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) dır.
Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır? 
Yirmisekiz.
İsimlerini sayarmısınız? 
Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.
Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi? 
Bütün insanlığa gönderildi.
Resul nedir? 
Müstakil bir şeriat getiren veya evvelki peygamberinşeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.
Nebi nedir? 
Kendisinden önce veeya zamanındaki resulun şeriatına tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir.Her resul aynı zamanda nebidir. Fakat her nebi resul değildir. Her ikisine peygamber denir.
İlk nebi kimdir? 
Adam (a.s.) dır.
İlk resul kimdir? 
Nuh (a.s.) dır.
İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar? 
Dirilecekler
Dirildikten sonra ne olacaklar? 
Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.
Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan kimse ne olur? 
Dinden çıkar, kâfir olur.
Melek nedir? 
Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.
Dört büyük melek hangileridir? 
Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)
Meleklerin görevleri nelerdir? 
Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktır.
Bazı meleklerin özel görevleri vardır. 
Cebrail'in görevi nedir?
Peygamberlere vahiy ve kitap getirir. 
Mikail'in görevi nedir?
Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir. 
İsrafil'in görevi nedir?
Kıyamette Sur'a üflemek 
Azrail'in görevi nedir?
Allah'ın emriyle can almak
Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), İncil İsa (A.S.), Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir. 
Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir. 
Mezhep kaçtır?
İkidir. 
Nelerdir?
İtikatta mezhep, amelde mezhep. 
İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?
İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir. 
Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?
Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir. 
İtikatta mezhebin nedir?
Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir. 
Amelde mezhebin nedir?
Bu sorunun cevabı olarak dört hak mezhepten tabi olduğunuz birini söyleyebilirsiniz. ( Çocuklar bu sorunun cevabı için anne babalarınıza ya da din konusunda iyi bilgisi olanlara danışarak bu dört hak mezhepten hangisine tabi olabileceğinizi söyleyebilirsiniz. 16-18 yaşından büyük olduğunuzda amelde mezhebi seçebilir ve ömrünüzün sonuna kadar bu mezhep üzerine ibadetlerinizi yapabilirsiniz. )
Hanefi mezhebindeki birinin itikattaki mezhebinin imamı kimdir?
Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir. 
Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?
Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir. 
İmam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir, ne zaman vefat etmiştir?
Semerkand'ın Maturid köyündendir. Türktür. Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir.
İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir?
Basra'lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir. 
Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayarmısınız?
Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak.
Kaç tane kandil vardır, nelerdir?
Beş tane kandil vardır. 
Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.
Regaib Kandili : Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.
Mirac Kandili : Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.
Berat Kandili : Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.
Kadir Gecesi : Kur'an-ı Kerim'in dünya semasındanPeygamberimize indirilmeye başladığı gecedir. 

Kabir suali kime sorulmaz?
Peygamberlere, çocuklara ve delilere 
Din nedir?
Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur. 
İslam nedir?
Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, onları bütün hayatında yaşamaktır.
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam